TÍNH NĂNG MỚI: ĐỒ LỰC MA THẦN

♦ Thời gian mở: Mở liên tục, tổng kết mỗi ngày (24h)
♦ Yêu cầu: Người chơi level 90 trở lên
♦ Phạm vi: All server
♦ Cách chơi:
Đồ Lực Ma Thần là Boss liên server, toàn bộ người chơi đủ cấp độ đều có thể tham gia diệt Boss.
• Mỗi ngày có 1 lượt Khiêu chiến miễn phí, có thể sử dụng Nguyên Bảo mua thêm lượt Khiêu chiến (Tối đa mua thêm 1 lượt/ngày).
• Mỗi lần khiêu chiến sẽ căn cứ vào lượng sát thương gây ra để nhận Ma Thần Ngọc, có thể sử dụng để mua trong Tiệm Ma Thần. Tiệm Ma Thần bán nhiều tài nguyên mạnh hoá tướng giá trị cao.

• Sát thương gây ra cho Đồ Lực Ma Thần sẽ được xếp hạng, mỗi ngày BXH được tổng hợp vào lúc 24:00. Người chơi đạt xếp hạng sẽ nhận được phần thưởng giá trị cao, Top 10 nhận kèm Danh hiệu liên quan qua thư vào ngày hôm sau.

• Phần thưởng đua Top Đồ Lực Ma Thần bao gồm Mảnh Trang bị Đỏ, Kim Trang Linh.
• Danh hiệu Đồ Lực Ma Thần có giá trị trong 1 ngày, hạn sử dụng tính ngay sau khi được phát.