TÍNH NĂNG MỚI - CƠ GIÁP CỰ TƯỚNG

♦ Thời gian mở: Mở liên tục, tổng kết mỗi ngày (24h)
♦ Yêu cầu: Người chơi level 80 trở lên
♦ Phạm vi: All server
♦ Cách chơi:
• Cơ Giáp Cự Tướng là Boss liên server, toàn bộ người chơi đủ cấp độ đều có thể tham gia diệt Boss.
• Mỗi ngày có 2 lượt khiêu chiến miễn phí, có thể sử dụng Nguyên Bảo mua thêm lượt khiêu chiến (Tối đa mua thêm 2 lượt/ngày).
• Mỗi lần khiêu chiến sẽ căn cứ vào lượng sát thương gây ra để nhận Mảnh Cơ Giáp, có thể sử dụng để mua trong Tiệm Cự Tướng. Tiệm Cự Tướng bán nhiều tài nguyên mạnh hoá tướng giá trị cao.

• Sát Thương gây ra cho Cơ Giáp Cự Tướng sẽ được xếp hạng, mỗi ngày BXH được tổng hợp vào lúc 24:00. Người chơi đạt xếp hạng sẽ nhận được phần thưởng giá trị cao, Top 10 nhận kèm Danh hiệu liên quan qua thư vào ngày hôm sau.

• Phần thưởng đua Top Cơ Giáp Cự Tướng bao gồm Mảnh Luyện Linh Thạch & Chú Linh Đơn, sử dụng để Chú Linh Kim Tướng và nâng cấp Chú Linh phẩm đỏ.
• Danh hiệu Cơ Giáp Cự Tướng có giá trị trong 1 ngày, hạn sử dụng tính ngay sau khi được phát.