TIÊU ĐIỂM: LUYỆN NGỤC VIÊM HOÀNG

Hình thành từ Nghiệp Hỏa, nay Luyện Ngục Viêm Hoàng hạ thế xuống Thiếu Niên 3Q với sức mạnh tối thượng, có thể tịnh hóa ma quỷ.

Luyện Ngục Viêm Hoàng sở hữu 2 bộ kỹ năng riêng biệt:

► Kỹ năng chủ động: Song Hoàng Trảo

Đây là kỹ năng gây sát thương chính của Luyện Ngục Viêm Hoàng, mỗi 8 giây sẽ nhận được trạng thái Địa Ngục Hồn, khi thi triển kỹ năng sẽ gây cho 1 kẻ địch có sức tấn công cao nhất 85%/95%/105%/120%/135%/155% sát thương (0 sao/1 sao/2 sao/3 sao/4 sao/5 sao). Nếu so về việc gây dame thì Luyện Ngục Viêm Hoàng không thể bằng 2 Chiến mã Kim trước đó, tuy nhiên có 1 đặc điểm nổi bật hơn Thiên Lân và Minh Diệm Thanh Long là khi kỹ năng Song Hoàng Trảo của Luyện Ngục Viêm Hoàng này đạt cấp độ 5 sao sẽ giảm 18% sức tấn công của 2 mục tiêu có sức tấn công cao nhất, đặc biệt là hồi cho 2 võ tướng phe ta có sinh lực thấp nhất 170% tấn công, tăng 12% phòng thủ.

 

► Kỹ năng bị động: Chước Long Diệt

Giống với 2 chiến mã kim Thiên Lân và Minh Diệm Thanh Long, Luyện Ngục Viêm Hoàng cũng có thêm 1 kỹ năng bị động. So về phần kỹ năng chủ động thì lượng dame gây ra của Luyện Ngục Viêm Hoàng thấp hơn khá nhiều, song ở kỹ năng bị động thì Luyện Ngục Viêm Hoàng vượt trội hơn hẳn bởi là Chiến Mã duy nhất ở thời điểm hiện tại có khả năng phản sát thương: khi bắt đầu chiến đấu, khi chịu bất kỳ 1 kỹ năng nào từ kẻ địch sẽ phản sát thương bằng 100%/115%/130%/150%/170%/195% tấn công của bản thân lên kẻ sát thương, 8 giây kích hoạt 1 lần
Với bộ kỹ năng thiên về phòng thủ, với khả năng giảm tấn công đối phương, tăng phòng thủ đồng thời hồi sinh lực cho Võ tướng có lượng HP thấp nhất, kết hợp với khả năng phản sát thương duy nhất chỉ Luyện Ngục Viêm Hoàng có, đây là chiến mã Kim phù hợp cho các tướng Tiên Phong, hỗ trợ khả năng phòng thủ và cải thiện khả năng tấn công bằng phản đòn, đặc biệt là kết hợp với Bộ Trang bị Kim.

 

♦ Tính năng Cùng Cưỡi:

Đây là tính năng mà chỉ Chiến Mã Kim mới có. Tính năng này cho phép Võ Tướng cưỡi Luyện Ngục Viêm Hoàng kế thừa thêm chỉ số thuộc tính của chiến mã (Chỉ số thuộc tính tăng thêm phụ thuộc vào phẩm ngựa và cấp thức tỉnh của chiến mã kế thừa).