TIÊU ĐIỂM UPDATE NGÀY 12/01/2021

CHÚ LINH BẢO VẬT

► Điều kiện: Tiến cấp tối đa bảo vật (Bậc 5).
► Nội dung:

• Chỉ có bảo vật tiến cấp đến bậc 5 mới có thể Chú Linh. Sau khi Chú Linh sẽ tăng kích hoạt thuộc tính chú lính → tăng thuộc tính cho Võ tướng. 
• Chú Linh tối đa 3 bậc, mỗi bậc tối đa 5 cấp (cấp 5 là cấp đột phá). Khi Chú Linh đến cấp 5 sẽ đột phá lên bậc mới.
• Mỗi cấp Chú Linh sẽ sử dụng 3 loại nguyên liệu: Kết Tinh Linh Khí (phẩm tím), Nguyệt Quang Thạch (phẩm cam), Nhật Diệu Thạch (phẩm đỏ).
• Sử dụng Thiên Khởi Thạch để đột phá bậc Chú Linh. Tùy mỗi bậc sẽ sử dụng số Thiên Khởi Thạch Tương ứng để đột phá.
• Chú Linh đầy tất cả các tiến độ → Tự tăng cấp Chú Linh.
• Khi tăng tiến độ bị dư → thuộc tính bị giảm 1 nửa (Tiến độ dư ra khi trở thành tiến độ thường sẽ hồi phục thuộc tính bình thường). 

► Thống kê nguyên liệu Chú Linh:

Bậc

Kết Tinh Linh Khí

Nguyệt Quang Thạch

Nhật Diệu Thạch

Bậc 0

Cấp 1

50

10

5

Cấp 2

50

10

5

Cấp 3

50

10

5

Cấp 4

50

10

5

Tổng

200

40

20

Đột phá

Thiên Khởi Thạch sử dụng đột phá: 5

Tụ Linh

Cấp 1

100

20

10

Cấp 2

100

20

10

Cấp 3

100

20

10

Cấp 4

100

20

10

Tổng

400

80

40

Đột phá

Thiên Khởi Thạch sử dụng đột phá: 10

Âm Dương

Cấp 1

200

40

20

Cấp 2

200

40

20

Cấp 3

200

40

20

Cấp 4

200

40

20

Tổng

800

160

80

Đột phá

Thiên Khởi Thạch sử dụng đột phá: 15

Bổn Nguyên

Cấp 1

400

80

40

Cấp 2

400

80

40

Cấp 3

400

80

40

Cấp 4

400

80

40

Tổng

1600

320

160

► Thông số đá Chú Linh:

• Kết Tinh Linh Khí: Sinh Lực (tối đa) +180
• Nguyệt Quang Thạch: Vật Phòng +30, Pháp Phòng +30
• Nhật Diệu Thạch: Tấn Công +120
• Nguồn kiếm đá Chú Linh: Đá Chú Linh có thể nhận được từ Xích Bích Chiến. 

► Thống kê thuộc tính tăng theo cấp độ:

Bậc  

Tấn Công

Sinh Lực

Vật Phòng

Pháp Phòng

Bậc 0

Lv1

600

9000

300

300

Lv2

1200

18000

600

600

Lv3

1800

27000

900

900

Lv4

2400

36000

1200

1200

Tụ Linh

Lv1

2400

36000

1200

1200

Lv2

3600

54000

1800

1800

Lv3

4800

72000

2400

2400

Lv4

6000

90000

3000

3000

Âm Dương

Lv1

7200

108000

3600

3600

Lv2

9600

144000

4800

4800

Lv3

12000

180000

6000

6000

Lv4

14400

216000

7200

7200

Bổn Nguyên

Lv1

16800

252000

8400

8400

Lv2

21600

324000

10800

10800

Lv3

26400

396000

13200

13200

Lv4

31200

468000

15600

15600

Lv5

36000

540000

18000

18000

► Chức năng Chú Linh: Tùy vào mỗi loại bảo vật khác nhau sẽ có những kỹ năng Chú Linh khác nhau.

• Chú Linh Bảo vật đến cấp Tụ Linh 1 mở kỹ năng Tụ Linh và mở thêm dòng tẩy luyện thuộc tính bảo vật thứ 5. Thêm dòng tẩy luyện có thể tẩy luyện tăng nhiều thuộc tính cho bảo vật.

• Chú Linh Bảo Vật đến cấp Âm Dương 1 mở kỹ năng Âm Dương và mở thêm dòng tẩy luyện thuộc tính bảo vật thứ 6. Thêm dòng tẩy luyện có thể tẩy luyện tăng nhiều thuộc tính cho bảo vật.

• Chú Linh Bảo Vật đến cấp Bổn Nguyên 1 mở kỹ năng Bổn Nguyên.

► Chi tiết Kỹ năng Chú Linh:

• Bảo vật Chủ Nhân: 

- Kỹ năng Tụ Linh: Hiệu Lệnh Lv0 - Lv4: vào chiến đấu mỗi 5 giây tăng cho đồng đội 1%/1%/1%1.5%/3% tấn công, 1%/1%/1%1.5%/3% phòng thủ, cộng dồn 5 lần.

- Kỹ năng Âm Dương: Chỉ Huy Lv0 - Lv4: vào chiến đấu mỗi 5 giây tăng cho đồng đội 1%/1.5%/2%/2.5%/3% sát thương và 1%/1.5%/2%/2.5%/3% miễn giảm sát thương, cộng dồn tối đa 5 lần.

- Kỹ năng Bổn Nguyên: Cổ Vũ Lv0 - Lv4: sau khi bản thân thi triển kỹ năng nộ khí, tăng cho toàn đội 5%/8%/10%/12%/15% tấn công và 5%/8%/10%/12%/15% sát thương duy trì trong 7 giây.

• Bảo vật Tiên Phong:

- Kỹ năng Tụ Linh: Kiên Định Lv0 - Lv4: vào chiến đấu mỗi 1 lần tấn công cho bản thân 3%/3%/3%/3.5%/4% tỉ lệ kháng bạo, cộng dồn tối đa 5 lần. 

- Kỹ năng Âm Dương: Thiết Bích Lv0 - Lv4: vào chiến đấu mỗi 1 lần tấn công sẽ tăng cho bản thân 5%/5%/5%/5.5%/6% phòng thủ, cộng dồn tối đa 5 lần.

- Kỹ năng Bổn Nguyên: Hộ Thân Lv0 - Lv4: Khi chịu sát thương, sẽ miễn giảm sát thương bằng 2%/2.5%/3%/3.5%/4% sinh lực tối đa bản thân.

• Bảo Vật Trung Quân:

- Kỹ năng Tụ Linh: Kiện Tráng Lv0 - Lv4: vào chiến đấu mỗi 1 lần tấn công sẽ tăng cho bản thân 4%/4%/4%/5%6% miễn giảm sát thương, tối đa cộng dồn 5 lần.

- Kỹ năng Âm Dương: Hổ Uy Lv0 - Lv4: vào chiến đấu mỗi 1 lần tấn công tăng cho bản thân 4%/4%/4%/5%6% sát thương, tối đa cộng dồn 5 lần.

- Kỹ năng Bổn Nguyên: Sư Hống Lv0 - Lv4: Khi bản thân chịu trạng thái khống chế (choáng, hóa thạch), hủy khống chế lần này đồng thời tăng cho bản thân lớp hộ thuẫn bằng 100%/150%/200%/250%/300% tấn công. Mỗi 10/9/8.5/8/7.5 giây kích hoạt 1 lần.

• Bảo Vật Quân Sư:

- Kỹ năng Tụ Linh: Vạch Trần Lv0 - Lv4: Tấn công thường giảm 4%/4%/4%/5%6%  phòng thủ của mục tiêu, tối đa cộng dồn 5 lần.

- Kỹ năng Âm Dương: Thần Toán Lv0 - Lv4: Hiệu quả tỉ lệ khống chế (choáng, hóa thạch, trầm mặc) và hiệu quả trị liệu của tất cả kỹ năng bản thân tăng 10%/15%/20%/25%/30%.

- Kỹ năng Bổn Nguyên: Diệu Kế Lv0 - Lv4: Vào chiến đấu tăng cho tất cả đồng minh 10/15/20/25/30 điểm nộ khí.

• Bảo Vật Đánh Xa:

- Kỹ năng Tụ Linh: Chính Xác Lv0 - Lv4: vào chiến đấu mỗi lần tấn công tăng cho bản thân 3%/3%/3%/3.5%/4% tỉ lệ bạo kích, cộng dồn tối đa 5 lần.

- Kỹ năng Âm Dương: Thần Thông Lv0 - Lv4: vào chiến đấu mỗi 1 lần tấn công sẽ tăng cho bản thân 5%/5%/5%/5.5%/6% tấn công, cộng dồn tối đa 5 lần.

- Kỹ năng Bổn Nguyên: Chế Tài Lv0 - Lv4: khi thi triển kỹ năng nộ sẽ gây cho mục tiêu thêm 5%/8%/10%/12%/15% sát thương sinh lực hiện tại (gây sát thương cao nhất bằng 300% tấn công). 

 

MỞ RỘNG CÁC TÍNH NĂNG MẠNH HÓA

• Mở giới hạn cấp độ từ Lv120 → Lv150. Mở giới hạn cấp độ sẽ cho phép tiến cấp tướng lên +16, +17, +18.

Sau khi mở rộng giới hạn level, Chủ Nhân đã đạt cấp 120 sẽ tiếp tục tích lũy EXP để thăng cấp. EXP nhận được trước khi update sẽ không được tích lũy.

• Mở rộng Tiến cấp tướng giới hạn đến cấp 18.

• Mở rộng giới hạn Cường hóa trang bị từ Lv240 → Lv300 cho phép tinh luyện trang bị tối đa Lv75. 

• Mở rộng giới hạn Tinh luyện trang bị từ Lv60 → Lv75.

- Tinh luyện trang bị đến Lv65: Sinh Lực +36000.
- Tinh luyện trang bị đến Lv70: Sinh Lực +42000.
- Tinh luyện trang bị đến Lv75: Sinh Lực +48000.

• Mở rộng giới hạn cấp Tinh luyện trang sức từ Lv24 → Lv30. Tăng cấp Tinh luyện tăng thêm nhiều thuộc tính cho trang sức. 

• Mở rộng Phó bản Quân Đoàn từ 30 chương → 80 chương. Thưởng vượt ải tăng thêm nhiều phần quà hấp dẫn khi vượt ải thành công.