TIÊU ĐIỂM UPDATE 21/07

► Thời gian bảo trì: 14:00 – 14:30 ngày 21/07

► Nội dung bảo trì:

1. Tiêu điểm tướng: Thanh Long Yển Nguyệt-Quan Đế
Có tên đầy đủ là Quan Thánh Đế Quân, được tôn là Hộ Pháp Già Lam Bồ Tát (Già Lam Thần), Hiệp Thiên Đại Đế, Tường Hán Thiên Thần. Ông được Đường Đức Tông đưa vào Võ miếu (nơi thờ cúng dành riêng cho các danh tướng trong lịch sử), sau này Ông được các hoàng đế đời sau phong tước, phong đế và Quan Thánh Đế Quân cũng là vị võ tướng duy nhất có điện thờ tại Đế vương miếu.
Sở hữu sức mạnh áp đảo ở vị trí Trung Quân, Quan Đế nổi bật với khả năng khống chế và tiêu diệt đơn thể, với bộ kĩ năng chính như sau:
♦ Kỹ năng:
• Kỹ năng nộ: Lôi Đình
Quan Đế dùng sức mạnh Long Thần tấn công kẻ địch có sinh lực cao nhất, gây sát thương vật lý ằng 210% tấn công, kèm sát Thương bằng 10% sinh lực hiện tại của Quan Đế (tối đa không quá 550% tấn công của Quan Đế). Chính xác có 50% khiến mục tiêu [Khiếp Sợ], trong 3 giây các thuộc tính cơ bản ngoại trừ sinh lực giảm nửa (vật phòng, pháp phòng, tấn công), mục tiêu bị [Khiếp Sợ] 2 giây đầu sẽ rơi vào trạng thái choáng.
⇒ Kỹ năng chính khi thi triển khống chế mục tiêu trong 2 giây và giảm thuộc tính cơ bản, vô hiệu hoá đỡ đòn chủ lực của đối phương → dứt điểm nhanh chóng chủ lực đối phương.
• Kỹ năng chủ động: Kháng Long Hữu Hối
Quan Đế tạo Thanh Long Đao Quang (đơn), tấn công tướng địch có tấn công cao nhất, gây sát thương bằng 210% tấn công của Quan Đế, kèm thêm sát Thương bằng 10% sinh lực Quan Đế (tối đa không vượt quá 450% tấn công của Quan Đế).
♦ Tăng Sao Tuyệt Kỹ:
Tăng sao Tuyệt Kỹ cho phép Tử Kim Tướng tăng các chỉ số Tăng sát thương PvP, HP, Tấn Công, Vật Phòng, Pháp Phòng, đồng thời mở Tuyệt Kỹ, tăng cao sức mạnh Tử Kim Tướng. Ngoài ra, khi mở khoá, Tử Kim Tướng có thể chọn 1 trong 3 Tuyệt kỹ bị động tuỳ thuộc vào chiến thuật của Chủ nhân.
• Kỹ năng Tuyệt Kỹ: Long Thần Ngạo Thế
Khi chiến đấu, có thêm [Chiến Hoả], khi [Chiến Hoả] đầy sẽ tự động kích hoạt kỹ năng Tuyệt Kỹ.
Mô tả kỹ năng: Quan Đế thi triển Long Hồn vào vũ khí, kích hoạt trạng thái [Long Hồn], trong 5 giây tiếp theo tất cả sát thương tăng 50%/60%/70%/80%/90%/100%. [7 sao trở lên] Trong trạng thái này, nếu sinh lực tướng địch bị tấn công thấp hơn 20%, các kỹ năng thi triển sau đó sẽ có 5% diệt ngay tướng đó (Hiệu quả vô hiệu với BOSS sinh lực vô hạn).
• Kỹ năng bị động:
Mỗi 48 giờ được miễn phí 1 lần đổi kỹ năng bị động. Có thể dùng 800 NB xoá thời gian chờ.
¤ Nghĩa Tuyệt: Quan Đế sẽ chịu 10%/11%/12% sát thương tiên phong phải chịu, mỗi trận đấu tối đa chịu sát thương thay cho đồng đội 20/25/30/40/50/60/70 lần. Sát Thương tiên phong phải chịu giảm 2%/4%/6%/7%.
¤ Ngũ Hổ: 20/25/30 giây đầu sau khi chiến đấu bắt đầu, tất cả tướng tăng sát thương PvE 20%/25%/30%/40%/50%.
¤ Du Long: Tốc độ hồi Tuyệt Kỹ của Quan Đế tăng 15%/30%/45%/60%/80%/100%, né tránh tăng 3%/7%/11%/15%/20%, kháng bạo tăng 2%/4%.
 
2. Quang Hoàn – Hồn Hoàn
♦ Quang Hoàn
• Quang Hoàn ảnh hưởng hiệu quả chiến đấu và lợi ích thuộc tính của bản thân và các võ tướng trong đội. Hiệu quả kỹ năng Quang Hoàn và mức tăng thuộc tính võ tướng có hiệu quả với tất cả Võ Tướng ra trận.
• Cụ thể, khi tăng cấp Quang Hoàn, các chỉ số PK HP, PK Tấn Công, PK Vật Phòng, PK Pháp Phòng của bản thân tướng theo phần trăm. Ngoài ra, khi tăng cấp Quang Hoàn sẽ kích hoạt Kỹ năng Quang Hoàn, tăng lợi ích cho toàn đội.
• Việc tăng cấp kỹ năng Quang Hoàn chịu giới hạn bởi cấp Tuyệt Kỹ.
• Do sự ảnh hưởng của Hồn Hoàn, tất cả hiệu ứng của Quang Hoàn được tăng thêm.
• Kỹ năng Quang Hoàn – Quan Đế: Khi tất cả các tướng trong trận tấn công, có 2%/2.5%/3%/3.5%/4%/4.6%/5.2% bỏ qua tất cả phòng thủ của mục tiêu.
♦ Hồn Hoàn
• Hồn Hoàn cần Tử Kim Tướng nhập hồn vào tướng chỉ định để mở Hồn Hoàn tương ứng, Tử Kim Tướng chỉ có thể nhập hồn 1 Võ Tướng.
• Hiệu quả Hồn Hoàn gồm: Tăng thuộc tính, kỹ năng, hiệu quả cường hoá.
• Cấp Hồn Hoàn chịu ảnh hưởng bởi cấp tăng sao Võ Tướng nhập hồn, cấp tăng sao Võ Tướng nhập hồn càng cao, cấp Hồn Hoàn tương ứng càng cao.
• Võ Tướng trong trạng thái nhập hồn không thể thu hồi, hồi sinh.