TIÊU ĐIỂM UPDATE 04/08

► Thời gian bảo trì: 14:00 – 14:30 ngày 04/08
► Nội dung bảo trì:
THỜI TRANG KIM – TỬ HƯ THƯỢNG NHÂN
Thời trang Kim – Tử Hư Thượng Nhân cho phép biến Chủ nhân thành Tử Hư Thượng Nhân, sở hữu các kĩ năng tương tự với Tử Hư Thượng Nhân.
Ngoài ra, Thời trang Kim có khả năng hợp kích với tướng Tử Kim, giúp tướng Tử Kim mở khóa sức mạnh bản thân.
 
 ♦ Kỹ năng Hợp Thể Quan Vũ: Càn Khôn
Quan Đế dùng sức mạnh Rồng Thần tấn công kẻ địch có sinh lực cao nhất, gây ST Vật Lý bằng 300% tấn công (cao hơn so với không hợp thể 90%), kèm sát thương bằng 15% (cao hơn nộ thường 5%) sinh lực có hiệu lực của Quan Đế (Sinh lực hiện tại + Điểm hộ thuẫn hiện tại – Nội tại riêng). Mục tiêu trúng đòn chắc chắn [Khiếp Sợ], trong 5 giây (cao hơn 2 giây) các thuộc tính có bản ngoại trừ sinh lực giảm nửa (tấn công, vật và pháp phòng), mục tiêu bị [Khiếp Sợ] 2 giây đầu sẽ vào trạng thái choáng.
⇒ Mở Hợp Thể giúp tăng mạnh kĩ năng tướng Tử Kim.
 
♦ Kỹ năng Thời Trang
Khác với Thời Trang SSS, Thời Trang Kim phiên bản nam và nữ sẽ có 2 bộ kĩ năng riêng biệt, tương ứng với 2 trạng thái khác nhau của Tử Hư Thượng Nhân.
• Thời trang Nam – Ma Thương:
Kỹ năng nộ
Kỹ năng tiến cấp
Kỹ năng cuối
Kỹ năng Thiên Phú
Thiên Phú
 
• Thời trang Nữ - Ảo Thương:
 Kỹ năng Nộ
 Kỹ năng Tiến Cấp
 Kỹ năng Cuối
 Kỹ năng Thiên Phú
Thiên Phú
 
♦ Bối sức đề cử
Thời trang Tử Hư Nam + Nữ đều thiên về tấn công phép thuật, do vậy, đề cử các Bối sức sau:
• Phượng Sơ Nguyên Thần:
• Quân Hầu Tỉ Thụ: