TIÊU ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SERVER MỚI

► Phạm vi: Áp dụng từ s311 trở đi.

1. VÒNG QUAY TƯỚNG ĐỎ:
► Thời gian: ngày 01 – 03 server mới.
► Nội dung: Tham gia vòng quay nhận Rương Nguyên Liệu Thú Cơ Quan, Rương Đạo Cụ Chiến Mã Cam… Đặc biệt có cơ hội nhận được 160 mảnh Trung Quân SSS (đủ hợp 1 Trung Quân SSS) hoặc 100 mảnh Thiên Cơ Quân Sư (đủ hợp 1 Quân Sư SSS).
► Quy tắc:
• Mỗi nạp 16,500 ingame nhận 1 Vé rút thưởng. Dùng Vé rút thưởng để quay trong Vòng quay. Ngoài ra, hoàn thành các nhiệm vụ rút thưởng trong thời gian diễn ra sự kiện có thể nhận Vé rút thưởng.
• Ví dụ: Nạp gói 20,000 trên trang http://nap.tndt3q.zing.vn/, tương đương 22,000 ingame sẽ nhận được: 22000/16500 = 1.3 vé 
Số dư 0.3 còn lại sẽ được tích lũy cho những lần nạp tiếp theo khi làm tròn vừa đủ 1 vé.
► Chi tiết Vé rút thưởng nhận từ các gói nạp:
Nạp trong game 
Nạp trên Web 
Vé rút thưởng 
22,000 VND 
20,000 VND 
1.33 
129,000 VND 
100,000 VND 
7.81 
279,000 VND 
200,000 VND 
16.9 
529,000 VND 
400,000 VND 
32.06 
1,049,000 VND 
800,000 VND 
63.57 
1,999,000 VND 
1,700,000 VND 
121.15 
2,199,000 VND 
2,000,000 VND 
133.27 
 *Có thể nhận kèm vé bằng cách nạp các gói Nạp 1 lần
¤ Hoàn Trả Rút:
Phần thưởng
Số lần rút
Bánh Bao*5, Rượu Ngon*5
10
Vé rút thưởng*1
10
Bánh Bao*10, Rượu Ngon*10
20
Vé rút thưởng*1
20
Bánh Bao*10, Rượu Ngon*10
30
Vé rút thưởng*1
30
Bánh Bao*20, Rượu Ngon*20
50
Rương Chọn Mảnh Tướng*5
50
Bánh Bao*20, Rượu Ngon*20
80
Vé rút thưởng*2
80
Rương Chọn Mảnh Tướng*10
120
Vé rút thưởng*5
200
Rương Chọn Mảnh Tướng*20
350
Vé rút thưởng*6
600
Rương Chọn Mảnh Tướng*30
1000
Rương Chọn Mảnh Tướng*30
1500
Rương Chọn Mảnh Tướng*40
2000
Rương Chọn Mảnh Tướng*40
2500
¤ Nhiệm vụ Phúc lợi:
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 90 lần
Vé rút thưởng*2
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 180 lần
Vé rút thưởng*2
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 270 lần
Vé rút thưởng*2
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 360 lần
Vé rút thưởng*2
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 450 lần
Vé rút thưởng*2
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 540 lần
Vé rút thưởng*2
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 630 lần
Vé rút thưởng*2
Đoạt Trang Sức 50 lần
Vé rút thưởng*2
Đoạt Trang Sức 100 lần
Vé rút thưởng*2
Đoạt Trang Sức 150 lần
Vé rút thưởng*2
Đoạt Trang Sức 200 lần
Vé rút thưởng*2
Đoạt Trang Sức 250 lần
Vé rút thưởng*2
Đoạt Trang Sức 300 lần
Vé rút thưởng*2
Đoạt Trang Sức 350 lần
Vé rút thưởng*2
¤ Tiệm Đổi:
Tiệm
Số lần
Vật phẩm nhận
Vật phẩm tốn
Cao Cấp
200
Rương Chọn Mảnh Tướng SS+*5
Rương Mảnh Tướng Trung Quân SSS*4
200
Rương Chọn Mảnh Tướng SS*5
Rương Mảnh Tướng Trung Quân SSS*3
100
Rương Mảnh Tướng Trung Quân SSS*5
Nguyên Bảo*250
60 Rương Mảnh Quân Sư SSS*1 Nguyên Bảo*500
Trung Cấp
40
Rương Mảnh Quân Sư SSS*1
Rương Chọn Mảnh Tướng*5
10
Rương Chọn Trang Sức Đỏ*1
Nguyên Bảo*1200
20
Rương Chọn Trang Sức Cam*1
Nguyên Bảo*600
Sơ Cấp
50
Trang Sức EXP-Vàng*1
Nguyên Bảo*200
50
Sách Exp-Tốt*5
Nguyên Bảo*400
50
Đá Tinh Luyện Trang Sức*40
Nguyên Bảo*200
50
Đá Tinh Luyện Trang Bị-Tốt*10
Nguyên Bảo*200
50 Tiến Cấp Đơn*200 Nguyên Bảo*200
100
Bạc*100.000
Nguyên Bảo*50
 
2. QUỸ THÁNG:
► Thời gian: ngày 03 – 05 server mới.
► Nội dung: Chủ nhân sở hữu Thẻ Tháng + Thẻ VIP nạp gói 1600 NB trở lên trong thời gian diễn ra sự kiện có thể kích hoạt Quỹ Tháng. Mua gói 6800 NB trở lên sẽ kích hoạt cả 2 loại Quỹ Tháng.
Quà mốc 529.000 VND
Quà mốc 1.049.000 VND
Ngày
Mốc 529,000 VND
Mốc 1,049,000 VND
1
NB*500
NB*1000
2
Đá Cường Hóa Bảo Vật-Cực*20
Cam Hồng Hỏa Vũ*1
3
Tử Vũ*2
Thời Trang Vân Cẩm*300
4
Quan Ấn-Sơ*20
Quan Ấn-Sơ*40
5
Rương Chọn Trang Sức Đỏ*8
Rương chọn Trang Sức Kim*8
6
NB*600
NB*1200
7
Đá Cường Hóa Bảo Vật-Cực*30
Cam Hồng Hỏa Vũ*1
8
Tử Vũ*2
Thời Trang Vân Cẩm*400
9
Quan Ấn-Sơ*20
Quan Ấn-Sơ*40
10
Mảnh Kim Mã 5 Chọn 1*10
Mảnh Kim Mã 5 Chọn 1*20
11
NB*700
NB*1400
12
Đá Cường Hóa Bảo Vật-Cực*40
Cam Hồng Hỏa Vũ*1
13
Tử Vũ*2
Thời Trang Vân Cẩm*500
14
Quan Ấn-Sơ*20
Quan Ấn-Sơ*40
15
Rương Chọn Trang Sức Đỏ*8
Rương Chọn Trang Sức Kim*8
16
NB*800
NB*1600
17
Đá Cường Hóa Bảo Vật-Cực*50
Cam Hồng Hỏa Vũ*1
18
Tử Vũ*2
Thời Trang Vân Cẩm*300
19
Quan Ấn-Sơ*20
Quan Ấn-Sơ*40
20
Mảnh Kim Mã 5 Chọn 1*10
Mảnh Kim Mã 5 Chọn 1*20
 
3. VÒNG QUAY TRANG BỊ ĐỎ:
► Thời gian: ngày 05 – 07 server mới.
► Nội dung: Tham gia vòng quay nhận Rương Nguyên Liệu Thú Cơ Quan, Rương Đạo Cụ Chiến Mã Cam… Đặc biệt có cơ hội nhận được 60 Mảnh Trang Bị Đỏ (đủ ghép 1 bộ Trang bị Đỏ).
► Quy tắc:
• Mỗi nạp 16,500 ingame nhận 1 Vé rút thưởng. Dùng Vé rút thưởng để quay trong Vòng quay. Ngoài ra, hoàn thành các nhiệm vụ rút thưởng trong thời gian diễn ra sự kiện có thể nhận Vé rút thưởng.
• Ví dụ: Nạp gói 20,000 trên trang http://nap.tndt3q.zing.vn/, tương đương 22,000 ingame sẽ nhận được: 22000/16500 = 1.3 vé 
Số dư 0.3 còn lại sẽ được tích lũy cho những lần nạp tiếp theo khi làm tròn vừa đủ 1 vé.
► Chi tiết Vé rút thưởng nhận từ các gói nạp:
Nạp trong game 
Nạp trên Web 
Vé rút thưởng 
22,000 VND 
20,000 VND 
1.33 
129,000 VND 
100,000 VND 
7.81 
279,000 VND 
200,000 VND 
16.9 
529,000 VND 
400,000 VND 
32.06 
1,049,000 VND 
800,000 VND 
63.57 
1,999,000 VND 
1,700,000 VND 
121.15 
2,199,000 VND 
2,000,000 VND 
133.27 
 *Có thể nhận kèm vé bằng cách nạp các gói Nạp 1 lần
¤ Hoàn Trả Rút:
Phần thưởng
Số lần rút
Bánh Bao*5, Rượu Ngon*5
10
Vé rút thưởng*1
10
Bánh Bao*10, Rượu Ngon*10
20
Vé rút thưởng*1
20
Bánh Bao*10, Rượu Ngon*10
30
Vé rút thưởng*1
30
Bánh Bao*20, Rượu Ngon*20
50
Rương Mảnh Trang Bị Đỏ*10
50
Bánh Bao*20, Rượu Ngon*20
80
Vé rút thưởng*2
80
Rương Mảnh Trang Bị Đỏ*20
120
Vé rút thưởng*5
200
Rương Mảnh Trang Bị Đỏ*30
350
Vé rút thưởng*6
600
Rương Mảnh Trang Bị Đỏ*30
1000
Rương Mảnh Trang Bị Đỏ*40
1500
Rương Mảnh Trang Bị Đỏ*40
2000
Rương Mảnh Trang Bị Đỏ*60
2500
¤ Nhiệm vụ Phúc lợi:
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 90 lần
Vé rút thưởng*2
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 180 lần
Vé rút thưởng*2
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 270 lần
Vé rút thưởng*2
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 360 lần
Vé rút thưởng*2
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 450 lần
Vé rút thưởng*2
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 540 lần
Vé rút thưởng*2
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 630 lần
Vé rút thưởng*2
Đoạt Trang Sức 50 lần
Vé rút thưởng*2
Đoạt Trang Sức 100 lần
Vé rút thưởng*2
Đoạt Trang Sức 150 lần
Vé rút thưởng*2
Đoạt Trang Sức 200 lần
Vé rút thưởng*2
Đoạt Trang Sức 250 lần
Vé rút thưởng*2
Đoạt Trang Sức 300 lần
Vé rút thưởng*2
Đoạt Trang Sức 350 lần
Vé rút thưởng*2
¤ Tiệm Đổi:
Tiệm
Số lần
Vật phẩm nhận
Vật phẩm tốn
Cao Cấp
20
Rương Mảnh Trang Bị Đỏ*1
Nguyên Bảo*150
60
Rương Mảnh Trang Bị Cam*4
Rương Mảnh Trang Bị Đỏ*1
10
Tinh Hoa Thức Tỉnh Vũ Khí*1
Nguyên Bảo*2000
50 Đá Thức Tỉnh*1 Nguyên Bảo*600
Trung Cấp
10
Rương Truyện Ký-Đỏ*1
Nguyên Bảo*4000
50
Rương Truyện Ký-Cam*1
Nguyên Bảo*1000
10 Rương Chọn Trang Sức Kim*1 Nguyên Bảo*2000
10 Rương Chọn Trang Sức Đỏ*1 Nguyên Bảo*1200
20
Rương Chọn Trang Sức Cam*1
Nguyên Bảo*600
Sơ Cấp
50
Trang Sức EXP-Vàng*1
Nguyên Bảo*200
50
Sách Exp-Tốt*5
Nguyên Bảo*400
50
Đá Tinh Luyện Trang Sức*40
Nguyên Bảo*200
50
Đá Tinh Luyện Trang Bị-Tốt*10
Nguyên Bảo*200
50 Tiến Cấp Đơn*200 Nguyên Bảo*200
50 Thiên Mệnh Đơn*100 Nguyên Bảo*500
100
Bạc*100.000
Nguyên Bảo*50
 
4. NẠP ĐÚNG MỐC MỖI NGÀY:
► Thời gian: ngày 01 – 07 server mới, mỗi ngày thay đổi phần thưởng.
► Nội dung: Nạp đúng mốc nhận thưởng.
Ngày 1
Giá IAP
Giá Webpay
Vật phẩm 1
SL
Vật phẩm 2
SL
Vật phẩm 3
SL
22,000
20,000
NB
500
Bánh bao
8
Rượu ngon
8
129,000
100,000
Rương chọn Trang Sức Đỏ
2
Rương chọn Trang Sức Cam
4
Trang Sức EXP-Vàng
8
279,000
200,000
Rương chọn Tướng SS+
2
Sách EXP-Tốt
40
Tiến Cấp Đơn
800
529,000
400,000
Bộ Thương Vân
1
Đá Tinh Luyện Trang Bị-Tốt
300
Bạc
2,000,000
1,049,000
800,000
Bộ Long Văn
1
Bộ Thương Vân
1
Đá Tinh Luyện Trang Bị-Tốt
600
1,999,000
1,700,000
Bộ Vương Đạo
1
Bộ Long Văn
1
Đá Tinh Luyện Trang Bị-Tốt
1200
2,199,000
2,000,000
Rương chọn Trang bị Đỏ
1
Bộ Vương Đạo
1
Bộ Long Văn
1
 
 
 
 
 
 
Ngày 2
Giá IAP
Giá Webpay
Vật phẩm 1
SL
Vật phẩm 2
SL
Vật phẩm 3
SL
22,000
20,000
NB
500
Bánh bao
8
Rượu ngon
8
129,000
100,000
NB
1,000
Rương Chọn Mảnh Tướng
5
Tiến Cấp Đơn
400
279,000
200,000
Rương chọn Trang Sức Đỏ
4
Rương chọn Trang Sức Cam
8
Trang Sức EXP-Vàng
16
529,000
400,000
Thành Tích
1000
Quan Ấn-Sơ
30
Đá Tinh Luyện Trang Bị-Tốt
300
1,049,000
800,000
Rương chọn Trang Sức Đỏ
16
Rương chọn Trang Sức Cam
32
Trang Sức EXP-Vàng
40
1,999,000
1,700,000
Rương Chọn Mảnh Tướng
68
Tiến Cấp Đơn
6800
Đá Tinh Luyện Trang Bị-Tốt
1200
2,199,000
2,000,000
Rương chọn Trang bị Đỏ
1
Rương mảnh Quân Sư SSS
100
Tiến Câp Đơn
8000
 
 
 
 
 
 
Ngày 3
Giá IAP
Giá Webpay
Vật phẩm 1
SL
Vật phẩm 2
SL
Vật phẩm 3
SL
22,000
20,000
NB
500
Bánh bao
8
Rượu ngon
8
129,000
100,000
Rương chọn Trang bị Cam
1
Đá Tinh Luyện Trang Bị-Tốt
75
Bạc
500,000
279,000
200,000
Rương chọn Trang bị Long Văn
1
Rương chọn Trang bị Thương Vân
2
Đá Tinh Luyện Trang Bị-Tốt
150
529,000
400,000
Rương chọn Trang Sức Đỏ
8
Rương chọn Trang Sức Cam
16
Trang Sức EXP-Vàng
32
1,049,000
800,000
Rương Chọn Mảnh Tướng
32
Tiến Cấp Đơn
3200
Đá Tinh Luyện Trang Bị-Tốt
600
1,999,000
1,700,000
Bộ Vương Đạo
1
Bộ Long Văn
1
Đá Tinh Luyện Trang Bị-Tốt
1200
2,199,000
2,000,000
Rương chọn Trang bị Đỏ
1
Bộ Vương Đạo
1
Bộ Long Văn
1
 
 
 
 
 
 
Ngày 4
Giá IAP
Giá Webpay
Vật phẩm 1
SL
Vật phẩm 2
SL
Vật phẩm 3
SL
22,000
20,000
NB
500
Bánh Bao
8
Rượu ngon
8
129,000
100,000
Rương chọn Trang Sức
3
Đá tinh luyện trang sức
125
Trang sức EXP - Vàng
8
279,000
200,000
Rương chọn mảnh tướng
10
Tiến Cấp Đơn
800
NB
2000
529,000
400,000
Rương chọn Trang Sức
12
Đá tinh luyện trang sức
500
Trang sức EXP - Vàng
32
1,049,000
800,000
Rương Chọn Mảnh Tướng
32
Tiến Cấp Đơn
3200
Đá Tinh Luyện Trang Bị-Tốt
600
1,999,000
1,700,000
Rương chọn Trang Sức
48
Đá tinh luyện trang sức
2000
Trang sức EXP - Vàng
128
2,199,000
2,000,000
Rương chọn mảnh Quân Sư SSS
100
Rương chọn Mảnh Tướng
32
Đá Tinh Luyện Trang Bị-Tốt
1500
 
 
 
 
 
 
Ngày 5
Giá IAP
Giá Webpay
Vật phẩm 1
SL
Vật phẩm 2
SL
Vật phẩm 3
SL
22,000
20,000
NB
500
Bánh bao
8
Rượu ngon
8
129,000
100,000
Rương chọn mảnh tướng
5
Tiến Cấp Đơn
400
Thiên mệnh đơn
100
279,000
200,000
Rương chọn mảnh bảo vật
10
Đá Cường Hóa Bảo Vật-Cực
50
Thiên mệnh đơn
200
529,000
400,000
Rương chọn Trang Sức
12
Đá tinh luyện trang sức
500
Trang sức EXP - Vàng
32
1,049,000
800,000
Rương chọn mảnh bảo vật
40
Đá tiến cấp bảo vật
200
Thiên mệnh đơn
800
1,999,000
1,700,000
Rương Chọn Mảnh Tướng
68
Tiến Cấp Đơn
6800
Đá Tinh Luyện Trang Bị-Tốt
1200
2,199,000
2,000,000
Rương chọn Trang bị Đỏ
1
Rương Truyện Ký
8
Thiên mệnh đơn
2000
 
 
 
 
 
 
Ngày 6
Giá IAP
Giá Webpay
Vật phẩm 1
SL
Vật phẩm 2
SL
Vật phẩm 3
SL
22,000
20,000
NB
500
Bánh bao
8
Rượu ngon
8
129,000
100,000
Truyện ký Cam
3
Truyện ký Tím
6
Hạt đạo cụ khoa kỹ
1
279,000
200,000
Rương Truyện Ký
1
Hạt đạo cụ khoa kỹ
2
Rương chọn mảnh tướng
8
529,000
400,000
Rương chọn mảnh bảo vật
20
Đá Cường Hóa Bảo Vật-Cực
100
Thiên mệnh đơn
400
1,049,000
800,000
Rương Chọn Mảnh Tướng
32
Tiến Cấp Đơn
3200
Đá Tinh Luyện Trang Bị-Tốt
600
1,999,000
1,700,000
Rương Truyện Ký
8
Hạt Đạo cụ Khoa kỹ
16
Thiên mệnh đơn
1700
2,199,000
2,000,000
Rương chọn mảnh Quân Sư SSS
100
Rương chọn Mảnh Tướng
32
Đá Tinh Luyện Trang Bị-Tốt
1500
 
 
 
 
 
 
Ngày 7
Giá IAP
Giá Webpay
Vật phẩm 1
SL
Vật phẩm 2
SL
Vật phẩm 3
SL
22,000
20,000
NB
500
Bánh bao
8
Rượu ngon
8
129,000
100,000
Truyện ký Cam
3
Truyện ký Tím
6
Hạt đạo cụ khoa kỹ
1
279,000
200,000
Rương Chọn Mảnh Tướng
8
Đá Thức Tỉnh
4
Tinh hoa Thức tỉnh Vũ Khí
1
529,000
400,000
Rương Chọn Mảnh Tướng
16
Đá Thức Tỉnh
8
Tinh hoa Thức tỉnh Vũ Khí
2
1,049,000
800,000
Rương Truyện Ký
4
Hạt Đạo cụ Khoa kỹ
8
Thiên mệnh đơn
800
1,999,000
1,700,000
Rương Truyện Ký
8
Đá Thức Tỉnh
34
Tinh hoa Thức tỉnh Vũ Khí
8
2,199,000
2,000,000
Quà chọn Tướng Tinh Đỏ
1
Rương Truyện Ký
10
Rương chọn Mảnh tướng
32
 
5. NẠP LIÊN TỤC:
► Thời gian: ngày 01 – 07 server mới.
► Nội dung: Mỗi ngày nạp 129.000 VND (gói 400 NB - 100,000 VND trên trang nạp) nhận thưởng, nạp đủ 5 ngày nhận đủ 01 bộ Thương Vân (cam) + 01 bộ Long Văn (cam).
Ngày
Phần thưởng
Số lượng
Ngày 1
 Thương Vân Thương
1
Ngày 2
 Thương Vân Khôi
1
Ngày 3
 Thương Vân Khải
1
Ngày 4
 Thương Vân Ngoa
1
Ngày 5
 Thiên Mệnh Đơn
100
Ngày 6
 Rương Mảnh Bảo Vật
10
Ngày 7
 Truyện Ký Cam Tùy Chọn
5
Tích lũy nạp 5 ngày
Long Văn Thương
1
Long Văn Khôi 1
Long Văn Khải 1
Long Văn Ngoa
1
 
6. QUỸ TUẦN:
► Thời gian: ngày 01 – 07 server mới.
► Nội dung: Nạp 1 lần từ 529,000 VND (gói 400,000 VND trở lên trên trang nạp) có thể kích hoạt nhận thưởng.
Ngày
Phần thưởng 1
SL
Phần thưởng 2
SL
1
Rương Chọn Tướng S
1
Chiêu mộ Danh Tướng Lệnh
5
2
Rương Trang Sức-Cam
1
Trang Sức EXP-Bạc
20
3
Đá Tinh Luyện Trang Bị-Tốt
30
Đá Tinh Luyện Trang Sức
100
4
Rương Mảnh Trang Sức Cam
5
 
 
5
Thiên Mệnh Đơn
50
Đá Tẩy Luyện
30
6
Rương Chọn Tướng SS
1
 
 
7
Túi Chọn Tướng Tinh Cam
1
 
 
 
7. TÍCH LŨY NẠP SERVER MỚI:
► Thời gian: ngày 01 – 07 server mới.
► Nội dung: Tổng tích lũy nạp trong ngày 01 – 07, không reset mốc tích lũy nạp trong thời gian diễn ra sự kiện. Phần thưởng mở dần theo ngày mở server.
Ngày
Tích lũy nạp (ingame)
Nạp thêm so với mốc trước
Phần Thưởng 1
SL
Phần thưởng 2
SL
Phần thưởng 3
SL
1
330,000
 
Rương Chọn Tướng SS
1
Rượu Ngon
2
 
 
660,000
330,000
Rương Chọn Tướng SS+
1
Bánh Bao
2
 
 
2
990,000
330,000
Rương Mảnh Trang Sức-Cam
12
Bánh Bao
2
Rượu Ngon
2
1,320,000
330,000
Rương Chọn Trang Sức Cam
6
Bánh Bao
5
Rượu Ngon
5
3
1,650,000
330,000
Rương Trang Sức Đỏ
1
Bánh Bao
2
Rượu Ngon
2
1,980,000
330,000
Rương Trang Sức Đỏ
2
Bánh Bao
5
Rượu Ngon
5
4
2,640,000
660,000
Thiên Mệnh Đơn
500
Tiến Cấp Đơn
500
 
 
3,300,000
660,000
Thiên Mệnh Đơn
1000
Tiến Cấp Đơn
1000
 
 
5
3,960,000
660,000
Mảnh Bảo Vật
15
Đá Tiến Cấp Bảo Vật
80
 
 
4,950,000
990,000
Mảnh Bảo Vật
20
Đá Tiến Cấp Bảo Vật
100
 
 
6
6,600,000
1,650,000
Rương Chọn Trang Sức Đỏ
3
Đá Tinh Luyện Trang Sức
2000
 
 
9,900,000
3,300,000
Rương Truyện Ký-Đỏ
3
Rương Truyện Ký-Cam
6
Rương Truyện Ký-Tím
20
7
13,200,000
3,300,000
Rương Chọn Trung Quân SSS
2
Rương Truyện Ký-Đỏ
6
 
 
16,500,000
3,300,000
Rương Mảnh Thiên Cơ Quân Sư
200
Đá Hồn Luyện
1