THÔNG BÁO TÌNH TRẠNG KHÔNG ĐĂNG NHẬP ĐƯỢC CỔNG FACEBOOK

Các chủ nhân thân mến

Từ khoảng 23:00 ngày 04.10 Facebook gặp lỗi dẫn đến tình trạng không truy cập các dịch vụ của Facebook, do vậy ảnh hưởng đến việc Chủ Nhân không thể đăng nhập bằng kênh Facebook.

Các cổng đăng nhập khác ngoài Facebook không bị ảnh hưởng và vẫn có thể đăng nhập bình thường. Mong Chủ nhân thông cảm cho sự bất tiện này và hãy trở lại game sau khi Facebook khắc phục được lỗi trên nhé.

Song Kiều kính báo.