THÔNG BÁO GỘP SERVER 29/12

NHẤT PHƯƠNG TAM QUỐC – HÌNH THÀNH CHIẾN KHU

Các chủ nhân thân mến, TNDT3Q sẽ tiến hành bảo trì all server, cụ thể như sau:

• Thời gian bảo trì dự kiến: 08:30 – 09:00 ngày 29/12/2020

• Trong thời gian gộp sẽ không thao tác được: Đăng Nhập, Nhập Code, Thanh Toán.

• Sau khi gộp:

- Thông tin, tài khoản và dữ liệu của các Chủ Nhân sẽ không thay đổi.

- Cách thức đăng nhập, nhập code, thanh toán vẫn giữ nguyên.

• Đối với trường hợp sau khi gộp server mà tồn tại người chơi có tên giống nhau, hệ thống sẽ tự đổi tên thành ID người chơi (#xxxxxxx). Người chơi sẽ được nhận 1 lần đổi tên miễn phí. Khi nhấp vào đổi tên sẽ được hiện thông báo.

• Trường hợp sau khi gộp server nếu có quân đoàn tên giống nhau, hệ thống sẽ tự xử lý tương tự như tên người chơi.

• Các bảng xếp hạng như: level, lực chiến, phó bản, quân đoàn, leo tháp, … sẽ dựa vào dữ liệu sau khi gộp server để sắp xếp lại cho phù hợp.

• Kèm theo chuỗi sự kiện Nhất Phương Tam Quốc - Vui Gộp Chiến Khu cho các server được gộp: Event gộp server sẽ diễn ra trong 7 ngày.