THÔNG BÁO GỘP SERVER 17/11

NHẤT PHƯƠNG TAM QUỐC – HÌNH THÀNH CHIẾN KHU

Các chủ nhân thân mến, sau bao lâu phân tranh, lần đầu tiên TNDT3Q thống nhất, hợp nhất hình thành chiến khu.

• Thời gian bắt đầu dự kiến: 8h00 ngày 17/11/2020
• Thời gian kết thúc dự kiến: 10h00 ngày 17/11/2020

DANH SÁCH GỘP CHIẾN KHU

   

Gộp Server

Server

Chiến Khu

Cụm Sau khi gộp

Chiến khu sau khi gộp

1

Chiến khu 1

Cụm 1:
S1 - S2

Chiến Khu 1

2

3

Cụm 2:
S3 - S6

4

5

6

Chiến khu 2

7

Cụm 3:
S7 - S10

8

9

10

11

Chiến khu 3

Cụm 4:
S11 - S13

Chiến Khu 2

12

13

14

Cụm 5:
S14 - S16

15

16

Chiến khu 4

17

Cụm 6:
S17 - S21

18

19

20

21

Chiến khu 5

22

Cụm 7:
S22 - S25

23

24

25

26

Chiến khu 6

Cụm 8:
S26 - S30

Chiến Khu 3

27

28

29

30

• Trong thời gian gộp sẽ không thao tác được: Đăng Nhập, Nhập Code, Thanh Toán.

• Sau khi gộp:

- Thông tin, tài khoản và dữ liệu của các Chủ Nhân sẽ không thay đổi.

- Cách thức đăng nhập, nhập code, thanh toán vẫn giữ nguyên.

• Đối với trường hợp sau khi gộp server mà tồn tại người chơi có tên giống nhau, hệ thống sẽ tự đổi tên thành ID người chơi (#xxxxxxx). Người chơi sẽ được nhận 1 lần đổi tên miễn phí. Khi nhấp vào đổi tên sẽ được hiện thông báo.

• Trường hợp sau khi gộp server nếu có quân đoàn tên giống nhau, hệ thống sẽ tự xử lý tương tự như tên người chơi.

• Các bảng xếp hạng như: level, lực chiến, phó bản, quân đoàn, leo tháp, … sẽ dựa vào dữ liệu sau khi gộp server để sắp xếp lại cho phù hợp.

• Ra mắt chuỗi Event Gộp Server cho các SV được gộp: Event gộp server sẽ diễn ra trong 7 ngày.