THÔNG BÁO GỘP SERVER 09/11

NHẤT PHƯƠNG TAM QUỐC – HÌNH THÀNH CHIẾN KHU

Các chủ nhân thân mến, TNDT3Q sẽ tiến hành bảo trì all server, cụ thể như sau:
► Thời gian bảo trì dự kiến: 09:00 – 09:30 ngày 09/11/2021
► Danh sách gộp server:
Cụm server
Server
Cụm 1
S1-S6
Cụm 2
S7-S16
Cụm 3
S17-S30
Cụm 4
S31-S43
Cụm 5
S44-S55
Cụm 6
S56-S71
Cụm 7
S72-S78
Cụm 8
S79-S98
Cụm 9
S99-S120
Cụm 10
S121-S160
Cụm 11
S161-S196
Cụm 12
S197-S222
Cụm 13
S223-S238
Cụm 14
S239-S248
Cụm 15
S249-S252
Cụm 16
S253-S258
Cụm 17
S259-S264
Cụm 18
S265-S269
Cụm 19
S270-S274
Cụm 20
S275-S279
• Trong thời gian gộp sẽ không thao tác được: Đăng nhập, nhập code, thanh toán.
• Sau khi gộp:
- Thông tin, tài khoản và dữ liệu của các Chủ Nhân sẽ không thay đổi.
- Cách thức đăng nhập, nhập code, thanh toán vẫn giữ nguyên.
• Đối với trường hợp sau khi gộp server mà tồn tại người chơi có tên giống nhau, hệ thống sẽ tự đổi tên thành ID người chơi (#xxxxxxx). Người chơi sẽ được nhận 1 lần đổi tên miễn phí. Khi nhấp vào đổi tên sẽ được hiện thông báo.
• Trường hợp sau khi gộp server nếu có quân đoàn tên giống nhau, hệ thống sẽ tự xử lý tương tự như tên người chơi.
• Các bảng xếp hạng như: level, lực chiến, phó bản, quân đoàn, leo tháp, … sẽ dựa vào dữ liệu sau khi gộp server để sắp xếp lại cho phù hợp.
• Kèm theo chuỗi sự kiện Nhất Phương Tam Quốc - Vui Gộp Chiến Khu cho các server được gộp: Event gộp server sẽ diễn ra trong 7 ngày.
*Lưu ý: Chi tiết Event chính xác nhờ quý chủ nhân xem tại ingame, các thống kê sau chỉ mang tính chất tham khảo.