THÔNG BÁO BẢO TRÌ ALL SERVER (19/08)

♦ Thời gian bảo trì: 19/08/2021 – 14:00 – 14:30

♦ Nội dung:
  • Bảo trì định kỳ
  • Cập nhật Chiến mã Tử Kim mới – Liệt Cụ Cuồng Lam
  • Cập nhật Tướng Tinh Đỏ mới

Chủ nhân vui lòng sắp xếp hoạt động hợp lý và thoát game trước thời gian bảo trì để tránh ảnh hưởng nhân vật nhé!