SỰ KIỆN SERVER ĐẶC BIỆT CỦA NĂM 2022 - S317 (01/01)

Mừng server đặc biệt S317 ra mắt với mưa quà, mưa ưu đãi, hơn 100+ rương quà chỉ cần đăng nhập là nhận ngay: Rương thời trang SS, Hộp Rương Nhân Phẩm với tướng Đỏ, Thú Cơ Quan Đỏ và Chiến Mã Đỏ...

S317 khai mở lúc 9h ngày 01/01/2022 với các sự kiện hấp dẫn:

1. ĐĂNG NHẬP ĐIỂM DANH, NHẬN QUÀ THẢ PHANH:
• Quà Đăng nhập Server S317:
Quà đăng nhập
Level 18
Rương Nhân Phẩm*40
Bộ Anh Dũng (Tím 2)*1
Đá Tinh Luyện Trang Bị-Tốt*200
Rương Chọn Trang Sức Cam*10
Rương Thời Trang SS*1
Trang Sức EXP-Bạc*20
Hộp Quà Hào Hoa Ngày Lễ*5
Đá Tinh Luyện Trang sức*200
Hộp Quà Phúc Lợi Ngày Lễ*5
 
• Quà Đăng nhập Server mới:
Quà đăng nhập
Level 35
Rương Hoàng Kim*50
Rương Chọn Tướng SS+*1
Chìa Hoàng Kim*50
 
Bộ Trang Bị Tím*1
 
Rương Ngẫu Nhiên Võ Tướng S*1
 
Rương Ngẫu Nhiên Chiến Mã Cam*1
 
 
2. CODE RIÊNG CHO S317
 
3. CODE TẾT TÂY: sẽ công bố ngày 01/01
 
4.  AI LÀ BÁ CHỦ:
♦ Thời gian diễn ra: 01/01 - 10/01
♦ Phạm vi: S317                                         
♦ Nội dung: Đua TOP BXH Lực Chiến
TOP Lực chiến
Phần thưởng
Yêu cầu VIP
TOP 1
Bộ Trang Bị Đỏ*1
VIP 8
Quà Chọn Tướng Tinh Đỏ*1
Rương Chọn Mảnh Tướng*30
TOP 2-3
Rương Chọn Trang Bị Đỏ*2
VIP 8
Quà Chọn Tướng Tinh Cam*1
Rương Chọn Mảnh Tướng*20
TOP 4-10
Rương Chọn Trang Bị Đỏ*1
VIP 5
Rương Chọn Mảnh Tướng*10
♦ Điều kiện:
• Đạt đủ điều kiện TOP và yêu cầu VIP để nhận thưởng.
• Nếu Chủ nhân không đạt đủ điều kiện mức VIP thì sẽ hạ xuống bậc phần thưởng đủ điều kiện.
• Tổng kết TOP vào 23:59 ngày thứ 10 mở server.
• Quà đua TOP sẽ được trao thông qua thư sau khi tổng hợp từ 1-2 ngày.
• Quyết định của BĐH là quyết định cuối cùng.