QUỸ THÁNG (16/05)

► Thời gian: ngày 16/05 – 18/05
► Phạm vi: Server đạt đủ 30 ngày trở lên trong thời gian diễn ra sự kiện, S1 – S353 ngày 16/05, S1 – S354 ngày 17/05
► Nội dung: Chủ nhân sở hữu Thẻ Tháng + Thẻ VIP nạp gói 1600 NB trở lên trong thời gian diễn ra sự kiện có thể kích hoạt Quỹ Tháng. Mua gói 6800 NB trở lên sẽ kích hoạt cả 2 loại Quỹ Tháng.
Ngày
529,000 VND
1,049,000 VND
1
NB*500
NB*1000
2
Đá Cường Hóa Bảo Vật-Cực*20
Cam Hồng Hỏa Vũ*2
3
Tử Vũ*2
Thời Trang Vân Cẩm*300
4
Quan Ấn-Sơ*20
Khởi Linh Thạch*50
5
Rương Tự Chọn Thần Binh-Tím*2
Rương Tự Chọn Thần Binh-Cam*1
6
NB*600
NB*1200
7
Đá Cường Hóa Bảo Vật-Cực*30
Cam Hồng Hỏa Vũ*2
8
Tử Vũ*2
Hồn Trang Sức Kim*1
9
Quan Ấn-Sơ*20
Khởi Linh Thạch*50
10
Mảnh Tử Kim Mã 2 Chọn 1*6
Mảnh Tử Kim Mã 2 Chọn 1*12
11
Hồn Trang Sức Kim*1
NB*1400
12
Đá Cường Hóa Bảo Vật-Cực*40
Kim Trang Hồn*1
13
Cam Hồng Hỏa Vũ*1
Thời Trang Vân Cẩm*500
14
Quan Ấn-Sơ*20
Khởi Linh Thạch*50
15
Rương Chọn Trang Sức Kim*4
Rương Chọn Trang Sức Kim*8
16
Hồn Trang Sức Kim*1
NB*1600
17
Rương Tự Chọn Thần Binh-Tím*2
Rương Tự Chọn Thần Binh-Cam*1
18
Cam Hồng Hỏa Vũ*1
Hồn Trang Sức Kim*1
19
Quan Ấn-Sơ*20
Thiên Khởi Thạch*8
20
Thiên Khởi Thạch*4
Xích Diệm Phụng Vũ*1
 
*Lưu ý: Các hoạt động liệt kê trên đây mang tính tham khảo, Chủ nhân vui lòng vào game để xem chi tiết chính xác.