Nạp cực rẻ với 2 gói thẻ tháng và 9 gói thẻ thường

  • - Hiện tại Thiếu Niên Danh Tướng cung cấp cho Chủ Nhân hệ thống 9 gói nạp gồm 2 gói thẻ tháng và 7 gói thẻ thường để Chủ Nhân có thể nhận được Nguyên Bảo.
  • - Chủ Nhân có thể thanh toán trực tiếp qua Google Play Store và Apple Store hoặc thông qua trang thanh toán:
  • - Chủ Nhân có thể xem hướng dẫn nạp trên kênh thanh toán qua link sau:
  • - Việc nạp trên kênh thanh toán sẽ giúp Chủ Nhân tiết kiệm chi phí hơn, cụ thể như sau:

  • Với những gói nạp Nguyên Bảo thường thì game có hỗ trợ cho Chủ Nhân việc nhân hai lượng Nguyên Bảo nhận được trong lần nạp đầu tiên ở từng gói nạp Nguyên Bảo thường. Chủ Nhân nên cân nhắc để nạp mỗi gói Nguyên Bảo ít nhất 1 lần để hưởng lợi tức tốt nhất nhé.