GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG MỚI – NGỰ LINH

Tính năng Ngự Linh sẽ mở khi Chủ Nhân đạt cấp độ 53. Có 5 Ngự Linh trận, mỗi Ngự Linh trận ứng với 1 tướng trong đội hình của Chủ Nhân.

♦ CƯỜNG HÓA VỊ TRÍ

Mỗi Ngự Linh trận sẽ cần phải cường hóa. Cường hóa có giới hạn cấp độ (Cấp 120). Cần cường hóa tất cả các Ngự Linh trận đến giới hạn bằng nhau mới mở khóa giới hạn cấp kế (Ví dụ: Giới hạn hiện tại là cấp 5, thì tất cả các Ngự Linh trận đều phải được tăng lên cấp 5, sau đó mới được mở cấp giới hạn tiếp theo là cấp 10).

 

♦ LINH THẠCH

Có 4 loại Linh Thạch thuộc 4 hệ khác nhau: Hỏa, Thủy, Phong, Lôi. Mỗi loại Linh Thạch sẽ có cấp độ từ Lv1 đến Lv8. Có thể ghép Linh Thạch từ cấp độ 2 trở lên. (Ví dụ 3 viên cấp 1 sẽ ghép đc 1 viên cấp 2, tương tự 3 viên cấp 2 sẽ ghép được 1 viên cấp 3,…)

• Linh Thạch-Hỏa:

 

Sao Ngự Linh

Tấn Công Tăng

 

Sao

Chỉ số

%

Lv1

0

100

 

Lv2

0

200

 

Lv3

0

400

 

Lv4

1

800

1

Lv5

2

1500

2

Lv6

3

3000

3

Lv7

4

6000

6

Lv8

5

12000

10

• Linh Thạch-Thủy:

 

Sao Ngự Linh

Sinh Lực Tăng

 

Sao

Chỉ số

%

Lv1

0

1500

 

Lv2

0

3000

 

Lv3

0

6000

 

Lv4

1

12000

1

Lv5

2

22500

2

Lv6

3

45000

3

Lv7

4

90000

6

Lv8

5

180000

10

• Linh Thạch-Phong:

 

Sao Ngự Linh

Vật Phòng Tăng

 

Sao

Chỉ số

%

Lv1

0

50

 

Lv2

0

100

 

Lv3

0

200

 

Lv4

1

400

1

Lv5

2

750

2

Lv6

3

1500

3

Lv7

4

3000

6

Lv8

5

6000

10

• Linh Thạch-Lôi:

 

Sao Ngự Linh

Pháp Phòng Tăng

 

Sao

Chỉ số

%

Lv1

0

50

 

Lv2

0

100

 

Lv3

0

200

 

Lv4

1

400

1

Lv5

2

750

2

Lv6

3

1500

3

Lv7

4

3000

6

Lv8

5

6000

10

 

♦ Ô KHẢM LINH THẠCH
Mỗi Ngự Linh trận sẽ có 4 ô để khảm Linh Thạch. Mỗi ô tương ứng với 1 hệ Linh Thạch. Ngự Linh Trận Pháp cần phải có tướng ra trận mới được khảm đá. Sau khi khảm đá sẽ tăng thuộc tính và mở số sao cần để mở cấp Thiên Phú. Thuộc Tính nhận được khi cường hóa trận vị sẽ thêm vào thuộc tính cơ bản của đá, phải khảm đá mới nhận được thuộc tính tăng của trận vị đã cường hóa.


♦ QUY TẮC THIÊN PHÚ
Võ Tướng tư chất khác nhau, số sao cần để kích hoạt Thiên Phú và điểm thuộc tính cộng thêm cũng khác nhau. Mở Thiên Phú sẽ mở kỹ năng đặc biệt của Võ Tướng (Phụ thuộc vào tư chất tướng).

- Tướng S và SS mở sao theo thứ tự cấp độ: 1,3,5,7,9,11,13,15.

- Tướng SS+ mở sao theo thứ tự cấp độ: 2,4,6,8,10,12,14,16.

- Tướng SSS mở sao theo thứ tự cấp độ: 2,4,6,8,10,12,14,16,18

- Tướng Kim mở sao theo thứ tự cấp độ: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20.