GIỚI THIỆU KIM TƯỚNG: LỮ LINH THƯ – TRUNG QUÂN SIÊU SÁT THƯƠNG

Là con gái của Lữ Bố và Điêu Thuyền. Sau khi Lữ Bố qua đời, Lữ Linh Thư theo mẹ về Hứa Xương, bặt âm vô tín. Sau 1 thời gian mai danh ẩn tích, nay Lữ Linh Thư xuất hiện tại Thiếu Niên Danh Tướng với sức mạnh thiên hạ vô song, lập thần diệt quỷ.

Thiên Phú Kỹ Năng

♦ Nhánh Thích Sát 

- Kỹ năng thiên phú: Cuồng nộ là kỹ năng mà mỗi khi Lữ Linh Thư nhận được 4 điểm liên kích, tự tiêu hao 4 điểm liên kích tăng cho Lữ Linh Thư 6 giây trạng thái cuồng nộ. Trong 6 giây cuồng nộ đó tăng 15% tấn công, tăng bạo kích 8%. Đặc biệt là có 50% miễn khống chế (tối đa có hiệu lực 1 lần).

• Kỹ Năng 1 sao – Nhị Liên Nhẫn
Kỹ năng gây thêm sát thương, bỏ qua phòng thủ. Khi Lữ Linh Thư vào trạng thái cuồng nộ, mỗi lần đánh thường sẽ phóng ra thêm 1 phi đao gây 140% sát thương. Sát thương gây thêm này bỏ qua 60% phòng thủ của mục tiêu. (Tướng trung quân SSS không có) 

• Kỹ năng 2 sao – Chính xác
Đây là kỹ năng đánh lan, gây sát thương trên nhiều mục tiêu. Khi Lữ Linh Thư rơi vào trạng thái cuồng nộ, đánh thường sẽ gây sát thương lan sang 2 mục tiêu gần với mục tiêu chính gây thêm 40% sát thương cho 2 mục tiêu đó. 

• Kỹ Năng 3 sao – Chí Mạng
Kỹ năng bổ trợ cho kỹ năng 2 sao và có khả năng miễn nhiễm khống chế cho Lữ Linh Thư. Tấn công và bạo kích của kỹ năng bị động tăng 3%, miễn khống chế tăng 50%. Sát thương kỹ năng nộ khí tăng 20%, bạo kích tăng 2%, chính xác tăng 5%

• Kỹ Năng 4 sao – Chước Phượng Nhẫn
Kỹ năng gây sát thương cho toàn bộ đội hình địch.
Gây cho toàn bộ kẻ địch 100% sát thương, gây thêm cho 2 mục tiêu đầu 100% sát thương

♦ Nhánh Phá Quân

- Kỹ Năng Thiên Phú: Nghịch Diệm, cũng tăng tấn công, tăng bạo kích và miễn khống chế giống với Cuồng Nộ, tuy nhiên so với Cuồng Nộ thì Nghịch Diệm tăng tấn công thấp hơn (10%), nhưng tăng bạo kích lên rất nhiều ( 25%)
Nhánh này thiên về sát thương lâu dài, giảm phòng thủ và tăng bạo kích.

• Kỹ năng 1 sao – Nhị Liên Thiểm
Gây sát thương cực cao cho 2 mục tiêu ngẫu nhiên (240%), giảm 20% phòng thủ của 2 mục tiêu đó, trạng thái duy trì trong 10 giây. Giảm phòng thủ của mục tiêu giúp cho tướng phe ta tăng khả năng tiêu diệt địch. (Tướng Trung Quân chỉ có Lữ Bố và Trương Liêu cũng có giảm phòng thủ nhưng chỉ 10%).

• Kỹ Năng 2 sao – Phượng Vũ
Hỗ trợ tăng sát thương kỹ năng, gây thêm sát thương dựa vào sức tấn công của Lữ Linh Thư (gây thêm 25%). 

• Kỹ Năng 3 sao – Ưng Nhãn
Tăng sức tấn công của kỹ năng bị động tăng 5%, sát thương của kỹ năng nộ khí tăng 30%, bạo kích của kỹ năng nộ khí tăng 2%Tăng 5% bạo kích. Có 50% miễn khống chế cho Lữ Linh Thư.

• Kỹ Năng 4 sao – Sí Viêm Phá
Gây rất nhiều sát thương lên mục tiêu máu thấp nhất đội hình và mục tiêu lân cận (225% sát thương). Giúp kết liễu tướng địch nhanh hơn → Tạo lợi thế phe ta. Có 50% bạo kích thêm. Nếu tiêu diệt mục tiêu hồi cho Lữ Linh Thư 1 điểm liên kích. 

* So với những Tướng Trung Quân SSS, lượng sát thương của Lữ Linh Thư vượt trội hơn rất nhiều. Có 1 điểm đặc biệt hơn chỉ có ở Lữ Linh Thư: Có 50% miễn khống chế