CHUỖI HOẠT ĐỘNG MỪNG XUÂN 2022 (01/01)

► Thời gian: từ ngày 01/01 – 03/01
► Phạm vi: Server mở từ 8 ngày trở lên (S1-S315)
♦ Nạp mốc + tích lũy Mừng Lễ:
Nạp 1 được 3: Nạp đúng mốc, nhận Vé Rút Thưởng, kèm tích lũy nạp siêu giá trị.
• Tham gia nạp sự kiện ngoài nhận được Vé Rút Thưởng (sử dụng cho Vòng Quay Mừng Lễ) còn nhận được rất nhiều các phần quà giá trị kèm theo như Rương Mảnh Năm Mới 2022
• Bên cạnh nạp nhận thưởng, tích lũy nạp đủ các mốc nhận thêm nhiều phần quà cực kì hấp dẫn và giá trị.
• Tích lũy nạp 23,100,000 VND nhận quà tích lũy của tất cả các mốc.
Rương Mảnh Năm Mới 2022
¤ Nạp 1 lần:
Nạp 1 lần
Phần quà 
Số lần
22,000 VND
NB*666, Đá Tinh Luyện Trang Sức*100, Trang Sức EXP-Vàng*2, Vé Rút Thưởng*4
6
129,000 VND
Rương Nhân Phẩm Tướng Tinh/Thần Binh*1, Rương Đạo Cụ Chiến Mã Cam*5, Rương Tài Nguyên Thú Cơ Quan*5, Vé Rút Thưởng*12
12
129,000 VND Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*3, Đá Thức Tỉnh*8, Tinh Hoa Thức Tỉnh Vũ Khí*1, Vé Rút Thưởng*12 12
279,000 VND
Rương Mảnh Năm Mới 2022*1, Rương Chọn Trang Sức Vàng*3, Hồn Trang Sức Kim*1, Vé Rút Thưởng*22
12
529,000 VND
Rương Mảnh Năm Mới 2022*2, Rương Truyện Ký-Cam*6, Rương Truyện Ký-Đỏ*4, Vé Rút Thưởng*44
12
1,049,000 VND
Rương Mảnh Năm Mới 2022*4, Rương Tự Chọn Thần Binh-Đỏ*1, Rương Tự Chọn Thần Binh-Cam*2, Vé Rút Thưởng*88
12
1,999,000 VND
Rương Mảnh Năm Mới 2022*9, Rương Truyện Ký-Cam*26, Rương Truyện Ký-Đỏ*17, Vé Rút Thưởng*152
12
2,199,000 VND
Rương Mảnh Năm Mới 2022*10, Rương Tự Chọn Thần Binh-Kim*1, Hồn Trang Sức Kim*10, Vé Rút Thưởng*165
18
¤ Nạp tích lũy:
 Tích lũy nạp
Phần quà  
Số lần
66,000 VND
Rương Thần Thú Chiến Mã (Kim)*1, Rương Tự Chọn Vật Liệu Thần Binh*1, Thần Binh Lệnh*5, Rương Nhân Phẩm Tướng Tinh/Thần Binh*1
1
330,000 VND
Rương Thần Thú Chiến Mã (Kim)*3, Rương Tự Chọn Vật Liệu Thần Binh*2, Thần Binh Lệnh*10, Rương Nhân Phẩm Tướng Tinh/Thần Binh*3
1
990,000 VND
Hồn Trang Sức Kim*4, Kim Trang Hồn*4, Thiên Khởi Thạch*4, Rương Nhân Phẩm Tướng Tinh/Thần Binh*6
1
1,980,000 VND
Rương Tự Chọn Thần Binh Đỏ*1, Rương Tự Chọn Thần Binh-Cam*3, Rương Tự Chọn Thần Binh-Tím*6, Rương Nhân Phẩm Tướng Tinh/Thần Binh*12
1
6,600,000 VND
Rương Chọn Tướng Tinh Đỏ (chọn all)*2, Rương Mảnh Năm Mới 2022*5, Rương Tự Chọn Thần Binh Đỏ*2, Truyện Ký Đỏ*10
1
11,550,000 VND Quà Chọn Tướng Tinh Kim (toàn bộ)*1, Rương Mảnh Năm Mới 2022*8, Rương Tự Chọn Thần Binh-Kim*3, Rương Tự Chọn Vật Liệu Thần Binh*20 1
16,500,000 VND Quà Chọn Tướng Tinh Kim (toàn bộ)*1, Rương Mảnh Năm Mới 2022*10, Thiên Khởi Thạch*30, Xích Diệm Phụng Vũ*2 1
23,100,000 VND
Quà Chọn Tướng Tinh Kim (toàn bộ)*2, Rương Mảnh Năm Mới 2022*12, Rương Tự Chọn Thần Binh-Kim*6, Rương Tự Chọn Thần Binh Đỏ*6
1
*Lưu ý: Vé rút thưởng nhận được sử dụng cho Vòng Quay Mừng Lễ ngày 01/01 – 03/01. Event kéo dài 3 ngày, qua ngày không reset phần thưởng.
 
♦ Vòng Quay Mừng Lễ:
► Quy tắc:
• Mỗi nạp 16,500 ingame nhận 1 Vé rút thưởng. Dùng Vé rút thưởng để quay trong Vòng quay. Ngoài ra, hoàn thành các nhiệm vụ rút thưởng trong thời gian diễn ra sự kiện có thể nhận Vé rút thưởng.
• Ví dụ: Nạp gói 20,000 trên trang http://nap.tndt3q.zing.vn/, tương đương 22,000 ingame sẽ nhận được: 22000/16500 = 1.3 vé 
Số dư 0.3 còn lại sẽ được tích lũy cho những lần nạp tiếp theo khi làm tròn vừa đủ 1 vé.
► Chi tiết Vé rút thưởng nhận từ các gói nạp:
Nạp trong game 
Nạp trên Web 
Vé rút thưởng 
22,000 VND 
20,000 VND 
1.33 
129,000 VND 
100,000 VND 
7.81 
279,000 VND 
200,000 VND 
16.9 
529,000 VND 
400,000 VND 
32.06 
1,049,000 VND 
800,000 VND 
63.57 
1,999,000 VND 
1,700,000 VND 
121.15 
2,199,000 VND 
2,000,000 VND 
133.27 
¤ Hoàn Trả Rút:
Số lần rút
Phần thưởng
10
Bánh Bao*5, Rượu Ngon*5
10
Vé rút thưởng*1
20
Bánh Bao*10, Rượu Ngon*10
20
Vé rút thưởng*1
30
Bánh Bao*10, Rượu Ngon*10
30
Vé rút thưởng*1
50
Bánh Bao*20, Rượu Ngon*20
50
Rương Nhân Phẩm Tướng Tinh/Thần Binh*3
80
Bánh Bao*20, Rượu Ngon*20
80
Vé rút thưởng*2
120
Rương Mảnh Năm Mới 2022*5
200
Vé rút thưởng*5
350
Rương Chọn Tướng Tinh Đỏ (chọn all)*1
600
Vé rút thưởng*6
1000
Rương Mảnh Năm Mới 2022*10
1500
Rương Mảnh Năm Mới 2022*20
2000
Rương Mảnh Năm Mới 2022*30
2500
Rương Mảnh Năm Mới 2022*40
¤ Nhiệm vụ Phúc lợi:
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 90 lần
Vé rút thưởng*2
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 180 lần
Vé rút thưởng*2
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 270 lần
Vé rút thưởng*2
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 360 lần
Vé rút thưởng*2
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 450 lần
Vé rút thưởng*2
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 540 lần
Vé rút thưởng*2
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 630 lần
Vé rút thưởng*2
Đoạt Trang Sức 50 lần
Vé rút thưởng*2
Đoạt Trang Sức 100 lần
Vé rút thưởng*2
Đoạt Trang Sức 150 lần
Vé rút thưởng*2
Đoạt Trang Sức 200 lần
Vé rút thưởng*2
Đoạt Trang Sức 250 lần
Vé rút thưởng*2
Đoạt Trang Sức 300 lần
Vé rút thưởng*2
Đoạt Trang Sức 350 lần
Vé rút thưởng*2
¤ Tiệm Đổi:
Tiệm đổi
Vật phẩm nhận
Vật phẩm tốn
Số lần đổi
Cao Cấp
Rương Mảnh Thú Cơ Quan Kim 3 Chọn 1*2
Mảnh Tử Kim Mã 2 Chọn 1*2
80
Mảnh Tử Kim Mã 2 Chọn 1*2
Rương Mảnh Thú Cơ Quan Kim 3 Chọn 1*2
80
Rương Mảnh Thú Cơ Quan Kim 3 Chọn 1*2
Mảnh Kim Mã 5 Chọn 1*3
80
Mảnh Kim Mã 5 Chọn 1*3
Rương Mảnh Thú Cơ Quan Kim 3 Chọn 1*2
80
Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*3
Rương Mảnh Thú Cơ Quan Kim 3 Chọn 1*1
80
Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*3
Mảnh Tử Kim Mã 2 Chọn 1*1
80
Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*2
Mảnh Kim Mã 5 Chọn 1*1
80
Rương Mảnh Thú Cơ Quan Kim 3 Chọn 1*1
Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*3
80
Mảnh Tử Kim Mã 2 Chọn 1*1
Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*3
80
Mảnh Kim Mã 5 Chọn 1*1
Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*2
80
Trung cấp
Mảnh Thần-Viêm Long*2
Rương Mảnh Thú Cơ Quan Kim 3 Chọn 1*1
100
Mảnh Thần-Tuyết Hống*2
Rương Mảnh Thú Cơ Quan Kim 3 Chọn 1*1
100
Mảnh Thần-Côn*2
Rương Mảnh Thú Cơ Quan Kim 3 Chọn 1*1
100
Mảnh Hồng Mã 5 Chọn 1*2
Mảnh Kim Mã 5 Chọn 1*1
100
Mảnh Kim Mã 5 Chọn 1*3
Mảnh Tử Kim Mã 2 Chọn 1*2
20
Quà Chọn Tướng Tinh Đỏ Đặc Biệt*1
Quà Chọn Tướng Tinh Đỏ*1
1
Quà Chọn Tướng Tinh Đỏ*1
Quà Chọn Tướng Tinh Đỏ Đặc Biệt*1
1
Sơ Cấp
Rương Mảnh Thú Cơ Quan Kim 3 Chọn 1*1
Nguyên Bảo*1200
10
Mảnh Kim Mã 5 Chọn 1*1
Nguyên Bảo*1200
10
Mảnh Tử Kim Mã 2 Chọn 1*1
Nguyên Bảo*1800
10
Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*1
Nguyên Bảo*1200
10
Bạc*100000
Nguyên Bảo*50
100
Rương Vật Yêu Thích Chiến Kỵ Cam*5
Nguyên Bảo*250
200
Vật Yêu Thích Chiến Kỵ Tím*10
Nguyên Bảo*250
100
Vật Yêu Thích Chiến Kỵ Lam*50
Nguyên Bảo*250
100
Vật Yêu Thích Chiến Kỵ Lục*100
Nguyên Bảo*250
100
 
*Lưu ý: Các hoạt động liệt kê trên đây mang tính tham khảo, Chủ nhân vui lòng vào game để xem chi tiết chính xác.