BẢO TRÌ TOÀN SERVER - TÍNH NĂNG THẦN BINH (18/11)

TNDT3Q sẽ tiến hành bảo trì all server, thông tin cụ thể như sau:
♦ Thời gian bảo trì: 14:00 – 14:30 ngày 18/11
♦ Nội dung:
• Bảo trì định kỳ
• Mở tính năng mới: Thần Binh
 
Tiêu điểm: THẦN BINH
• Chủ nhân đạt cấp 70 mở tính năng Thần Binh.
• Có tổng cộng 12 bộ Thần Binh, mỗi bộ yêu cầu các Thần Binh khác nhau để kích hoạt.
• Kích hoạt mỗi món Thần Binh tăng chỉ số tùy thuộc vào Thần Binh.
• Khi sưu tập đủ các món Thần Binh của bộ, có thể kích hoạt kỹ năng Thần Binh, tăng thêm chỉ số tùy thuộc vào kỹ năng Thần Binh.
• Để tăng cấp kỹ năng Thần Binh, cần rèn các Thần Binh trong bộ đến bậc yêu cầu mới có thể tăng Kỹ Năng.
• Thần Binh bậc 3 trở lên có thể tiến hành tôi luyện tăng sao.