VUI LỄ QUỐC KHÁNH, TÍCH LŨY NHẬN TƯỚNG TINH KIM (02/09 – 03/09)

♦ Nạp tích luỹ Tướng Tinh Kim – MỪNG QUỐC KHÁNH 2/9

► Phạm vi: Server mở từ 8 ngày trở lên (Bao gồm ngày 8)

► Thời gian: 02/09/2020 – 03/09/2020

► Nội dung:

    •  Giảm giá CỰC SỐC: Tích lũy nạp 15,000,000 VND nhận 2 tướng tinh Kim

    •  Nạp đúng mốc nhận quà, tích lũy nạp nhận thưởng đặc biệt

Lưu ý: Các mốc nạp 1 lần và tích lũy nạp sẽ reset lại mỗi 0h trong thời gian diễn ra sự kiện. Tích lũy nạp chỉ được tính bằng Gói nạp 1 lần ở giao diện này. Event sẽ không tính trùng các event khác hiện có trong ingame.

 

Nạp 1 lần 22,000 VND 1 NB*666,Bánh Bao*3,Rượu Ngon*3
Nạp 1 lần 129,000 VND 1 NB*666,Tiến Cấp Đơn*500,Đá Tinh Luyện-Cực*150
Nạp 1 lần 279,000 VND 5 NB*888,Quan Ấn-Sơ*10,Đá Thức Tỉnh*6
Nạp 1 lần 529,000 VND 5 Rương Mảnh Bảo Vật*20,Đá Tiến Cấp Bảo Vật*50,Đá Cường Hóa Bảo Vật-Cao*120
Nạp 1 lần 1,049,000 VND 5 Rương Trang Sức Đỏ*8,Đá Tinh Luyện Trang Sức*800,Thời Trang Vân Cẩm*800
Nạp 1 lần 1,999,000 VND 3 Rương Mảnh Tướng*16,Đạo Cụ Thức Tỉnh Cam*3,Quan Ấn-Trung*20
Nạp 1 lần 1,999,000 VND 3 Đá Tinh Luyện-Cực*400,Bạc*8000000,Thời Trang Vân Cẩm*2000
Nạp 1 lần 2,199,000 VND 3 Truyện Ký-Đỏ*3,Truyện Ký-Cam*15,Vật Yêu Thích Chiến Mã Cam*200
Nạp 1 lần 2,199,000 VND 3 Rương chọn tướng tinh đỏ *1, Đá Hồn Luyện*2

 

Giá ingame Giá trang nạp Phần Thưởng
Tích lũy nạp 990,000 VND Tích lũy nạp 750,000 VND Quan Ấn-Trung*10,Rương Chọn Tướng Tinh Cam*2
Tích lũy nạp 1,980,000 VND Tích lũy nạp 1,500,000 VND Quan Ấn-Trung*10,Thành Tích*2000
Tích lũy nạp 4,950,000 VND Tích lũy nạp 3,750,000 VND Rương Chọn Tướng Tinh Đỏ*1
Tích lũy nạp 13,200,000 VND Tích lũy nạp 10,000,000 VND Rương Chọn Tướng Tinh Kim*1
Tích lũy nạp 19,800,000 VND Tích lũy nạp 15,000,000 VND Rương Chọn Tướng Tinh Kim*1