VÒNG QUAY THÚ CƠ QUAN KIM: THÁNH CỰ LINH

Chỉ với 16,500 VND, có cơ hội nhận Thú Cơ Quan Kim – Thánh Cự Linh

► Thời gian: 26/10 – 27/10

► Phạm vi: Server mở từ 30 ngày trở lên (bao gồm ngày 30), S1 – S140.

► Nội dung: Tham gia vòng quay nhận Mảnh Thú Cơ Quan Kim. Đặc biệt có cơ hội nhận 120 Mảnh Thú Cơ Quan Kim – Thánh Cự Linh (đủ hợp thành 1 Thú Cơ Quan Kim – Thánh Cự Linh) và nhiều phần quà hấp dẫn khác.

► Quy tắc:

• Mỗi nạp 16,500 ingame nhận 1 Vé rút thưởng. Dùng Vé rút thưởng để quay trong Vòng Quay. Ngoài ra, hoàn thành các nhiệm vụ rút thưởng trong thời gian diễn ra sự kiện có thể nhận Vé rút thưởng.
• Ví dụ: Nạp gói 20,000 trên trang http://nap.tndt3q.zing.vn/, tương đương 22,000 ingame sẽ nhận được: 22000/16500 = 1.3 vé 
Số dư 0.3 còn lại sẽ được tích lũy cho những lần nạp tiếp theo khi làm tròn vừa đủ 1 vé.

► Chi tiết Vé rút thưởng nhận từ các gói nạp:

Nạp trong game

Nạp trên Web

Vé rút thưởng

22,000 VND

20,000 VND

1.33

129,000 VND

100,000 VND

7.81

279,000 VND

200,000 VND

16.9

529,000 VND

400,000 VND

32.06

1,049,000 VND

800,000 VND

63.57

1,999,000 VND

1,700,000 VND

121.15

2,199,000 VND

2,000,000 VND

133.27

► Hoàn Trả Rút:

Số lần rút

Phần thưởng tương ứng

10

Bánh Bao*5,Rượu Ngon*5

10

Vé rút thưởng *1

20

Bánh Bao*10,Rượu Ngon*10

20

Vé rút thưởng *1

30

Bánh Bao*10,Rượu Ngon*10

30

Vé rút thưởng *1

50

5 Mảnh Thánh-Cự Linh

50

Vé rút thưởng *1

80

Bánh Bao*20,Rượu Ngon*20

80

Vé rút thưởng *2

120

10 Mảnh Thánh-Cự Linh

200

Vé rút thưởng *5

350

20 Mảnh Thánh-Cự Linh

600

Vé rút thưởng *6

1000

30 Mảnh Thánh-Cự Linh

1500

30 Mảnh Thánh-Cự Linh

2000

40 Mảnh Thánh-Cự Linh

2500

40 Mảnh Thánh-Cự Linh

► Nhiệm vụ Phúc lợi:

Nhiệm Vụ

Phần thưởng tương ứng

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 90 lần

Vé rút thưởng *2

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 180 lần

Vé rút thưởng *2

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 270 lần

Vé rút thưởng *2

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 360 lần

Vé rút thưởng *2

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 450 lần

Vé rút thưởng *2

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 540 lần

Vé rút thưởng *2

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 630 lần

Vé rút thưởng *2

Đoạt Trang Sức 50 lần

Vé rút thưởng *2

Đoạt Trang Sức 100 lần

Vé rút thưởng *2

Đoạt Trang Sức 150 lần

Vé rút thưởng *2

Đoạt Trang Sức 200 lần

Vé rút thưởng *2

Đoạt Trang Sức 250 lần

Vé rút thưởng *2

Đoạt Trang Sức 300 lần

Vé rút thưởng *2

Đoạt Trang Sức 350 lần

Vé rút thưởng *2

► Nạp Tích Lũy: Nhiệm vụ reset mỗi ngày

Nạp tích lũy

Phần thưởng tương ứng

Tích lũy nạp đủ 165,000 VND ingame

Vé rút thưởng *1, Quan Ấn-Sơ*10

Tích lũy nạp đủ 396,000 VND ingame

Vé rút thưởng *2, Rương chọn Mảnh tướng *2

Tích lũy nạp đủ 825,000 VND ingame

Vé rút thưởng *5, Rương chọn Mảnh tướng *5