VÒNG QUAY THỜI TRANG (31/12)

Chỉ với 16,500 VND, có cơ hội nhận nhiều Thời Trang

► Thời gian: từ ngày 31/12/2020 – 01/01/2021
► Phạm vi: Server mở từ 30 ngày trở lên (S1-S177 ngày 31/12/2020, S178 ngày 01/01/2021).

► Quy tắc:

• Mỗi nạp 16,500 ingame nhận 1 Vé rút thưởng. Dùng Vé rút thưởng để quay trong Vòng Quay. Ngoài ra, hoàn thành các nhiệm vụ rút thưởng trong thời gian diễn ra sự kiện có thể nhận Vé rút thưởng.
• VD: Nạp gói 20,000 trên trang http://nap.tndt3q.zing.vn/, tương đương 22,000 ingame sẽ nhận được: 22000/16500 = 1.3 vé 
Số dư 0.3 còn lại sẽ được tích lũy cho những lần nạp tiếp theo khi làm tròn vừa đủ 1 vé.

► Chi tiết Vé rút thưởng nhận từ các gói nạp:

Nạp trong game

Nạp trên Web

Vé rút thưởng

22,000 VND

20,000 VND

1.33

129,000 VND

100,000 VND

7.81

279,000 VND

200,000 VND

16.9

529,000 VND

400,000 VND

32.06

 

► Tiệm đổi:

Mảnh Rương Thời Trang SS (Nam)*1

Thời Trang Tơ Lụa SS*1

Mảnh Rương Thời Trang SS (Nữ)*1

Thời Trang Tơ Lụa SS*1

Mảnh Rương Thời Trang SS+ (Nam)*1

Thời Trang Tơ Lụa SS+*1

Mảnh Rương Thời Trang SS+ (Nữ)*1

Thời Trang Tơ Lụa SS+*1

Mảnh Rương Thời Trang SSS (Nam)*1

Thời Trang Tơ Lụa SSS*1

Mảnh Rương Thời Trang SSS (Nữ)*1

Thời Trang Tơ Lụa SSS*1

Mảnh Rương Thời Trang SS (Nam)*1

Mảnh Vạn Năng*2

Mảnh Rương Thời Trang SS (Nữ)*1

Mảnh Vạn Năng*2

Mảnh Rương Thời Trang SS+ (Nam)*1

Mảnh Vạn Năng*6

Mảnh Rương Thời Trang SS+ (Nữ)*1

Mảnh Vạn Năng*6

Mảnh Rương Thời Trang SSS (Nam)*1

Mảnh Vạn Năng*18

Mảnh Rương Thời Trang SSS (Nữ)*1

Mảnh Vạn Năng*18

Thời Trang Vân Cẩm*20

Mảnh Vạn Năng*1