VÒNG QUAY THỜI TRANG (14/01 – 15/01)

Chỉ với 16,500 VND, có cơ hội nhận nhiều Thời Trang

► Thời gian: từ 14/01  – 15/01
► Phạm vi: Server mở từ 30 ngày trở lên (S1-S185 ngày 14/01/2020, S186 ngày 15/01/2021)

► Quy tắc:

• Mỗi nạp 16,500 ingame nhận 1 Vé rút thưởng. Dùng Vé rút thưởng để quay trong Vòng Quay. Ngoài ra, hoàn thành các nhiệm vụ rút thưởng trong thời gian diễn ra sự kiện có thể nhận Vé rút thưởng.
• VD: Nạp gói 20,000 trên trang http://nap.tndt3q.zing.vn/, tương đương 22,000 ingame sẽ nhận được: 22000/16500 = 1.3 vé 
Số dư 0.3 còn lại sẽ được tích lũy cho những lần nạp tiếp theo khi làm tròn vừa đủ 1 vé.

► Chi tiết Vé rút thưởng nhận từ các gói nạp:

Nạp trong game 

Nạp trên Web 

Vé rút thưởng 

22,000 VND 

20,000 VND 

1.33 

129,000 VND 

100,000 VND 

7.81 

279,000 VND 

200,000 VND 

16.9 

529,000 VND 

400,000 VND 

32.06 

1,049,000 VND 

800,000 VND 

63.57 

1,999,000 VND 

1,700,000 VND 

121.15 

2,199,000 VND 

2,000,000 VND 

133.27 

 

► Tiệm đổi:

Vật phẩm đổi

Nguyên liệu

Số lần

Mảnh Rương Thời Trang SS (Nam)*1

Thời Trang Tơ Lụa SS*1

1

Mảnh Rương Thời Trang SS (Nữ)*1

Thời Trang Tơ Lụa SS*1

1

Mảnh Rương Thời Trang SS+ (Nam)*1

Thời Trang Tơ Lụa SS+*1

1

Mảnh Rương Thời Trang SS+ (Nữ)*1

Thời Trang Tơ Lụa SS+*1

1

Mảnh Rương Thời Trang SSS (Nam)*1

Thời Trang Tơ Lụa SSS*1

1

Mảnh Rương Thời Trang SSS (Nữ)*1

Thời Trang Tơ Lụa SSS*1

1

Mảnh Rương Thời Trang SS (Nam)*1

Mảnh Vạn Năng*2

1

Mảnh Rương Thời Trang SS (Nữ)*1

Mảnh Vạn Năng*2

1

Mảnh Rương Thời Trang SS+ (Nam)*1

Mảnh Vạn Năng*6

1

Mảnh Rương Thời Trang SS+ (Nữ)*1

Mảnh Vạn Năng*6

1

Mảnh Rương Thời Trang SSS (Nam)*1

Mảnh Vạn Năng*18

1

Mảnh Rương Thời Trang SSS (Nữ)*1

Mảnh Vạn Năng*18

1

Thời Trang Vân Cẩm*20

Mảnh Vạn Năng*1

1