VÒNG QUAY THỜI TRANG (03/11)

Chỉ với 16,500 VND, có cơ hội nhận nhiều Thời Trang

► Thời gian: từ ngày 03/11 – 04/11
► Phạm vi: Server mở từ 30 ngày trở lên (bao gồm cả ngày 30), S1-S142.

► Quy tắc:

• Mỗi nạp 16,500 ingame nhận 1 Vé rút thưởng. Dùng Vé rút thưởng để quay trong Vòng Quay. Ngoài ra, hoàn thành các nhiệm vụ rút thưởng trong thời gian diễn ra sự kiện có thể nhận Vé rút thưởng.
• VD: Nạp gói 20,000 trên trang http://nap.tndt3q.zing.vn/, tương đương 22,000 ingame sẽ nhận được: 22000/16500 = 1.3 vé 
Số dư 0.3 còn lại sẽ được tích lũy cho những lần nạp tiếp theo khi làm tròn vừa đủ 1 vé.

¤Lưu ý: Nạp các gói trong sự kiện Nạp Tích Lũy Tướng Tinh Kim không tích lũy vé rút thưởng của Vòng Quay Thời Trang.

► Chi tiết Vé rút thưởng nhận từ các gói nạp:

Nạp trong game

Nạp trên Web

Vé rút thưởng

22,000 VND

20,000 VND

1.33

129,000 VND

100,000 VND

7.81

279,000 VND

200,000 VND

16.9

529,000 VND

400,000 VND

32.06

1,049,000 VND

800,000 VND

63.57

1,999,000 VND

1,700,000 VND

121.15

2,199,000 VND

2,000,000 VND

133.27

 

► Tiệm đổi:

Mảnh Rương Thời Trang SS (Nam)*1

Thời Trang Tơ Lụa SS*1

Mảnh Rương Thời Trang SS (Nữ)*1

Thời Trang Tơ Lụa SS*1

Mảnh Rương Thời Trang SS+ (Nam)*1

Thời Trang Tơ Lụa SS+*1

Mảnh Rương Thời Trang SS+ (Nữ)*1

Thời Trang Tơ Lụa SS+*1

Mảnh Rương Thời Trang SSS (Nam)*1

Thời Trang Tơ Lụa SSS*1

Mảnh Rương Thời Trang SSS (Nữ)*1

Thời Trang Tơ Lụa SSS*1

Mảnh Rương Thời Trang SS (Nam)*1

Mảnh Vạn Năng*2

Mảnh Rương Thời Trang SS (Nữ)*1

Mảnh Vạn Năng*2

Mảnh Rương Thời Trang SS+ (Nam)*1

Mảnh Vạn Năng*6

Mảnh Rương Thời Trang SS+ (Nữ)*1

Mảnh Vạn Năng*6

Mảnh Rương Thời Trang SSS (Nam)*1

Mảnh Vạn Năng*18

Mảnh Rương Thời Trang SSS (Nữ)*1

Mảnh Vạn Năng*18

Thời Trang Vân Cẩm*20

Mảnh Vạn Năng*1