VÒNG QUAY MAY MẮN CHIẾN MÃ KIM – LUYỆN NGỤC VIÊM HOÀNG LẦN ĐẦU XUẤT HIỆN

Chỉ với 16,500 VND, có cơ hội nhận Chiến Mã Kim – Luyện Ngục Viêm Hoàng

► Thời gian: 22/10 – 23/10

► Phạm vi: Server mở từ 30 ngày trở lên (bao gồm ngày 30), S1 – 137 ngày 22/10, S1 – S138 ngày 23/10.

► Nội dung: Tham gia vòng quay nhận Rương Hồng Mã 5 chọn 1, Mảnh Luyện Ngục Viêm Hoàng, đặc biệt có cơ hội nhận 80 mảnh Chiến Mã Kim – Luyện Ngục Viêm Hoàng (đủ hợp thành 1 Chiến Mã Kim – Luyện Ngục Viêm Hoàng).

► Quy tắc:

• Mỗi nạp 16,500 ingame nhận 1 Vé rút thưởng. Dùng Vé rút thưởng để quay trong Vòng Quay. Ngoài ra, hoàn thành các nhiệm vụ rút thưởng trong thời gian diễn ra sự kiện có thể nhận Vé rút thưởng.
• Ví dụ: Nạp gói 20,000 trên trang http://nap.tndt3q.zing.vn/, tương đương 22,000 ingame sẽ nhận được: 22000/16500 = 1.3 vé 
Số dư 0.3 còn lại sẽ được tích lũy cho những lần nạp tiếp theo khi làm tròn vừa đủ 1 vé.

► Chi tiết Vé rút thưởng nhận từ các gói nạp:

Nạp trong game

Nạp trên Web

Vé rút thưởng

22,000 VND

20,000 VND

1.33

129,000 VND

100,000 VND

7.81

279,000 VND

200,000 VND

16.9

529,000 VND

400,000 VND

32.06

1,049,000 VND

800,000 VND

63.57

1,999,000 VND

1,700,000 VND

121.15

2,199,000 VND

2,000,000 VND

133.27

► Hoàn Trả Rút:

Số lần rút

Phần thưởng tương ứng

10

Bánh Bao*5,Rượu Ngon*5

10

Vé rút thưởng *1

20

Bánh Bao*10,Rượu Ngon*10

20

Vé rút thưởng *1

30

Bánh Bao*10,Rượu Ngon*10

30

Vé rút thưởng *1

50

5 mảnh Luyện Ngục Viêm Hoàng

50

Vé rút thưởng *1

80

Bánh Bao*20,Rượu Ngon*20

80

Vé rút thưởng *2

120

5 mảnh Luyện Ngục Viêm Hoàng

200

Vé rút thưởng *5

350

10 mảnh Luyện Ngục Viêm Hoàng

600

Vé rút thưởng *6

1000

20 mảnh Luyện Ngục Viêm Hoàng

1500

30 mảnh Luyện Ngục Viêm Hoàng

2000

30 mảnh Luyện Ngục Viêm Hoàng

2500

30 mảnh Luyện Ngục Viêm Hoàng

► Nhiệm vụ Phúc lợi:

Nhiệm Vụ

Phần thưởng tương ứng

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 90 lần

Vé rút thưởng *2

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 180 lần

Vé rút thưởng *2

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 270 lần

Vé rút thưởng *2

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 360 lần

Vé rút thưởng *2

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 450 lần

Vé rút thưởng *2

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 540 lần

Vé rút thưởng *2

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 630 lần

Vé rút thưởng *2

Đoạt Trang Sức 50 lần

Vé rút thưởng *2

Đoạt Trang Sức 100 lần

Vé rút thưởng *2

Đoạt Trang Sức 150 lần

Vé rút thưởng *2

Đoạt Trang Sức 200 lần

Vé rút thưởng *2

Đoạt Trang Sức 250 lần

Vé rút thưởng *2

Đoạt Trang Sức 300 lần

Vé rút thưởng *2

Đoạt Trang Sức 350 lần

Vé rút thưởng *2

► Nạp Tích Lũy: Nhiệm vụ reset mỗi ngày

Nạp tích lũy

Phần thưởng tương ứng

Tích lũy nạp đủ 165,000 VND ingame

Vé rút thưởng *1, Quan Ấn-Sơ*10

Tích lũy nạp đủ 396,000 VND ingame

Vé rút thưởng *2, Rương chọn Mảnh tướng *2

Tích lũy nạp đủ 825,000 VND ingame

Vé rút thưởng *5, Rương chọn Mảnh tướng *5

 

► Tiệm Đổi:

Đổi thưởng

Vật phẩm

Vật phẩm tốn

Số lần đổi

Cao Cấp

Mảnh Minh Diệm Thanh Long *1

Mảnh Luyện Ngục Viêm Hoàng * 1

500

Mảnh Thiên Lân *1

Mảnh Luyện Ngục Viêm Hoàng * 1

500

Mảnh Luyện Ngục Viêm Hoàng *1

Mảnh Trục Lôi *5

10

Mảnh Luyện Ngục Viêm Hoàng *1

Mảnh Ngạo Hàn *5

10

Mảnh Luyện Ngục Viêm Hoàng *1

Mảnh Truy Mộng *5

10

Mảnh Luyện Ngục Viêm Hoàng *1

Mảnh Đạp Thanh *5

10

Mảnh Luyện Ngục Viêm Hoàng *1

Mảnh Đằng Diệm *5

10

Trung cấp

Rương mảnh Hồng mã 5 chọn 1 *5

Mảnh Luyện Ngục Viêm Hoàng *1

16

Mảnh Luyện Ngục Viêm Hoàng *1

NB *1200

10

Cấp Thấp

Rương Vật Yêu Thích Chiến Kỵ Cam*5

NB*250

200

Vật Yêu Thích Chiến Kỵ Tím*10

NB*250

100

Vật Yêu Thích Chiến Kỵ Lam*50

NB*250

100

Vật Yêu Thích Chiến Kỵ Lục*100

NB*250

100

Bạc*100000

NB*50

100