VÒNG QUAY MAY MẮN - LỮ LINH THƯ

Chỉ với 16,500 VND, có cơ hội nhận Lữ Linh Thư

► Thời gian: 21/11 – 22/11

► Phạm vi: Server mở từ 30 ngày trở lên (bao gồm ngày 30), S1-S154 ngày 21/11, S155 ngày 22/11.

► Nội dung: Tham gia vòng quay nhận Tiến cấp đơn, Thức tỉnh đơn, NB,… đặc biệt có cơ hội nhận được 100 mảnh tướng Lữ Linh Thư (đủ hợp thành 1 Kim Tướng – Lữ Linh Thư)

► Quy tắc:

• Mỗi nạp 16,500 ingame nhận 1 Vé rút thưởng. Dùng Vé rút thưởng để quay trong Vòng quay. Ngoài ra, hoàn thành các nhiệm vụ rút thưởng trong thời gian diễn ra sự kiện có thể nhận Vé rút thưởng.
• Ví dụ: Nạp gói 20,000 trên trang http://nap.tndt3q.zing.vn/, tương đương 22,000 ingame sẽ nhận được: 22000/16500 = 1.3 vé 
Số dư 0.3 còn lại sẽ được tích lũy cho những lần nạp tiếp theo khi làm tròn vừa đủ 1 vé.

► Chi tiết Vé rút thưởng nhận từ các gói nạp:

Nạp trong game

Nạp trên Web

Vé rút thưởng

22,000 VND

20,000 VND

1.33

129,000 VND

100,000 VND

7.81

279,000 VND

200,000 VND

16.9

529,000 VND

400,000 VND

32.06

1,049,000 VND

800,000 VND

63.57

1,999,000 VND

1,700,000 VND

121.15

2,199,000 VND

2,000,000 VND

133.27

► Hoàn Trả Rút:

Số lần rút

Phần thưởng tương ứng

10

Bánh Bao*5,Rượu Ngon*5

10

Vé rút thưởng *1

20

Bánh Bao*10,Rượu Ngon*10

20

Vé rút thưởng *1

30

Bánh Bao*10,Rượu Ngon*10

30

Vé rút thưởng *1

50

Bánh Bao*20,Rượu Ngon*20

50

40 mảnh Lữ Linh Thư

80

Bánh Bao*20,Rượu Ngon*20

80

Vé rút thưởng *2

120

40 mảnh Lữ Linh Thư

200

Vé rút thưởng *5

350

40 mảnh Lữ Linh Thư

600

Vé rút thưởng *6

1000

40 mảnh Lữ Linh Thư

1500

60 mảnh Lữ Linh Thư

2000

60 mảnh Lữ Linh Thư

2500

60 mảnh Lữ Linh Thư

► Nhiệm vụ Phúc lợi:

Nhiệm Vụ

Phần thưởng tương ứng

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 90 lần

Vé rút thưởng *2

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 180 lần

Vé rút thưởng *2

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 270 lần

Vé rút thưởng *2

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 360 lần

Vé rút thưởng *2

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 450 lần

Vé rút thưởng *2

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 540 lần

Vé rút thưởng *2

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 630 lần

Vé rút thưởng *2

Đoạt Trang Sức 50 lần

Vé rút thưởng *2

Đoạt Trang Sức 100 lần

Vé rút thưởng *2

Đoạt Trang Sức 150 lần

Vé rút thưởng *2

Đoạt Trang Sức 200 lần

Vé rút thưởng *2

Đoạt Trang Sức 250 lần

Vé rút thưởng *2

Đoạt Trang Sức 300 lần

Vé rút thưởng *2

Đoạt Trang Sức 350 lần

Vé rút thưởng *2

► Tiệm Đổi:

Đổi thưởng

Vật phẩm

Vật phẩm tốn

Số lần đổi

Cao Cấp

Mảnh Nam Hoa Lão Tiên

Mảnh Lữ Linh Thư *1

2000

Mảnh Tử Hư Thượng Nhân

Mảnh Lữ Linh Thư *1

2000

Mảnh Bàng Đức *1

Mảnh Lữ Linh Thư *1

2000

Trung cấp

Túi Mảnh Thiên Cơ Quân Sư *2

Mảnh Lữ Linh Thư *1

200

Rương Mảnh Mãnh Tướng Ngạo Thế *5

Mảnh Lữ Linh Thư *1

200

Cấp Thấp

Mảnh Lữ Linh Thư *1

NB *1200

10

Bạc *100000

NB *50

100