VÒNG QUAY CHIẾN MÃ KIM – MINH DIỆM THANH LONG

Chỉ với 16,500 VND, có cơ hội nhận Chiến Mã Kim – Minh Diệm Thanh Long

► Thời gian: 08/09/2020 – 09/09/2020

► Phạm vi: Server mở từ 85 ngày trở lên (bao gồm ngày 85)

► Nội dung: Tham gia vòng quay nhận Rương Hồng Mã 5 chọn 1. Đặc biệt có cơ hội nhận 80 mảnh Chiến Mã Kim – Minh Diệm Thanh Long (đủ hợp thành 1 Chiến Mã Kim – Minh Diệm Thanh Long) và nhiều phần quà hấp dẫn khác.

 

► Quy tắc:

• Mỗi nạp 16,500 ingame nhận 1 Vé rút thưởng. Dùng Vé rút thưởng để quay trong Vòng Quay. Ngoài ra, hoàn thành các nhiệm vụ rút thưởng trong thời gian diễn ra sự kiện có thể nhận Vé rút thưởng.
• Ví dụ: Nạp gói 20,000 trên trang http://nap.tndt3q.zing.vn/, tương đương 22,000 ingame sẽ nhận được: 22000/16500 = 1.3 vé 
Số dư 0.3 còn lại sẽ được tích lũy cho những lần nạp tiếp theo khi làm tròn vừa đủ 1 vé.

 

► Chi tiết Vé rút thưởng nhận từ các gói nạp:

Nạp trong game

Nạp trên Web

Vé rút thưởng

22,000 VND

20,000 VND

1.33

129,000 VND

100,000 VND

7.81

279,000 VND

200,000 VND

16.9

529,000 VND

400,000 VND

32.06

1,049,000 VND

800,000 VND

63.57

1,999,000 VND

1,700,000 VND

121.15

2,199,000 VND

2,000,000 VND

133.27

 

► Hoàn Trả Rút:

Số lần rút

Phần thưởng tương ứng

10

Bánh Bao*5,Rượu Ngon*5

10

Vé rút thưởng *1

20

Bánh Bao*10,Rượu Ngon*10

20

Vé rút thưởng *1

30

Bánh Bao*10,Rượu Ngon*10

30

Vé rút thưởng *1

50

Bánh Bao*20,Rượu Ngon*20

50

Vé rút thưởng *1

80

Bánh Bao*20,Rượu Ngon*20

80

Vé rút thưởng *2

120

Vé rút thưởng *2

200

Vé rút thưởng *5

350

Vé rút thưởng *5

600

Vé rút thưởng *6

1000

Vé rút thưởng *8

1500

Vé rút thưởng *8

2000

Vé rút thưởng *10

2500

Vé rút thưởng *10

 

► Nhiệm vụ Phúc lợi:

Nhiệm Vụ

Phần thưởng tương ứng

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 90 lần

Vé rút thưởng *2

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 180 lần

Vé rút thưởng *2

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 270 lần

Vé rút thưởng *2

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 360 lần

Vé rút thưởng *2

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 450 lần

Vé rút thưởng *2

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 540 lần

Vé rút thưởng *2

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 630 lần

Vé rút thưởng *2

Đoạt Trang Sức 50 lần

Vé rút thưởng *2

Đoạt Trang Sức 100 lần

Vé rút thưởng *2

Đoạt Trang Sức 150 lần

Vé rút thưởng *2

Đoạt Trang Sức 200 lần

Vé rút thưởng *2

Đoạt Trang Sức 250 lần

Vé rút thưởng *2

Đoạt Trang Sức 300 lần

Vé rút thưởng *2

Đoạt Trang Sức 350 lần

Vé rút thưởng *2

 

 

► Nạp Tích Lũy: Nhiệm vụ reset mỗi ngày

Nạp tích lũy

Phần thưởng tương ứng

Tích lũy nạp đủ 500 NB

Vé rút thưởng *1, Quan Ấn-Sơ*10

Tích lũy nạp đủ 1200 NB

Vé rút thưởng *2, Rương chọn Mảnh tướng *2

Tích lũy nạp đủ 2500 NB

Vé rút thưởng *5, Rương chọn Mảnh tướng *5