VÒNG QUAY CHIẾN MÃ – THÚ CƠ QUAN

► Thời gian: 30/11 - 01/12

► Phạm vi: Server mở từ 30 ngày trở lên (bao gồm ngày 30), S1 – S160.

► Nội dung: Tham gia vòng quay nhận Rương Nguyên Liệu Cơ Quan Thú, Rương Đạo Cụ Chiến Mã Cam,… đặc biệt có cơ hội nhận 120 Mảnh Thánh-Cự Thú hoặc 80 Mảnh Luyện Ngục Viêm Hoàng (đủ hợp thành 1 Thánh Cự Thú Hoặc 1 Luyện Ngục Viêm Hoàng).

► Quy tắc:

• Mỗi nạp 16,500 ingame nhận 1 Vé rút thưởng. Dùng Vé rút thưởng để quay trong Vòng Quay. Ngoài ra, hoàn thành các nhiệm vụ rút thưởng trong thời gian diễn ra sự kiện có thể nhận Vé rút thưởng.
• Ví dụ: Nạp gói 20,000 trên trang http://nap.tndt3q.zing.vn/, tương đương 22,000 ingame sẽ nhận được: 22000/16500 = 1.3 vé 
Số dư 0.3 còn lại sẽ được tích lũy cho những lần nạp tiếp theo khi làm tròn vừa đủ 1 vé.

► Chi tiết Vé rút thưởng nhận từ các gói nạp:

Nạp trong game

Nạp trên Web

Vé rút thưởng

22,000 VND

20,000 VND

1.33

129,000 VND

100,000 VND

7.81

279,000 VND

200,000 VND

16.9

529,000 VND

400,000 VND

32.06

1,049,000 VND

800,000 VND

63.57

1,999,000 VND

1,700,000 VND

121.15

2,199,000 VND

2,000,000 VND

133.27

► Hoàn Trả Rút:

Số lần rút

Phần thưởng tương ứng

10

Bánh Bao*5,Rượu Ngon*5

10

Vé rút thưởng *1

20

Bánh Bao*10,Rượu Ngon*10

20

Vé rút thưởng *1

30

Bánh Bao*10,Rượu Ngon*10

30

Vé rút thưởng *1

50

5 mảnh Thánh-Cự Thú

50

Vé rút thưởng *1

80

Bánh Bao*20,Rượu Ngon*20

80

Vé rút thưởng *2

120

10 mảnh Thánh-Cự Thú

200

Vé rút thưởng *5

350

20 mảnh Thánh-Cự Thú

600

Vé rút thưởng *6

1000

30 mảnh Thánh-Cự Thú

1500

30 mảnh Thánh-Cự Thú

2000

40 mảnh Thánh-Cự Thú

2500

40 mảnh Thánh-Cự Thú

► Nhiệm vụ Phúc lợi:

Nhiệm Vụ

Phần thưởng tương ứng

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 90 lần

Vé rút thưởng *2

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 180 lần

Vé rút thưởng *2

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 270 lần

Vé rút thưởng *2

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 360 lần

Vé rút thưởng *2

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 450 lần

Vé rút thưởng *2

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 540 lần

Vé rút thưởng *2

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 630 lần

Vé rút thưởng *2

Đoạt Trang Sức 50 lần

Vé rút thưởng *2

Đoạt Trang Sức 100 lần

Vé rút thưởng *2

Đoạt Trang Sức 150 lần

Vé rút thưởng *2

Đoạt Trang Sức 200 lần

Vé rút thưởng *2

Đoạt Trang Sức 250 lần

Vé rút thưởng *2

Đoạt Trang Sức 300 lần

Vé rút thưởng *2

Đoạt Trang Sức 350 lần

Vé rút thưởng *2

► Nạp Tích Lũy: Nhiệm vụ reset mỗi ngày

Nạp tích lũy

Phần thưởng tương ứng

Tích lũy nạp đủ 165,000 VND ingame

Vé rút thưởng *1, Quan Ấn-Sơ*10

Tích lũy nạp đủ 396,000 VND ingame

Vé rút thưởng *2, Rương chọn Mảnh tướng *2

Tích lũy nạp đủ 825,000 VND ingame

Vé rút thưởng *5, Rương chọn Mảnh tướng *5

► Tiệm Đổi:

Đổi thưởng

Vật phẩm

Vật phẩm tốn

Số lần đổi

Cao Cấp

Mảnh Thánh-Cự Thú*2

Mảnh Luyện Ngục Viêm Hoàng*3

200

Mảnh Luyện Ngục Viêm Hoàng*3

Mảnh Thánh-Cự Thú*2

200

Mảnh Thánh-Cự Linh*1

Mảnh Thánh-Cự Thú *1

950

Mảnh Minh Diệm Thanh Long*1

Mảnh Luyện Ngục Viêm Hoàng*1

500

Mảnh Thiên Lân*1

Mảnh Luyện Ngục Viêm Hoàng*1

500

 

Trung Cấp

Mảnh Viêm Long*2

Mảnh Thánh-Cự Thú*1

100

Mảnh Tuyết Hống*2

Mảnh Thánh-Cự Thú*1

100
Mảnh Thần Côn*2 Mảnh Thánh-Cự Thú*1 100

Sơ Cấp

Mảnh Thánh-Cự Thú*1

NB*1200

10

Mảnh Luyện Ngục Viêm Hoàng*1

NB*1200

10

Bạc*100000

NB*50

100

Rương Vật Yêu Thích Chiến Kỵ Cam*5

NB*250

200

Vật Yêu Thích Chiến Kỵ Tím*10 NB*250 100
Vật Yêu Thích Chiến Kỵ Lam*50 NB*250 100

Vật Yêu Thích Chiến Kỵ Lục*100

NB*250

100