TÍCH LŨY ĐẠT MỐC – NHẬN 2 TƯỚNG TINH KIM

► Thời gian: từ 09/10 – 11/10

► Phạm vi: Server mở từ 30 ngày trở lên, S1 – S124 ngày 09/10, S125 ngày 10/10, S126 ngày 11/10.

► Nội dung:
• Giảm giá CỰC SỐC: Tích lũy nạp 19,800,000 VND ingame nhận 2 tướng tinh Kim.
• Nạp đúng mốc nhận quà, tích lũy nạp nhận thưởng đặc biệt. Qua ngày không reset phần thưởng.

♦ Nạp 1 Lần:

Nạp 1 Lần (ingame) Phần Thưởng Số Lần
Nạp 1 lần 22,000 VND NB*666,Bánh Bao*3,Rượu Ngon*3 1
Nạp 1 lần 129,000 VND NB*666,Tiến Cấp Đơn*500,Đá Tinh Luyện-Cực*150 1
Nạp 1 lần 279,000 VND NB*888,Quan Ấn-Sơ*10,Đá Thức Tỉnh*6 5
Nạp 1 lần 529,000 VND Rương Mảnh Bảo Vật*20,Đá Tiến Cấp Bảo Vật*50,Đá Cường Hóa Bảo Vật-Cao*120 5
Nạp 1 lần 1,049,000 VND Rương Trang Sức Đỏ*8,Đá Tinh Luyện Trang Sức*800 5
Nạp 1 lần 1,999,000 VND Rương Mảnh Tướng*16,Đạo Cụ Thức Tỉnh Cam*3,Quan Ấn-Trung*20 4
Nạp 1 lần 1,999,000 VND Rương Mảnh Cơ Quan Thú-Hiếm*10, Linh Kiện-Cực*200,Mặc Gia Thiết*300 4
Nạp 1 lần 2,199,000 VND Rương Mảnh Cơ Quan Thú-Hiếm*12, Linh Kiện-Cực*200,Mặc Gia Thiết*300 6
Nạp 1 lần 2,199,000 VND Rương Kim Trang Linh*600, Kim Trang Hồn*6 6

 

♦ Phúc Lợi Nạp:

Tích Lũy Nạp (ingame) Phần Thưởng
Tích lũy nạp 990,000 VND Quan Ấn-Trung*10,Rương Chọn Tướng Tinh Cam*2
Tích lũy nạp 1,980,000 VND Quan Ấn-Trung*10,Thành Tích*2000
Tích lũy nạp 4,950,000 VND Rương Chọn Tướng Tinh Đỏ*1, Truyện Ký-Cam*15
Tích lũy nạp 13,200,000 VND Rương Chọn Tướng Tinh Kim*1, Truyện Ký-Đỏ*5
Tích lũy nạp 19,800,000 VND Rương Chọn Tướng Tinh Kim*1, Truyện Ký-Đỏ*20, Truyện Ký-Cam*30

¤Lưu ý: Nạp tích lũy có thể nhận các mốc thấp hơn. 
Ví dụ: Nạp đủ mốc tích lũy 19,800,000 VND có thể nhận toàn bộ quà tích lũy nạp.