SỰ KIỆN HOT - LỮ LINH THƯ: NẠP NHẬN THƯỞNG

► Thời gian diễn ra sự kiện: 21/11 – 22/11

► Phạm vi: Server mở từ 30 ngày trở lên (S1-S154 ngày 21/11, S155 ngày 22/11)

• Nạp 1 lần:

Nạp 1 lần Phần quà Số lần

Nạp 1 lần 22000 VND

NB*666,Bánh Bao*3,Rượu Ngon*3, Vé Rút Thưởng *2

1

Nạp 1 lần 129000 VND

NB*666,Tiến Cấp Đơn*500,Đá Tinh Luyện-Cực*150, Vé Rút Thưởng *8

1

Nạp 1 lần 279000 VND

Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*2, Vé Rứt Thưởng *17

1

Nạp 1 lần 529000 VND

Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*4, Vé Rút Thưởng *32

1

Nạp 1 lần 1049000 VND

Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*12, Vé Rút Thưởng *64

2

Nạp 1 lần 1999000 VND

Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*26, Vé Rút Thưởng *121

2

Nạp 1 lần 2199000 VND

Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*30, Vé Rút Thưởng *133

3

 

Tích lũy nạp:

Tích lũy nạp Phần quà Số lần

Tích lũy nạp 13,200,000 VND

Bát Quái Lệnh *5,  Truyện Ký Đỏ *20, Truyện Ký Cam *40

1

 

¤Lưu ý: Qua ngày không reset phần thưởng, Vé Rút Thưởng nhận được sử dụng cho Vòng quay Kim Tướng – Lữ Linh Thư.