SỠ HỮU MIỄN PHÍ THÚ CƠ QUAN KIM THÁNH CỰ LINH TẠI VÒNG QUAY RÚT THƯỞNG (29/8 – 30/8)

► Vòng quay Thú Cơ Quan Kim: Chỉ với 16,500 VND, có cơ hội nhận Thú Cơ Quan Kim – Thánh Cự Linh

 

► Phạm vi:  S1 - S28

  •  Server mở từ 85 ngày trở lên ( bao gồm ngày 85 )

► Thời gian: 29/08/2020 – 30/08/2020

► Quy tắc: Mỗi nạp  16,500 ingame nhận 1 Vé rút thưởng. Dùng Vé rút thưởng để quay trong Vòng Quay. Ngoài ra, hoàn thành các nhiệm vụ rút thưởng trong thời gian diễn ra sự kiện có thể nhận Vé rút thưởng.

  •  VD: Nạp gói 20,000 trên trang http://nap.tndt3q.zing.vn/, tương đương 22,000 ingame sẽ nhận được: 22000/16500 = 1.3 vé 

  •  Số dư 0.3 còn lại sẽ được tích lũy cho những lần nạp tiếp theo khi làm tròn vừa đủ 1 vé 

Chi tiết Vé rút thưởng nhận từ các gói nạp:

 

Nạp trong game Nạp trên Web Vé rút thưởng
22,000 VND 20,000 VND 1.33
129,000 VND 100,000 VND 7.81
279,000 VND 200,000 VND 16.9
529,000 VND 400,000 VND 32.06
1,049,000 VND 800,000 VND 63.57
1,999,000 VND 1,700,000 VND 121.15
2,199,000 VND 2,000,000 VND 133.27

  •  Tham gia vòng quay nhận Mảnh thú cơ quan đỏ, mảnh thú cơ quan Kim. Đặc biệt có cơ hội nhận 120 mảnh Thú Cơ Quan Kim – Thánh Cự Linh (đủ hợp thành 1 Thú cơ quan Kim – Thánh Cự Linh)

► Hoàn trả Rút:

 

Số lần rút Phần thưởng tương ứng
10 Bánh Bao*5,Rượu Ngon*5
10 Vé rút thưởng *1
20 Bánh Bao*10,Rượu Ngon*10
20 Vé rút thưởng *1
30 Bánh Bao*10,Rượu Ngon*10
30 Vé rút thưởng *1
50 Bánh Bao*20,Rượu Ngon*20
50 Vé rút thưởng *1
80 Bánh Bao*20,Rượu Ngon*20
80 Vé rút thưởng *2
120 Vé rút thưởng *2
200 Vé rút thưởng *5
350 Vé rút thưởng *5
600 Vé rút thưởng *6
1000 Vé rút thưởng *8
1500 Vé rút thưởng *8
2000 Vé rút thưởng *10
2500 Vé rút thưởng *10

► Nhiệm vụ Phúc lợi

 

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 90 lần Vé rút thưởng *2
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 180 lần Vé rút thưởng *2
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 270 lần Vé rút thưởng *2
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 360 lần Vé rút thưởng *2
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 450 lần Vé rút thưởng *2
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 540 lần Vé rút thưởng *2
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 630 lần Vé rút thưởng *2
Đoạt Trang Sức 50 lần Vé rút thưởng *2
Đoạt Trang Sức 100 lần Vé rút thưởng *2
Đoạt Trang Sức 150 lần Vé rút thưởng *2
Đoạt Trang Sức 200 lần Vé rút thưởng *2
Đoạt Trang Sức 250 lần Vé rút thưởng *2
Đoạt Trang Sức 300 lần Vé rút thưởng *2
Đoạt Trang Sức 350 lần Vé rút thưởng *2

► Nạp tích lũy

    • Nhiệm vụ reset mỗi ngày

 

Tích luỹ nạp đủ 500 NB Vé rút thưởng *1,Quan Ấn-Sơ*10
Tích luỹ nạp đủ 1200 NB Vé rút thưởng *2,Rương chọn Mảnh tướng *2
Tích luỹ nạp đủ 2500 NB Vé rút thưởng *5,Rương chọn Mảnh tướng *5