Quỹ Tuần hấp dẫn, nạp 1 lần nhận 7 ngày

Thời gian

  • Trong 7 ngày đầu server

Nội dung 

  • Nạp 1 lần trên 529.000 VND sẽ nhận phần thưởng mỗi ngày. Tối đa lên đến 7 ngày.

Ngày

Phần thưởng

1

Rương chọn tướng S x1

Chiêu mộ danh tướng lệnh x5

2

Rượng chọn trang sức cam x1

Trang sức EXP bạc x20

3

Đá tinh luyện trang bị - tốt x30

Đá tinh luyện trang sức x100

4

Rương mảnh trang sức cam x5

 

5

Thiên mệnh đơn x50

Đá tẩy luyện x30

6

Rương chọn tướng SS x1

 

7

Túi chọn tướng tinh cam x1