QUỸ THÁNG (27/06)

► Thời gian: 27/06 – 29/06

► Phạm vi: S1 – S254

► Nội dung: Chủ nhân sở hữu Thẻ Tháng + Thẻ VIP nạp gói 1600 NB trở lên trong thời gian diễn ra sự kiện có thể kích hoạt Quỹ Tháng. Mua gói 6800 NB trở lên sẽ kích hoạt cả 2 loại Quỹ Tháng.

Ngày
529,000 VND
1,049,000 VND
1
NB*500
NB*1000
2
Đá Cường Hóa Bảo Vật-Cực*20
Cam Hồng Hỏa Vũ*1
3
Tử Vũ*2
Thời Trang Vân Cẩm*300
4
Quan Ấn-Sơ*20
Quan Ấn-Sơ*40
5
Rương Kim Trang Linh*200
Kim Trang Hồn*1
6
NB*600
NB*1200
7
Đá Cường Hóa Bảo Vật-Cực*30
Cam Hồng Hỏa Vũ*1
8
Tử Vũ*2
Thời Trang Vân Cẩm*400
9
Quan Ấn-Sơ*20
Quan Ấn-Sơ*40
10
Mảnh Kim Mã 5 chọn 1*10
Mảnh Kim Mã 5 chọn 1*20
11
NB*700
NB*1400
12
Đá Cường Hóa Bảo Vật-Cực*40
Cam Hồng Hỏa Vũ*2
13
Tử Vũ*2
Thời Trang Vân Cẩm*500
14
Quan Ấn-Sơ*20
Quan Ấn-Sơ*40
15
Rương chọn Trang Sức Kim*4
Rương chọn Trang Sức Kim*8
16
NB*800
NB*1600
17
Đá Cường Hóa Bảo Vật-Cực*50
Thời Trang Vân Cẩm*600
18
Tử Vũ*2
Quan Ấn-Sơ*40
19
Quan Ấn-Sơ*20
Thiên Khởi Thạch*6
20
Thiên Khởi Thạch*4
Xích Diệm Phụng Vũ*1

*Lưu ý: Các hoạt động liệt kê trên đây mang tính tham khảo, Chủ nhân vui lòng vào game để xem chi tiết chính xác.