NHẬN QUÀ CỰC HOT TẠI ĐIỂM DANH 14 NGÀY

► Điểm danh 14 ngày: Từ 17/10 – 30/10

► Phạm vi: Toàn Server

► Nội dung:

• Đăng nhập mỗi ngày nhận thưởng.

• Nạp bất kì có thể nhận thêm quà Điểm Danh VIP, nhiều phần thưởng hấp dẫn.

• Đặc biệt, Điểm Danh VIP xuất hiện Rương mảnh Chiến Mã Đỏ, Rương mảnh Thú Cơ Quan Đỏ, tích lũy điểm danh VIP còn nhận được Rương Thần Thú Chiến Mã. Kết hợp với 2 tuần Nạp Tích Lũy và Nạp Liên Tục tổng có thể nhận 84 mảnh Thú Cơ Quan Đỏ / 100 mảnh Chiến Mã Đỏ.

Ngày Điểm Danh Thường Số Lượng Điểm Danh VIP Số Lượng
1 Nguyên Bảo 300 Nguyên Bảo 777
2 Rương Truyền Ký-Tím 2 Rương Chọn Mảnh Tướng 1
3 Đá Tinh Luyện Trang Bị-Cao 100 Rương Chọn Trang Sức Bảo Vật 1
4 Bánh Bao 5 Rương Chọn Cơ Quan Thú Đỏ 2
5 Rương Mảnh Tướng SS+ 10 Rương Nguyên Bảo Phân Xuân 1
6 Nguyên Bảo 300 Rương Chọn Mảnh Tướng 1
7 Rương Đạo Cụ Chiến Mã Tím 15 Rương Chọn Trang Sức Bảo Vật 1
8 Đá Tinh Luyện Trang Bị-Cao 100 Mảnh Hồng Mã 5 chọn 1 2
9 Rượu Ngon 5 Rương Nguyên Bảo Phân Xuân 1
10 Rương Mảnh Tướng SS+ 10 Rương Chọn Mảnh Tướng 1
11 Nguyên Bảo 300 Rương Chọn Trang Sức Bảo Vật 1
12 Rương Chọn Trang Sức-Cam 1 Rương Chọn Cơ Quan Thú Đỏ 2
13 Đá Tinh Luyện Trang Bị-Cao 100 Mảnh Hồng Mã 5 chọn 1 2
14 Bánh Bao 5 Rương Chọn Mảnh Tướng 1
Điểm danh tích lũy đến Điểm Danh Thường Số Lượng Điểm Danh VIP Số Lượng
3 ngày Nguyên Bảo 666 Nguyên Bảo 999
6 ngày Rương Mảnh Tướng SS+ 40 Rương Chọn Mảnh Tướng 1
9 ngày Quan Ấn-Trung 3 Rương Thần Thú Chiến Mã 1
12 ngày  Thỏi nạp 82,500 VND 1 Rương Thần Thú Chiến Mã 2