NẠP TÍCH LŨY TƯỚNG TINH KIM + KIM TRANG (15/10)

► Thời gian: từ ngày 15/10 – 17/10
► Phạm vi: Server mở từ 8 ngày trở lên (S1 - S397)
► Nội dung:
Rương Chọn Nguyên Liệu Hóa Thần
Rương Chọn Nguyên Liệu Hóa Thần-Cao
Rương Chọn Mảnh Trang Bị Kim/Đỏ
Rương Ngẫu Nhiên Mảnh Kim Trang Chi Linh
Nạp 1 được 3: Nạp đúng mốc, nhận Vé Rút Thưởng, kèm tích lũy nạp siêu giá trị.
• Tham gia nạp sự kiện ngoài nhận được Vé Rút Thưởng sử dụng cho vòng quay Kim Trang (Quay thưởng tại vòng quay Kim Trang có cơ hội nhận 1 Trang bị Kim Đặc Biệt, 1 Tướng Tinh Kim Đặc Biệt). 
• Tích lũy nạp 11,550,000 VND nhận toàn bộ phần thưởng tích lũy, cực kì giá trị: Rương Tự Chọn Thần Binh, Quà Chọn Tướng Tinh Kim, Quà Chọn Tướng Tinh Đỏ, Rương Chọn Mảnh Trang Bị Kim/Đỏ... 
¤ Nạp 1 Lần:
Nạp 1 Lần
Phần Thưởng
Số Lần
22,000 VND
Nguyên Bảo*666, Đá Tinh Luyện Trang Sức*100, Trang Sức EXP-Vàng*2, Vé Rút Thưởng*4
6
129,000 VND
Đá Thức Tỉnh*8, Tinh Hoa Thức Tỉnh Vũ Khí*1, Thần Binh Lệnh*10, Vé Rút Thưởng*12
12
279,000 VND
Tiên Lô Hỏa*4, Rương Chọn Nguyên Liệu Hóa Thần*1, Thiên Cơ Hồn Thạch*75, Vé Rút Thưởng*22
12
529,000 VND
Thiên Trí Hồn Thạch*75, Rương Ngũ Hành Hồn Thạch Ngẫu Nhiên*200, Rương Truyện Ký-Kim*2, Vé Rút Thưởng*44
12
1,049,000 VND
Rương Chọn Tướng Tinh Đỏ (full)*1, Rương Tự Chọn Thần Binh-Đỏ*1, Khởi Linh Thạch*400, Vé Rút Thưởng*88
12
1,999,000 VND
Rương Chọn Mảnh Trang Bị Kim/Đỏ*51, Thiên Trí Hồn Thạch*310, Rương Ngũ Hành Hồn Thạch Tự Chọn*425, Vé Rút Thưởng*170
12
2,199,000 VND
Tiên Lô Hỏa*40, Rương Chọn Nguyên Liệu Hóa Thần-Cao*4, Rương Chọn Mảnh Trang Bị Kim/Đỏ*60, Vé Rút Thưởng*200
12
2,199,000 VND
Rương Tự Chọn Thần Binh-Kim*1, Rương Tự Chọn Thần Binh-Đỏ*2, Rương Tự Chọn Vật Liệu Thần Binh*20, Vé Rút Thưởng*200
12
¤ Tích Lũy Nạp:
Tích Lũy Nạp
Phần Thưởng
Số Lần
66,000 VND
Kim Khuyết Linh Thạch*40, Rương Tự Chọn Vật Liệu Thần Binh*2, Thần Binh Lệnh*5, Rương Nhân Phẩm Tướng Tinh/Thần Binh*1
1
330,000 VND
Kim Khuyết Linh Thạch*80, Rương Ngẫu Nhiên Mảnh Kim Trang Chi Linh*10, Thần Binh Lệnh*10, Rương Nhân Phẩm Tướng Tinh/Thần Binh*3
1
990,000 VND
Rương Chọn Mảnh Trang Bị Kim/Đỏ*15, Hồn Trang Sức Kim*4, Kim Trang Hồn*4, Rương Nhân Phẩm Tướng Tinh/Thần Binh*6
1
1,980,000 VND
Rương Chọn Mảnh Trang Bị Kim/Đỏ*25, Rương Chọn Nguyên Liệu Hóa Thần*4, Rương Chọn Bối Sức Phẩm Kim*2, Rương Nhân Phẩm Tướng Tinh/Thần Binh*12
1
4,620,000 VND
Quà Chọn Tướng Tinh Đỏ (full)*2, Rương Tự Chọn Thần Binh-Kim*1, Truyện Ký-Đỏ*10, Thiên Trí Hồn Thạch*800
1
8,250,000 VND
Quà Chọn Tướng Tinh Kim (mới)*1, Rương Tự Chọn Thần Binh-Kim*2, Truyện Ký-Kim*10, Thiên Trí Hồn Thạch*1200
1
11,550,000 VND
Quà Chọn Tướng Tinh Kim (mới)*1, Rương Tự Chọn Thần Binh-Kim*3, Truyện Ký-Ám Kim*5, Thiên Trí Hồn Thạch*1500
1
*Lưu ý: Vé Rút Thưởng nhận được sử dụng cho vòng quay Kim Trang ngày 15/10 – 17/10. Event  kéo dài 3 ngày, qua ngày không reset phần thưởng.
  
♦ Vòng quay Tướng Tinh – Kim Trang:
► Nội dung: Tham gia vòng quay có cơ hội nhận 1 Rương Chọn Tướng Tinh Vàng (full), Mảnh Trang bị Kim đặc biệt, nguyên liệu Thăng Kim, nguyên liệu Gộp Kim Trang.
► Quy tắc:
• Mỗi nạp 16,500 ingame nhận 1 Vé rút thưởng. Dùng Vé rút thưởng để quay trong Vòng quay. Ngoài ra, hoàn thành các nhiệm vụ rút thưởng trong thời gian diễn ra sự kiện có thể nhận Vé rút thưởng.
• Ví dụ: Nạp gói 20,000 trên trang http://nap.tndt3q.zing.vn/, tương đương 22,000 ingame sẽ nhận được: 22000/16500 = 1.3 vé 
Số dư 0.3 còn lại sẽ được tích lũy cho những lần nạp tiếp theo khi làm tròn vừa đủ 1 vé.
• Chi tiết Vé rút thưởng nhận từ các gói nạp:
Nạp trong game 
Nạp trên Web 
Vé rút thưởng 
22,000 VND 
20,000 VND 
1.33 
129,000 VND 
100,000 VND 
7.81 
279,000 VND 
200,000 VND 
16.9 
529,000 VND 
400,000 VND 
32.06 
1,049,000 VND 
800,000 VND 
63.57 
1,999,000 VND 
1,700,000 VND 
121.15 
2,199,000 VND 
2,000,000 VND 
133.27 
¤ Hoàn trả rút:
Phần thưởng
Số lần rút
Bánh Bao*5, Rượu Ngon*5
10
Vé rút thưởng*1
10
Bánh Bao*10, Rượu Ngon*10
20
Vé rút thưởng*1
20
Bánh Bao*10, Rượu Ngon*10
30
Vé rút thưởng*1
30
Bánh Bao*20, Rượu Ngon*20
50
Rương Nhân Phẩm Tướng Tinh-Thần Binh*5
50
Bánh Bao*20, Rượu Ngon*20
80
Vé rút thưởng*2
80
Rương Nhân Phẩm Tướng Tinh-Thần Binh*10
120
Vé rút thưởng*5
200
Rương Nhân Phẩm Tướng Tinh-Thần Binh*15
350
Vé rút thưởng*6
600
Rương Nhân Phẩm Tướng Tinh-Thần Binh*20
1000
Rương Chọn Mảnh Trang Bị Kim/Đỏ*20
1500
Rương Chọn Mảnh Trang Bị Kim/Đỏ*40
2000
Rương Chọn Mảnh Trang Bị Kim/Đỏ*60
2500
 
¤ Nhiệm vụ phúc lợi:
Nhiệm vụ
Phần thưởng
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 90 lần
Vé Rút Thưởng*2
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 180 lần
Vé Rút Thưởng*2
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 270 lần
Vé Rút Thưởng*2
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 360 lần
Vé Rút Thưởng*2
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 450 lần
Vé Rút Thưởng*2
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 540 lần
Vé Rút Thưởng*2
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 630 lần
Vé Rút Thưởng*2
Đoạt Trang Sức 50 lần
Vé Rút Thưởng*2
Đoạt Trang Sức 100 lần
Vé Rút Thưởng*2
Đoạt Trang Sức 150 lần
Vé Rút Thưởng*2
Đoạt Trang Sức 200 lần
Vé Rút Thưởng*2
Đoạt Trang Sức 250 lần
Vé Rút Thưởng*2
Đoạt Trang Sức 300 lần
Vé Rút Thưởng*2
Đoạt Trang Sức 350 lần
Vé Rút Thưởng*2
 
¤ Tiệm đổi:
Tiệm
Số lần
Vật phẩm nhận
Vật phẩm tốn
Cao Cấp
10
Kim Trang Hồn*1
Rương Kim Trang Linh*10
10
Rương Chọn Mảnh Giày Giáp Thiên Kim*1
Rương Chọn Mảnh Vũ Khí Nón Thiên Kim*1
10
Rương Chọn Mảnh Vũ Khí Nón Thiên Kim*1
Rương Chọn Mảnh Giày Giáp Thiên Kim*1
10
Rương Chọn Mảnh Giày Giáp Thiên Kim*1
Rương Chọn Mảnh Trang Bị Đỏ*1
10
Rương Chọn Mảnh Vũ Khí Nón Thiên Kim*1
Rương Chọn Mảnh Trang Bị Đỏ*1
Trung Cấp
10
Rương Chọn Mảnh Trang Bị Đỏ*1
Rương Chọn Mảnh Giày Giáp Thiên Kim*1
10
Rương Chọn Mảnh Trang Bị Đỏ*1
Rương Chọn Mảnh Vũ Khí Nón Thiên Kim*1
10 Rương Chọn Nguyên Liệu Hóa Thần*1 Nguyên Bảo*4000
10
Thiên Khởi Thạch*1
Nguyên Bảo*6000
20
Thiên Khởi Thạch*1
Nhật Diệu Thạch*15
40
Nhật Diệu Thạch*1
Nguyệt Quang Thạch*2
40
Nguyệt Quang Thạch*1
Kết Tinh Linh Khí*5
Sơ Cấp
20
Trang Sức EXP-Vàng*35
Thiên Khởi Thạch*1
10
Xích Diệm Phụng Vũ*1
Cam Hồng Hỏa Vũ*4
10
Nguyên Bảo*2000
Xích Diệm Phụng Vũ*1
50
Thiên Mệnh Đơn*300
Nguyên Bảo*1500
100
Bạc*100.000
Nguyên Bảo*50
*Lưu ý: Các hoạt động liệt kê trên đây mang tính tham khảo, Chủ nhân vui lòng vào game để xem chi tiết chính xác.