NẠP TÍCH LŨY TƯỚNG TINH KIM + CHÚ LINH BẢO VẬT (19/03)

► Thời gian: từ 19/03 – 21/03

► Phạm vi: Server mở từ 8 ngày trở lên (S1-S231 ngày 19/03, S232 ngày 20/03)

► Nội dung:

• Tham gia nạp nhận được rất nhiều các nguyên liệu Chú Linh Bảo Vật như: Kết Tinh Linh Khí, Nguyệt Quang Thạch, Nhật Diệu Thạch,…
• Bên cạnh nạp nhận thưởng, tích lũy nạp đủ các mốc nhận thêm nhiều phần quà cực kì hấp dẫn và giá trị. Ví dụ: nạp 3 lần gói 22,000 VND ngoài nhận được 666 NB, Đá Tinh Luyện Trang Sức*100, Trang Sức EXP-Vàng*2 còn tích lũy mốc 66,000 VND nhận thêm Rương Thần Thú-Chiến Mã*1, Linh Kiện Cực*10, Mặc Gia Thiết*25.
• Tích lũy nạp 16,500,000 VND nhận quà tích lũy của tất cả các mốc trong đó có rất nhiều phần quà giá trị như: Rương Chọn Tướng Tinh Kim*2, Xích Diệm Phụng Vũ*2, Rương Kim Trang Linh*900, Kim Trang Hồn*9, Thiên Khởi Thạch*16 và các vật phẩm giá trị khác.

¤ Nạp 1 Lần:

Nạp 1 lần

Phần thưởng

Số lần

22,000 VND

NB*666, Đá Tinh Luyện Trang Sức*100, Trang Sức EXP Vàng*2

3

129,000 VND

Kết Tinh Linh Khí*50, Nguyệt Quang Thạch*10, Nhật Diệu Thạch*5

6

129,000 VND

NB*666, Rương Chọn Mảnh Tướng Đỏ*4, Tiến Cấp Đơn*500, Thiên Mệnh Đơn*300

6

279,000 VND

Rương Chọn Trang Sức Kim*2, Rương chọn Trang Sức Đỏ*5, Trang Sức EXP-Vàng*10, Đá Tinh Luyện Trang Sức*400

6

279,000 VND

Rương Chọn Mảnh Tướng Đỏ*8, Quan Ấn-Sơ*20, Đá Tinh Luyện Trang Bị-Tốt*200

6

529,000 VND

Rương Linh Thạch lv4*4 (Tự chọn), Đá Cường Hóa Ngự Linh*300, Đá Đột Phá Ngự Linh*15, Bạc*4000000

6

529,000 VND

Kết Tinh Linh Khí*100, Nguyệt Quang Thạch*20, Nhật Diệu Thạch*10

6

1,049,000 VND

Rương Thần Thú Chiến Mã*4, Linh Kiện-Cực*40, Mặc Gia Thiết*100

6

1,049,000 VND

Kết Tinh Linh Khí*200, Nguyệt Quang Thạch*40, Nhật Diệu Thạch*20

6

1,999,000 VND

Kết Tinh Linh Khí*425, Nguyệt Quang Thạch*85, Nhật Diệu Thạch*42

6

1,999,000 VND

Rương Thần Thú Chiến Mã*8, Linh Kiện-Cực*100, Mặc Gia Thiết*200

6

2,199,000 VND

Kết Tinh Linh Khí*500, Nguyệt Quang Thạch*100, Nhật Diệu Thạch*50

6

2,199,000 VND

Rương chọn Trang Sức Kim*12, Rương chọn Trang Sức Đỏ*15, Hồn Trang sức Kim*2

6

2,199,000 VND

Rương Kim Trang Linh*900, Kim Trang Hồn*9

6

¤ Tích Lũy Nạp:

Tích lũy nạp

Phần thưởng

Số lần

66,000 VND

Rương Thần Thú Chiến Mã*1, Linh Kiện-Cực*10, Mặc Gia Thiết*25

1

330,000 VND

Rương Thần Thú Chiến Mã*3, Linh Kiện-Cực*20, Mặc Gia Thiết*50

1

990,000 VND

 Rương Linh Thạch lv5 (tự chọn)*2, Kết Tinh Linh Khí*160, Nguyệt Quang Thạch*32, Nhật Diệu Thạch*16

1

1,980,000 VND

Rương Thần Thú Chiến mã*10, Kết Tinh Linh Khí*400, Nguyệt Quang Thạch*80, Nhật Diệu Thạch*40

1

4,620,000 VND

Rương Chọn Tướng Tinh Đỏ*1, Truyện Ký Đỏ*6, Truyện Ký Cam*12, Thiên Khởi Thạch*4

1

8,250,000 VND

Rương Chọn Tướng Tinh Đỏ*2, Thiên Khởi Thạch*8

1

11,550,000 VND

Rương Chọn Tướng Tinh Kim*1, Truyện Ký-Đỏ*8, Truyện Ký Cam*15, Thiên Khởi Thạch*12

1

16,500,000 VND

Rương Chọn Tướng Tinh Kim*1, Xích Diệm Phụng Vũ*2, Rương Kim Trang Linh*900, Kim Trang Hồn*9, Thiên Khởi Thạch*16

1

¤ Lưu ý: Event kéo dài 3 ngày, qua ngày không reset phần thưởng.