NẠP TÍCH LŨY TƯỚNG TINH KIM + CHÚ LINH BẢO VẬT (11/10)

► Thời gian: từ ngày 11/10 – 13/10
► Phạm vi: Server mở từ 8 ngày trở lên (S1-S291 ngày 11/10, S1-S292 ngày 12/10)
► Nội dung:
Sự kiện lần này xuất hiện vật phẩm: Rương Chọn Tướng Tinh Đỏ mở chọn Quà Chọn Tướng Tinh Đỏ*1/Quà Chọn Tướng Tinh Đỏ Đặc Biệt*1.
Quà Chọn Tướng Tinh Đỏ Đặc Biệt
• Chỉ với 22,000 VND nhận ngay Hộp Quà Ngẫu Nhiên Tướng Tinh*1. Mở vật phẩm nhận ngẫu nhiên Nguyên Bảo, Tướng Tinh Cam, Tướng Tinh Đỏ, đặc biệt có cơ hội nhận được Tướng Tinh Kim bất kì.
• Gói 1,700,000 VND và 2,000,000 VND mở bán Tướng Tinh Đỏ. Nạp tích lũy đủ 4,620,000 VND ingame nhận thêm 2 Rương Chọn Tướng Tinh Đỏ.
¤ Nạp 1 Lần:
Nạp 1 Lần
Phần Thưởng
Số Lần
22,000 VND
Nguyên Bảo*666, Đá Tinh Luyện Trang Sức*100, Trang Sức EXP-Vàng*2, Hộp Quà Ngẫu Nhiên Tướng Tinh*1
6
129,000 VND
Rương Chọn Trang Sức Kim*1, Rương Chọn Trang Sức Đỏ*3, Trang Sức EXP-Vàng*5, Ngẫu Nhiên Rương Chọn Tướng Tinh*1
12
279,000 VND
Rương Kim Trang Linh*100, Kim Trang Hồn*1, Hồn Trang Sức Kim*1, Rương Nhân Phẩm Tướng Tinh*1
12
529,000 VND
Rương Chọn Linh Thạch Lv4*4, Đá Cường Hóa Ngự Linh*300, Đá Đột Phá Ngự Linh*15, Rương Nhân Phẩm Tướng Tinh*2
12
1,049,000 VND
Rương Kim Trang Linh*400, Kim Trang Hồn*4, Hồn Trang Sức Kim*4, Rương Nhân Phẩm Tướng Tinh*4
12
1,999,000 VND
Quà Chọn Tướng Tinh Đỏ (4 TT cũ)*1, Truyện Ký Đỏ*17, Truyện Ký Cam*26, Rương Nhân Phẩm Tướng Tinh*8
12
2,199,000 VND
Rương Chọn Tướng Tinh Đỏ (full)*1, Rương Chọn Trang Sức Vàng*20, Hồn Trang Sức Kim*10, Rương Nhân Phẩm Tướng Tinh*10
18
¤ Tích Lũy Nạp:
Tích Lũy Nạp
Phần Thưởng
Số Lần
66,000 VND
Rương Thần Thú-Chiến Mã (Kim)*1, Linh Kiện Cực*10, Mặc Gia Thiết*25, Rương Nhân Phẩm Tướng Tinh*1
1
330,000 VND
Rương Thần Thú-Chiến Mã (Kim)*3, Linh Kiện-Cực*20, Mặc Gia Thiết*50, Rương Nhân Phẩm Tướng Tinh*2
1
990,000 VND
Rương Kim Trang Linh*400, Nguyệt Quang Thạch*32, Nhật Diệu Thạch*16, Rương Nhân Phẩm Tướng Tinh*4
1
1,980,000 VND
Rương Kim Trang Linh*900, Nguyệt Quang Thạch*80, Nhật Diệu Thạch*40, Rương Nhân Phẩm Tướng Tinh*8
1
4,620,000 VND
Quà Chọn Tướng Tinh Đỏ*2, Truyện Ký Đỏ*6, Truyện Ký Cam*12, Thiên Khởi Thạch*4
1
8,250,000 VND
Quà Chọn Tướng Tinh Kim*1, Thiên Khởi Thạch*8, Truyện Ký Đỏ*8, Truyện Ký Cam*15
1
11,550,000 VND
Quà Chọn Tướng Tinh Kim*1, Xích Diệm Phụng Vũ*2, Thiên Khởi Thạch*12
1