NẠP TÍCH LŨY TƯỚNG TINH KIM + CHÚ LINH BẢO VẬT (01/06)

► Thời gian: từ 01/06 – 03/06

► Phạm vi: Server mở từ 8 ngày trở lên (S1-S253)

► Nội dung:

Sự kiện lần này xuất hiện vật phẩm mới ở tất cả các mốc nạp: Hộp Quà Ngẫu Nhiên Tướng Tinh và Ngẫu Nhiên Rương Chọn Tướng Tinh.

Hộp Quà Ngẫu Nhiên Tướng Tinh: Mở nhận được ngẫu nhiên Nguyên Bảo, Tướng Tinh Cam, Tướng Tinh Đỏ, Tướng Tinh Kim (Bất kì).

Ngẫu Nhiên Rương Chọn Tướng Tinh: Mở nhận được ngẫu nhiên Nguyên Bảo, Tướng Tinh Cam Tự Chọn, Tướng Tinh Đỏ Tự Chọn. Điểm khác biệt so với Hộp Quà Ngẫu Nhiên Tướng Tinh là sẽ có cơ hội nhận được Tướng Tinh Kim Tự Chọn (Chọn 1 trong 9 Tướng Tinh Kim).

• Chỉ với 22,000 VND nhận ngay Hộp Quà Ngẫu Nhiên Tướng Tinh*1. Mở vật phẩm nhận ngẫu nhiên Nguyên Bảo, Tướng Tinh Cam, Tướng Tinh Đỏ, đặc biệt có cơ hội nhận được Tướng Tinh Kim bất kì.
• Tích lũy nạp 330,000 VND có thể nhận được Rương Ngẫu nhiên Chọn Tướng Tinh*18.
Giảm mốc nạp tích lũy từ 16,500,000 VND xuống 11,550,000 (giảm 4,950,000 VND). Event trước phải tích lũy đủ 16,500,000 VND để sở hữu Quà Chọn Tướng Tinh Kim*2 thì nay chỉ tích lũy 11,550,000 VND đã có thể nhận được Quà Chọn Tướng Tinh Kim*2, bên cạnh đó còn nhận quà của tất cả các mốc trong đó có rất nhiều phần quà giá trị như: Xích Diệm Phụng Vũ*2, Rương Chọn Trang Sức Kim*15, Thiên Khởi Thạch*16 và các vật phẩm giá trị khác.

¤ Nạp 1 Lần:

Nạp 1 Lần

Phần Thưởng

Số Lần

22000 VND

Nguyên Bảo*666, Đá Tinh Luyện Trang Sức*100, Trang Sức EXP-Vàng*2, Hộp quà Ngẫu nhiên Tướng Tinh*1

6

129000 VND

Kết Tinh Linh Khí*50, Nguyệt Quang Thạch*10, Nhật Diệu Thạch*5, Ngẫu Nhiên Rương Chọn Tướng Tinh*1

6

129000 VND

Nguyên Bảo*666, Rương Chọn Mảnh Tướng Đỏ*4, Tiến Cấp Đơn*500, Thiên Mệnh Đơn*300

6

279000 VND

Rương Chọn Trang Sức Kim*2, Rương Chọn Trang Sức Đỏ*5, Trang Sức EXP-Vàng*10, Hộp quà Ngẫu nhiên Tướng Tinh*3

6

279000 VND

Rương Chọn Mảnh Tướng Đỏ*8, Quan Ấn-Sơ*20, Đá Tinh Luyện Trang Bị-Tốt*200, Ngẫu Nhiên Rương Chọn Tướng Tinh*2

6

529000 VND

Rương Chọn Linh Thạch Lv4*4, Đá Cường Hóa Ngự Linh*300, Đá Đột Phá Ngự Linh*15, Hộp quà Ngẫu nhiên Tướng Tinh*6

6

529000 VND

Kết Tinh Linh Khí*100, Nguyệt Quang Thạch*20, Nhật Diệu Thạch*10, Ngẫu Nhiên Rương Chọn Tướng Tinh*4

6

1049000 VND

Rương Thần Thú Chiến Mã*4, Linh Kiện-Cực*40, Mặc Gia Thiết*100, Hộp quà Ngẫu nhiên Tướng Tinh*10

6

1049000 VND

Kết Tinh Linh Khí*200, Nguyệt Quang Thạch*40, Nhật Diệu Thạch*20, Ngẫu Nhiên Rương Chọn Tướng Tinh*8

6

1999000 VND

Kết Tinh Linh Khí*425, Nguyệt Quang Thạch*85, Nhật Diệu Thạch*42, Hộp quà Ngẫu nhiên Tướng Tinh*20

6

1999000 VND

Rương Thần Thú Chiến Mã*8, Linh Kiện-Cực*100, Mặc Gia Thiết*200, Ngẫu Nhiên Rương Chọn Tướng Tinh*17

6

2199000 VND

Kết Tinh Linh Khí*500, Nguyệt Quang Thạch*100, Nhật Diệu Thạch*50, Hộp quà Ngẫu nhiên Tướng Tinh*25

6

2199000 VND

Rương Chọn Trang Sức Kim*12, Rương Chọn Trang Sức Đỏ*15, Hồn Trang Sức Kim*2, Ngẫu Nhiên Rương Chọn Tướng Tinh*20

6

2199000 VND

Rương Kim Trang Linh*900, Kim Trang Hồn*9, Ngẫu Nhiên Rương Chọn Tướng Tinh*20

6

¤ Tích Lũy Nạp:

Tích Lũy Nạp

Phần Thưởng

Số Lần

66,000 VND

Rương Thần Thú Chiến Mã*1, Linh Kiện Cực*10, Mặc Gia Thiết*25, Ngẫu Nhiên Rương Chọn Tướng Tinh*3

1

330,000 VND

Rương Thần Thú Chiến Mã*3, Linh Kiện-Cực*20, Mặc Gia Thiết*50, Ngẫu Nhiên Rương Chọn Tướng Tinh*5

1

990,000 VND

Túi chọn Tướng Tinh Cam*3, Nguyệt Quang Thạch*32, Nhật Diệu Thạch*16, Ngẫu Nhiên Rương Chọn Tướng Tinh*10

1

1,980,000 VND

Rương Thần Thú Chiến Mã*10, Nguyệt Quang Thạch*80, Nhật Diệu Thạch*40, Ngẫu Nhiên Rương Chọn Tướng Tinh*20

1

4,620,000 VND

Quà chọn Tướng Tinh Đỏ*1, Truyện Ký-Đỏ*6, Truyện Ký-Cam*12, Thiên Khởi Thạch*4

1

8,250,000 VND

Quà chọn Tướng Tinh Kim*1, Thiên Khởi Thạch*8, Truyện Ký Đỏ*8, Truyện Ký-Cam*15

1

11,550,000 VND

Quà chọn Tướng Tinh Kim*1, Xích Diệm Phụng Vũ*2, Thiên Khởi Thạch*12

1