NẠP TÍCH LŨY TƯỚNG TINH KIM

► Thời gian: từ 03/11 – 05/11

► Phạm vi: Server mở từ 8 ngày trở lên, từ S1 đến S154.

► Nội dung:
Tích lũy nạp 23,100,000 VND ingame nhận 1 Tướng Tinh Kim, 900 Kim Trang Linh, 9 Kim Trang Hồn.
• Nạp đúng mốc nhận quà, tích lũy nạp nhận thưởng đặc biệt. Qua ngày không reset phần thưởng.
• Cùng mốc nạp có thể chọn nhiều loại phần thưởng khác nhau (chi tiết xem bên dưới).

¤Lưu ý: Nạp tích lũy Tướng tinh Kim chỉ có hiệu lực trong giao diện này, do vậy không tính ở các sự kiện khác (bao gồm Vòng quay Thời trang ngày 03/11 - 04/11)

♦ Nạp 1 Lần:

Nạp 1 Lần (ingame) Phần Thưởng Số Lần
Nạp 1 lần 22,000 VND NB*666,Bánh Bao*3,Rượu Ngon*3 1
Nạp 1 lần 129,000 VND NB*666,Tiến Cấp Đơn*500,Đá Tinh Luyện-Cực*150 1
Nạp 1 lần 129,000 VND NB*666, Rương Chọn Mảnh Tướng Đỏ*4 6
Nạp 1 lần 279,000 VND NB*888,Quan Ấn-Sơ*10,Đá Thức Tỉnh*6 6
Nạp 1 lần 279,000 VND Rương Mảnh Bảo Vật*10,Đá Tiến Cấp Bảo Vật*25,Đá Cường Hóa Bảo Vật-Cao*60 10
Nạp 1 lần 529,000 VND Rương Thần Thú Chiến Mã *2, Linh Kiện-Cực*20,Mặc Gia Thiết*50 6
Nạp 1 lần 1,049,000 VND Rương Trang Sức Đỏ*8,Đá Tinh Luyện Trang Sức*800 6
Nạp 1 lần 1,999,000 VND Rương Chọn Mảnh Tướng Đỏ*30, Đạo cụ Thức tỉnh Cam *3, Quan Ấn-Trung *20 8
Nạp 1 lần 1,999,000 VND Rương chọn Trang bị đỏ*1, Đá Tinh Luyện Trang Bị-Tốt *100, Đá Thức Tỉnh *10, Tinh hoa Thức Tỉnh *1 8
Nạp 1 lần 2,199,000 VND Rương Thần Thú Chiến Mã *9, Linh Kiện-Cực*200,Mặc Gia Thiết*300 6
Nạp 1 lần 2,199,000 VND Rương Kim Trang Linh * 600, Kim Trang Hồn*6 6

 

♦ Phúc Lợi Nạp:

Tích Lũy Nạp Phần Thưởng Số Lần
Tích lũy nạp 330,000  ingame Rương Thần Thú Chiến Mã *1, Linh Kiện-Cực *10, Mặc Gia Thiết *25 1
Tích lũy nạp 660,000 ingame Quan Ấn-Trung *5, Thành Tích *1000, Rương Thần Thú Chiến mã *2, Truyện Ký Cam *5 1
Tích lũy nạp 990,000 ingame Quan Ấn Trung *10, Rương Chọn Tướng Tinh Cam*2, Truyện Ký Cam *10 1
Tích lũy nạp 1,980,000 ingame 10000 NB 1
Tích lũy nạp 4,950,000 ingame Rương Chọn Tướng Tinh Đỏ*1, Truyện Ký-Đỏ*5 1
Tích lũy nạp 13,200,000 ingame Rương Chọn Tướng Tinh Kim*1, Truyện Ký-Đỏ*5 1
Tích lũy nạp 23,100,000 ingame Rương Chọn Tướng Tinh Kim*1, Rương Kim Trang Linh * 900, Kim Trang Hồn*9 1

¤ Lưu ý: Nạp tích lũy có thể nhận các mốc thấp hơn. 
Ví dụ: Nạp đủ mốc tích lũy 23,100,000 VND có thể nhận toàn bộ quà tích lũy nạp.