NẠP TÍCH LŨY NGỰ LINH (13/01 – 15/01)

► Thời gian: từ 13/01 – 15/01

► Phạm vi: Server mở từ 8 ngày trở lên (S1-S197 ngày 13/01, S198 ngày 14/01).

♦ Nạp 1 Lần:

Nạp 1 lần

Phần quà

Số lần

Nạp 1 lần 22000 VND

NB*666,Bánh Bao*3,Rượu Ngon*3

3

Nạp 1 lần 129000 VND

Rương Linh Thạch lv4*1 (Tự chọn),Đá Cường Hóa Ngự Linh*100, Đá Đột Phá Ngự Linh *5

3

Nạp 1 lần 129000 VND

NB*666, Rương Chọn Mảnh Tướng Đỏ*4

6

Nạp 1 lần 279000 VND

Rương Linh Thạch lv4*2 (Tự chọn),Đá Cường Hóa Ngự Linh*200,Đá Đột Phá Ngự Linh*10

3

Nạp 1 lần 279000 VND

NB*888,Quan Ấn-Sơ*10,Đá Thức Tỉnh*6

6

Nạp 1 lần 529000 VND

Rương Linh Thạch lv4*4 (Tự chọn),Đá Cường Hóa Ngự Linh *300, Đá Đột Phá Ngự Linh*15

2

Nạp 1 lần 529000 VND

Rương Thần Thú Chiến Mã *2, Linh Kiện-Cực*20,Mặc Gia Thiết*50

6

Nạp 1 lần 1049000 VND

Rương Linh Thạch lv6*1 (Tự chọn),Đá Cường Hóa Ngự Linh*500,Đá Đột Phá Ngự Linh*20

3

Nạp 1 lần 1999000 VND

Rương Chọn Mảnh Tướng Đỏ*32, Đạo cụ Thức tỉnh Cam *3, Quan Ấn-Trung *20

8

Nạp 1 lần 1999000 VND

Rương Truyện Ký Đỏ *6, Rương Truyện Ký Cam *12

6

Nạp 1 lần 2199000 VND

Rương Linh Thạch lv6*2 (tự chọn),Đá Cường Hóa Ngự Linh*1000, Đá Đột Phá Ngự Linh *20

3

Nạp 1 lần 2199000 VND

Rương Linh Thạch lv6*4 (Ngẫu nhiên),Đá Cường Hóa Ngự Linh*1500,Đá Đột Phá Ngự Linh*20

3

♦ Phúc Lợi Nạp:

Tích lũy nạp

Phần quà

Số lần

Tích lũy nạp 66,000 VND

Rương Thần Thú Chiến Mã *1, Linh Kiện-Cực *10, Mặc Gia Thiết *25

1

Tích lũy nạp 330,000 VND

Rương Linh Thạch lv5*1 (tự chọn), Đá Đột Phá Ngự Linh *20

1

Tích lũy nạp 990,000 VND

Rương Linh Thạch lv5*2 (tự chọn),Đá Đột Phá Ngự Linh*30

1

Tích lũy nạp 1,980,000 VND

Rương Linh Thạch lv6*1 (tự chọn),Đá Đột Phá Ngự Linh*30

1

Tích lũy nạp 4,620,000 VND

Rương Linh Thạch lv6*2 (tự chọn)

1

Tích lũy nạp 8,250,000 VND

Rương Linh Thạch lv7*1 (tự chọn)

1

Tích lũy nạp 11,550,000 VND

Rương Linh Thạch lv7*2 (tự chọn), Đá Đột Phá Ngự Linh *40

1

Tích lũy nạp 16,500,000 VND

Rương Linh Thạch lv8*1 (tự chọn), Đá Đột Phá Ngự Linh *50

1

¤Lưu ý: Chỉ nạp và nhận tại giao diện này. Event kéo dài 3 ngày, qua ngày không reset phần thưởng.