NẠP TÍCH LŨY NGỰ LINH + VÒNG QUAY THỜI TRANG (23/04)

► Thời gian: 23/04 – 25/04

► Phạm vi: Server mở từ 8 ngày trở lên (S1-S241 ngày 23/04, S242 ngày 24/04)

Sự kiện đợt này xuất hiện vật phẩm mới: Rương Sự Kiện Thời Trang Đặc Biệt 01 – 04.
¤ Rương Sự Kiện Thời Trang Đặc Biệt 01: Mở được chọn 1 trong 4 Rương: Rương Tài Nguyên Ngự Linh (Cam), Rương Trang Sức Đặc Biệt (Đỏ), Rương Tài Nguyên Thời Trang, Rương Tài Nguyên Chú Linh Bảo Vật.

• Rương Tài Nguyên Ngự Linh (Cam): Mở nhận được 1 Rương Chọn Linh Thạch Lv4, 80 Đá Cường Hóa Ngự Linh, 2 Đá Đột Phá Ngự Linh.

• Rương Trang Sức Đặc Biệt (Đỏ): Mở nhận được 1 Rương Chọn Trang Sức Kim, 2 Rương Chọn Trang Sức Đỏ.

• Rương Tài Nguyên Thời Trang: Mở nhận được 4 Mảnh Vạn Năng, 50 Thời Trang Vân Cẩm.

• Rương Tài Nguyên Chú Linh Bảo Vật: Mở nhận được 25 Kết Tinh Linh Khí, 5 Nguyệt Quang Thạch, 3 Nhật Diệu Thạch.

¤ Rương Sự Kiện Thời Trang Đặc Biệt 02: Mở được chọn 1 Rương Tài Nguyên Ngự Linh (Đỏ), 7 Rương Trang Sức Đặc Biệt (Đỏ), 7 Rương Tài Nguyên Thời Trang, 8 Rương Tài Nguyên Chú Linh Bảo Vật.

• Rương Tài Nguyên Ngự Linh (Đỏ): Mở nhận được 1 Rương Chọn Linh Thạch Lv6, 600 Đá Cường Hóa Ngự Linh, 16 Đá Đột Phá Ngự Linh.

¤ Rương Sự Kiện Thời Trang Đặc Biệt 03: Mở được chọn 1 trong 4: 2 Rương Tài Nguyên Ngự Linh (Đỏ), 10 Rương Trang Sức Đặc Biệt (Đỏ), 14 Rương Tài Nguyên Thời Trang, 16 Rương Tài Nguyên Chú Linh Bảo Vật.

¤ Rương Sự Kiện Thời Trang Đặc Biệt 04: Mở được chọn 1 trong 4: 1 Rương Tài Nguyên Ngự Linh (Kim), 1 Rương Trang Sức Đặc Biệt (Kim), 17 Rương Tài Nguyên Thời Trang, 20 Rương Tài Nguyên Chú Linh Bảo Vật.

• Rương Tài Nguyên Ngự Linh Kim: Mở nhận được 4 Rương Chọn Linh Thạch Lv6, 1500 Đá Cường Hóa Ngự Linh, 36 Đá Đột Phá Ngự Linh.

• Rương Trang Sức Đặc Biệt (Kim): Mở nhận được 12 Rương Chọn Trang Sức Kim, 15 Rương Chọn Trang Sức Đỏ, 2 Hồn Trang Sức Kim.

♦ Nạp tích lũy Ngự Linh:

Nạp 1 được 3: Nạp đúng mốc, nhận Vé rút thưởng kèm tích lũy nạp siêu giá trị:

 Tham gia nạp ngoài nhận được Vé rút thưởng (sử dụng cho Vòng Quay Thời Trang) còn nhận được rất nhiều các phần quà giá trị như: Rương Sự Kiện Thời Trang Đặc Biệt, Tinh Hoa Thức Tỉnh Vũ Khí, Rương Truyện Ký-Đỏ,…
 Bên cạnh nạp nhận thưởng, tích lũy nạp đủ các mốc nhận thêm nhiều phần quà cực kì hấp dẫn và giá trị. Ví dụ: nạp 3 lần gói 22,000 VND ngoài nhận được 666 NB, Thời Trang Vân Cẩm*60, Mảnh Vạn Năng*1, Vé Rút Thưởng*4 còn tích lũy mốc 66,000 VND nhận thêm Rương Thần Thú-Chiến Mã*1, Linh Kiện Cực*10, Mặc Gia Thiết*25, Vé Rút Thưởng*5.
 Tích lũy nạp 16,500,000 VND nhận quà tích lũy của tất cả các mốc trong đó có rất nhiều phần quà giá trị như: Rương Linh Thạch Lv5 – Lv8 (Tự chọn), Thiên Khởi Thạch, Xích Diệm Hỏa Vũ*2, Mảnh Vạn Năng,…

¤ Nạp 1 lần:

Nạp 1 lần

Phần thưởng

Số lần

22000 VND

NB*666, Thời Trang Vân Cẩm*60, Mảnh Vạn Năng*1, Vé Rút Thưởng*4

6

129000 VND

Rương Sự Kiện Thời Trang Đặc Biệt 01*1, Trang Sức EXP-Vàng*10, Đá Tinh Luyện Trang Sức*400, Vé Rút Thưởng*10

12

279000 VND

Rương Sự Kiện Thời Trang Đặc Biệt 01*2, Quan Ấn-Sơ*20, Bạc*1000000, Vé Rút Thưởng*22

12

529000 VND

Rương Sự Kiện Thời Trang Đặc Biệt 01*4, Đá Tinh Luyện Trang Bị-Tốt*400, Rương Truyện Ký-Cam*10, Vé Rút Thưởng*40

12

1049000 VND

Rương Sự Kiện Thời Trang Đặc Biệt 02*1, Rương Đạo Cụ Chiến Mã Cam*40, Rương Truyện Ký-Đỏ*4, Vé Rút Thưởng*80

12

1999000 VND

Rương Sự Kiện Thời Trang Đặc Biệt 03*1, Tinh Hoa Thức Tỉnh Vũ Khí*6, Đá Thức Tỉnh*12, Vé Rút Thưởng*152

12

2199000 VND

Rương Sự Kiện Thời Trang Đặc Biệt 04*1, Rương Truyện Ký-Đỏ*8, Rương Truyện Ký-Cam*15, Vé Rút Thưởng*165

18

¤ Nạp tích lũy:

 Tích lũy nạp

Phần thưởng

Số lần

66000 VND

Rương Thần Thú Chiến Mã*1, Linh Kiện-Cực*10, Mặc Gia Thiết*25, Vé Rút Thưởng*5

1

330000 VND

Thời trang Vân Cẩm*100, Mảnh Vạn Năng*4, Vé Rút Thưởng*10

1

990000 VND

Rương Chọn Linh Thạch Lv5*2, Đá Đột Phá Ngự Linh*30, Quà Chọn Tướng Tinh Cam*2

1

1980000 VND

Thời trang Vân Cẩm*600, Mảnh Vạn Năng*15, Rương Thần Thú Chiến Mã*8, Vé Rút Thưởng*20

1

4620000 VND

Rương Chọn Linh Thạch Lv6*2, Đá Đột Phá Ngự Linh*40, Thiên Khởi Thạch*4

1

8250000 VND

Thời trang Vân Cẩm*1600, Mảnh Vạn Năng*30, Truyện Ký Đỏ*6, Vé Rút Thưởng*80

1

11550000 VND

Rương Chọn Linh Thạch Lv8*2, Truyện Ký Đỏ*8, Truyện Ký Cam*15, Thiên Khởi Thạch*12

1

16500000 VND

Mảnh Vạn Năng*90, Thiên Khởi Thạch*16, Xích Diệm Hỏa Vũ*2

1

*Lưu ý: Vé rút thưởng nhận được sử dụng cho Vòng Quay Thời Trang ngày 23/04 - 25/04. Event kéo dài 3 ngày, qua ngày không reset phần thưởng.

 

♦ Vòng quay Thời Trang:

► Nội dung: Tham gia vòng quay nhận Rương Thời Trang Tơ Lụa SS, SS+, SSS,…

► Quy tắc:

• Mỗi nạp 16,500 ingame nhận 1 Vé rút thưởng. Dùng Vé rút thưởng để quay trong Vòng quay. Ngoài ra, hoàn thành các nhiệm vụ rút thưởng trong thời gian diễn ra sự kiện có thể nhận Vé rút thưởng.
• Ví dụ: Nạp gói 20,000 trên trang http://nap.tndt3q.zing.vn/, tương đương 22,000 ingame sẽ nhận được: 22000/16500 = 1.3 vé 
Số dư 0.3 còn lại sẽ được tích lũy cho những lần nạp tiếp theo khi làm tròn vừa đủ 1 vé.

► Chi tiết Vé rút thưởng nhận từ các gói nạp:

Nạp trong game 

Nạp trên Web 

Vé rút thưởng 

22,000 VND 

20,000 VND 

1.33 

129,000 VND 

100,000 VND 

7.81 

279,000 VND 

200,000 VND 

16.9 

529,000 VND 

400,000 VND 

32.06 

1,049,000 VND 

800,000 VND 

63.57 

1,999,000 VND 

1,700,000 VND 

121.15 

2,199,000 VND 

2,000,000 VND 

133.27 

¤ Tiệm Đổi:

Vật phẩm

Nguyên liệu

Số lần

Mảnh Rương Thời Trang SS (Nam)*1

Thời Trang Tơ Lụa SS*1

1

Mảnh Rương Thời Trang SS (Nữ)*1

Thời Trang Tơ Lụa SS*1

1

Mảnh Rương Thời Trang SS+ (Nam)*1

Thời Trang Tơ Lụa SS+*1

1

Mảnh Rương Thời Trang SS+ (Nữ)*1

Thời Trang Tơ Lụa SS+*1

1

Mảnh Rương Thời Trang SSS (Nam)*1

Thời Trang Tơ Lụa SSS*1

1

Mảnh Rương Thời Trang SSS (Nữ)*1

Thời Trang Tơ Lụa SSS*1

1

Mảnh Rương Thời Trang SS (Nam)*1

Mảnh Vạn Năng*2

1

Mảnh Rương Thời Trang SS (Nữ)*1

Mảnh Vạn Năng*2

1

Mảnh Rương Thời Trang SS+ (Nam)*1

Mảnh Vạn Năng*6

1

Mảnh Rương Thời Trang SS+ (Nữ)*1

Mảnh Vạn Năng*6

1

Mảnh Rương Thời Trang SSS (Nam)*1

Mảnh Vạn Năng*18

1

Mảnh Rương Thời Trang SSS (Nữ)*1

Mảnh Vạn Năng*18

1

Thời Trang Vân Cẩm*20

Mảnh Vạn Năng*1

1