NẠP TÍCH LŨY NGỰ LINH + VÒNG QUAY THỜI TRANG (16/07)

► Thời gian: ngày 16/07 – 18/07
► Phạm vi: Server mở từ 8 ngày trở lên (S1-S371)
♦ Nạp Ngự Linh:
Nạp 1 được 3: Nạp đúng mốc, nhận Vé Rút Thưởng kèm tích lũy nạp siêu giá trị:
 Tham gia nạp ngoài nhận được Vé Rút Thưởng (sử dụng cho Vòng Quay Thời Trang) còn nhận được rất nhiều các phần quà giá trị như: Rương Sự Kiện Thời Trang Đặc Biệt, Luyện Linh Thạch, Thần Binh Kim, Truyện Ký Ám Kim...
 Tích lũy nạp 16,500,000 VND nhận quà tích lũy của tất cả các mốc.
¤ Nạp 1 lần:
Nạp 1 lần
Phần thưởng
Số lần
22,000 VND
Nguyên Bảo*666, Thời Trang Vân Cẩm*60, Hộp Quà Ngẫu Nhiên Tướng Tinh*1, Vé Rút Thưởng*4
6
129,000 VND
Rương Sự Kiện Thời Trang Đặc Biệt 01*1, Kim Khuyết Linh Thạch*60, Rương Nhân Phẩm Tướng Tinh/Thần Binh*1, Vé Rút Thưởng*10
12
279,000 VND
Rương Sự Kiện Thời Trang Đặc Biệt 01*2, Rương Chọn Bối Sức Phẩm Cam*2, Rương Nhân Phẩm Tướng Tinh/Thần Binh*2, Vé Rút Thưởng*22
12
529,000 VND
Rương Sự Kiện Thời Trang Đặc Biệt 01*4, Luyện Linh Thạch-Tinh*1, Rương Nhân Phẩm Tướng Tinh/Thần Binh*4, Vé Rút Thưởng*40
12
1,049,000 VND
Rương Sự Kiện Thời Trang Đặc Biệt 02*1, Rương Chọn Bối Sức Phẩm Đỏ*1, Rương Nhân Phẩm Tướng Tinh/Thần Binh*8, Vé Rút Thưởng*80
12
1,999,000 VND
Rương Sự Kiện Thời Trang Đặc Biệt 03*1, Rương Tự Chọn Thần Binh-Đỏ*3, Rương Nhân Phẩm Tướng Tinh/Thần Binh*17, Vé Rút Thưởng*152
12
2,199,000 VND
Rương Sự Kiện Thời Trang Đặc Biệt 04*1, Rương Tự Chọn Thần Binh-Kim*1, Rương Nhân Phẩm Tướng Tinh/Thần Binh*20, Vé Rút Thưởng*165
18
 
¤ Nạp tích lũy:
 Nạp tích lũy
Phần thưởng
Số lần
66,000 VND
Rương Thần Thú Chiến Mã*1, Kim Khuyết Linh Thạch*40, Rương Nhân Phẩm Tướng Tinh/Thần Binh*1, Vé Rút Thưởng*5
1
330,000 VND
Rương Sự Kiện Thời Trang Đặc Biệt 01*2, Kim Khuyết Linh Thạch*80, Rương Nhân Phẩm Tướng Tinh/Thần Binh*3, Vé Rút Thưởng*10
1
990,000 VND
Rương Sự Kiện Thời Trang Đặc Biệt 01*4, Rương Tự Chọn Thạch Huyền Linh-Tốt*1, Rương Chọn Bối Sức Phẩm Đỏ*1, Vé Rút Thưởng*15
1
1,980,000 VND
Rương Sự Kiện Thời Trang Đặc Biệt 01*6, Rương Tự Chọn Thạch Huyền Linh-Tinh*1, Rương Chọn Bối Sức Phẩm Đỏ*2, Vé Rút Thưởng*20
1
4,620,000 VND
Rương Sự Kiện Thời Trang Đặc Biệt 02*1, Rương Tự Chọn Thần Binh-Đỏ*3, Rương Chọn Bối Sức Phẩm Đỏ*3, Thiên Khởi Thạch*4
1
8,250,000 VND
Rương Sự Kiện Thời Trang Đặc Biệt 03*1, Rương Tự Chọn Thần Binh-Kim*1, Truyện Ký Đỏ*20, Vé Rút Thưởng*80
1
11,550,000 VND
Rương Sự Kiện Thời Trang Đặc Biệt 03*2, Rương Tự Chọn Thần Binh-Kim*3, Truyện Ký Kim*20, Thiên Khởi Thạch*12
1
16,500,000 VND
Rương Sự Kiện Thời Trang Đặc Biệt 04*2, Rương Tự Chọn Thần Binh-Kim*4, Truyện Ký Ám Kim*10, Xích Diệm Hỏa Vũ*2
1
*Lưu ý: Vé rút thưởng nhận được sử dụng cho Vòng Quay Thời Trang ngày 16/07 – 18/07. Event kéo dài 3 ngày, qua ngày không reset phần thưởng.
 
♦ Vòng quay Thời Trang:
► Nội dung: Tham gia vòng quay nhận Rương Thời Trang Tơ Lụa SS, SS+, SSS,…
► Quy tắc:
• Mỗi nạp 16,500 ingame nhận 1 Vé rút thưởng. Dùng Vé rút thưởng để quay trong Vòng quay.
• Ví dụ: Nạp gói 20,000 trên trang http://nap.tndt3q.zing.vn/, tương đương 22,000 ingame sẽ nhận được: 22000/16500 = 1.3 vé 
Số dư 0.3 còn lại sẽ được tích lũy cho những lần nạp tiếp theo khi làm tròn vừa đủ 1 vé.
► Chi tiết Vé rút thưởng nhận từ các gói nạp:
Nạp trong game 
Nạp trên Web 
Vé rút thưởng 
22,000 VND 
20,000 VND 
1.33 
129,000 VND 
100,000 VND 
7.81 
279,000 VND 
200,000 VND 
16.9 
529,000 VND 
400,000 VND 
32.06 
1,049,000 VND 
800,000 VND 
63.57 
1,999,000 VND 
1,700,000 VND 
121.15 
2,199,000 VND 
2,000,000 VND 
133.27 
¤ Tiệm Đổi:
Vật phẩm
Nguyên liệu
Số lần
Mảnh Rương Thời Trang SS (Nam)*1
Thời Trang Tơ Lụa SS*1
1
Mảnh Rương Thời Trang SS (Nữ)*1
Thời Trang Tơ Lụa SS*1
1
Mảnh Rương Thời Trang SS+ (Nam)*1
Thời Trang Tơ Lụa SS+*1
1
Mảnh Rương Thời Trang SS+ (Nữ)*1
Thời Trang Tơ Lụa SS+*1
1
Mảnh Rương Thời Trang SSS (Nam)*1
Thời Trang Tơ Lụa SSS*1
1
Mảnh Rương Thời Trang SSS (Nữ)*1
Thời Trang Tơ Lụa SSS*1
1
Mảnh Rương Thời Trang SS (Nam)*1
Mảnh Vạn Năng*2
1
Mảnh Rương Thời Trang SS (Nữ)*1
Mảnh Vạn Năng*2
1
Mảnh Rương Thời Trang SS+ (Nam)*1
Mảnh Vạn Năng*6
1
Mảnh Rương Thời Trang SS+ (Nữ)*1
Mảnh Vạn Năng*6
1
Mảnh Rương Thời Trang SSS (Nam)*1
Mảnh Vạn Năng*12
1
Mảnh Rương Thời Trang SSS (Nữ)*1
Mảnh Vạn Năng*12
1
Thời Trang Vân Cẩm*20
Mảnh Vạn Năng*1
1
 
*Lưu ý: Các hoạt động liệt kê trên đây mang tính tham khảo, chủ nhân vui lòng vào game để xem chi tiết chính xác.