NẠP TÍCH LŨY NGỰ LINH + VÒNG QUAY THỜI TRANG (12/03)

► Thời gian: 12/03 – 14/03

► Phạm vi: Server mở từ 8 ngày trở lên (S1-S229 ngày 12/03, S230 ngày 13/03)

♦ Nạp tích lũy Ngự Linh:

Nạp 1 được 3: Nạp đúng mốc, nhận Vé rút thưởng kèm tích lũy nạp siêu giá trị:

 Tham gia nạp ngoài nhận được Vé rút thưởng (sử dụng cho Vòng Quay Thời Trang) còn nhận được rất nhiều các phần quà giá trị như: Rương Linh Thạch Lv4 (Tự chọn), Rương Linh Thạch Lv6 (Tự chọn), Đá Đột Phá Ngự Linh. Nguyên liệu Chú Linh Bảo Vật: Kết Tinh Linh Khí, Nguyệt Quang Thạch, Nhật Diệu Thạch,…
 Bên cạnh nạp nhận thưởng, tích lũy nạp đủ các mốc nhận thêm nhiều phần quà cực kì hấp dẫn và giá trị. Ví dụ: nạp 3 lần gói 22,000 VND ngoài nhận được 666 NB, Đá Tinh Luyện-Cực*30, Tiến Cấp Đơn*100, Vé Rút Thưởng*2 còn tích lũy mốc 66,000 VND nhận thêm Rương Thần Thú-Chiến Mã*1, Linh Kiện Cực*10, Mặc Gia Thiết*25, Vé Rút Thưởng*4.
 Tích lũy nạp 16,500,000 VND nhận quà tích lũy của tất cả các mốc trong đó có rất nhiều phần quà giá trị như: Rương Linh Thạch Lv5 – Lv8 (Tự chọn), Đá Đột Phá Ngự Linh, Xích Diệm Hỏa Vũ*2, Truyện Ký Đỏ,…

¤ Nạp 1 lần:

Nạp 1 lần

Phần thưởng

Số lần

22000 VND

NB*666, Tiến Cấp Đơn*100, Đá Tinh Luyện-Cực*30, Vé Rút Thưởng*2

6

129000 VND

Rương Linh Thạch lv4*1 (Tự chọn), Đá Cường Hóa Ngự Linh*100, Đá Đột Phá Ngự Linh*5, Vé Rút Thưởng*8

6

129000 VND

NB*666, Rương Chọn Mảnh Tướng Đỏ*4, Tiến Cấp Đơn*500, Thiên Mệnh Đơn*300, Vé Rút Thưởng*8

6

279000 VND

Rương Linh Thạch lv4*2 (Tự chọn), Đá Cường Hóa Ngự Linh*200, Đá Đột Phá Ngự Linh*10, Vé Rút Thưởng*17

6

279000 VND

Rương Chọn Trang Sức Kim*2, Rương chọn Trang Sức Đỏ*5, Trang Sức EXP-Vàng*10, Đá Tinh Luyện Trang Sức*400, Vé Rút Thưởng*17

6

529000 VND

Rương Linh Thạch lv4*4 (Tự chọn), Đá Cường Hóa Ngự Linh*300, Đá Đột Phá Ngự Linh*15, Vé Rút Thưởng*32

6

529000 VND

Kết Tinh Linh Khí*100, Nguyệt Quang Thạch*20, Nhật Diệu Thạch*10, Vé Rút Thưởng*32

6

1049000 VND

Rương Linh Thạch lv6*1 (Tự chọn), Đá Cường Hóa Ngự Linh*500, Đá Đột Phá Ngự Linh*20, Vé Rút Thưởng*64

6

1049000 VND

Kết Tinh Linh Khí*200, Nguyệt Quang Thạch*40, Nhật Diệu Thạch*20, Vé Rút Thưởng*64

6

1999000 VND

Kết Tinh Linh Khí*425, Nguyệt Quang Thạch*85, Nhật Diệu Thạch*42, Vé Rút Thưởng*121

6

1999000 VND

Rương Linh Thạch lv6*2 (Tự chọn), Đá Cường Hóa Ngự Linh*1000, Đá Đột Phá Ngự Linh*20, Vé Rút Thưởng*121

6

2199000 VND

Rương chọn Trang Sức Kim*12, Rương chọn Trang Sức Đỏ*15, Hồn Trang sức Kim*2, Vé Rút Thưởng*133

6

2199000 VND

Rương Linh Thạch lv6*4 (Tự chọn), Đá Cường Hóa Ngự Linh*1500, Đá Đột Phá Ngự Linh*30, Vé Rút Thưởng*133

6

2199000 VND

Kết Tinh Linh Khí*500, Nguyệt Quang Thạch*100, Nhật Diệu Thạch*50, Vé Rút Thưởng*133

6

¤ Nạp tích lũy:

 Tích lũy nạp

Phần thưởng

Số lần

66000 VND

Rương Thần Thú Chiến Mã*1, Linh Kiện-Cực*10, Mặc Gia Thiết*25, Vé Rút Thưởng*4

1

330000 VND

Rương Linh Thạch lv5*1 (Tự chọn), Đá Đột Phá Ngự Linh*20, Rương Chọn Mảnh Tướng Đỏ*8, Vé Rút Thưởng*8

1

990000 VND

Rương Linh Thạch lv5*2 (Tự chọn), Đá Đột Phá Ngự Linh*30, Quà Chọn Tướng Tinh Cam*2

1

1980000 VND

Rương Linh Thạch lv6*1 (Tự chọn), Đá Đột Phá Ngự Linh*30, Rương Thần Thú Chiến Mã*8

1

4620000 VND

Rương Linh Thạch lv6*2 (Tự chọn), Đá Đột Phá Ngự Linh*40, Rương Chọn Mảnh Tướng Đỏ*30

1

8250000 VND

Rương Linh Thạch lv7*1 (Tự chọn), Đá Đột Phá Ngự Linh*40, Truyện Ký Đỏ*6, Truyện Ký Cam*12

1

11550000 VND

Rương Linh Thạch lv7*2 (Tự chọn), Đá Đột Phá Ngự Linh*50, Truyện Ký Đỏ*8, Truyện Ký Cam*15

1

16500000 VND

Rương Linh Thạch lv8*1 (Tự chọn), Đá Đột Phá Ngự Linh*60, Xích Diệm Hỏa Vũ*2

1

*Lưu ý: Vé rút thưởng nhận được sử dụng cho Vòng Quay Thời Trang ngày 12/03 - 14/03. Event kéo dài 3 ngày, qua ngày không reser phần thưởng.

 

♦ Vòng quay Thời Trang:

► Nội dung: Tham gia vòng quay nhận Rương Thời Trang Tơ Lụa SS, SS+, SSS,…

► Quy tắc:

• Mỗi nạp 16,500 ingame nhận 1 Vé rút thưởng. Dùng Vé rút thưởng để quay trong Vòng quay. Ngoài ra, hoàn thành các nhiệm vụ rút thưởng trong thời gian diễn ra sự kiện có thể nhận Vé rút thưởng.
• Ví dụ: Nạp gói 20,000 trên trang http://nap.tndt3q.zing.vn/, tương đương 22,000 ingame sẽ nhận được: 22000/16500 = 1.3 vé 
Số dư 0.3 còn lại sẽ được tích lũy cho những lần nạp tiếp theo khi làm tròn vừa đủ 1 vé.

► Chi tiết Vé rút thưởng nhận từ các gói nạp:

Nạp trong game 

Nạp trên Web 

Vé rút thưởng 

22,000 VND 

20,000 VND 

1.33 

129,000 VND 

100,000 VND 

7.81 

279,000 VND 

200,000 VND 

16.9 

529,000 VND 

400,000 VND 

32.06 

1,049,000 VND 

800,000 VND 

63.57 

1,999,000 VND 

1,700,000 VND 

121.15 

2,199,000 VND 

2,000,000 VND 

133.27 

¤ Tiệm Đổi:

Vật phẩm

Nguyên liệu

Số lần

Mảnh Rương Thời Trang SS (Nam)*1

Thời Trang Tơ Lụa SS*1

1

Mảnh Rương Thời Trang SS (Nữ)*1

Thời Trang Tơ Lụa SS*1

1

Mảnh Rương Thời Trang SS+ (Nam)*1

Thời Trang Tơ Lụa SS+*1

1

Mảnh Rương Thời Trang SS+ (Nữ)*1

Thời Trang Tơ Lụa SS+*1

1

Mảnh Rương Thời Trang SSS (Nam)*1

Thời Trang Tơ Lụa SSS*1

1

Mảnh Rương Thời Trang SSS (Nữ)*1

Thời Trang Tơ Lụa SSS*1

1

Mảnh Rương Thời Trang SS (Nam)*1

Mảnh Vạn Năng*2

1

Mảnh Rương Thời Trang SS (Nữ)*1

Mảnh Vạn Năng*2

1

Mảnh Rương Thời Trang SS+ (Nam)*1

Mảnh Vạn Năng*6

1

Mảnh Rương Thời Trang SS+ (Nữ)*1

Mảnh Vạn Năng*6

1

Mảnh Rương Thời Trang SSS (Nam)*1

Mảnh Vạn Năng*18

1

Mảnh Rương Thời Trang SSS (Nữ)*1

Mảnh Vạn Năng*18

1

Thời Trang Vân Cẩm*20

Mảnh Vạn Năng*1

1