NẠP TÍCH LŨY NGỰ LINH + VÒNG QUAY THỜI TRANG (08/06 )

► Thời gian: 08/06 – 10/06

► Phạm vi: Server mở từ 8 ngày trở lên (S1 - S255)

♦ Nạp tích lũy Ngự Linh:

Nạp 1 được 3: Nạp đúng mốc, nhận Vé rút thưởng kèm tích lũy nạp siêu giá trị:

 Tham gia nạp ngoài nhận được Vé rút thưởng (sử dụng cho Vòng Quay Thời Trang) còn nhận được rất nhiều các phần quà giá trị như: Rương Sự Kiện Thời Trang Đặc Biệt, Tinh Hoa Thức Tỉnh Vũ Khí, Rương Truyện Ký-Đỏ
 Bên cạnh nạp nhận thưởng, tích lũy nạp đủ các mốc nhận thêm nhiều phần quà cực kì hấp dẫn và giá trị. Ví dụ: nạp 3 lần gói 22,000 VND ngoài nhận được 666 NB, Thời Trang Vân Cẩm*60, Mảnh Vạn Năng*1, Vé Rút Thưởng*4 còn tích lũy mốc 66,000 VND nhận thêm Rương Thần Thú-Chiến Mã*1, Linh Kiện Cực*10, Mặc Gia Thiết*25, Vé Rút Thưởng*5.
 Tích lũy nạp 16,500,000 VND nhận quà tích lũy của tất cả các mốc trong đó có rất nhiều phần quà giá trị như: Rương Sự Kiện Thời Trang Đặc Biệt 01 - 04, Thiên Khởi Thạch, Xích Diệm Hỏa Vũ*2, Mảnh Vạn Năng

¤ Nạp 1 lần:

Nạp 1 lần
Phần thưởng
Số lần
22000 VND
NB*666, Thời Trang Vân Cẩm*60, Mảnh Vạn Năng*1, Vé Rút Thưởng*4
6
129000 VND
Rương Sự Kiện Thời Trang Đặc Biệt 01*1, Trang Sức EXP-Vàng*10, Đá Tinh Luyện Trang Sức*400, Vé Rút Thưởng*10
12
279000 VND
Rương Sự Kiện Thời Trang Đặc Biệt 01*2, Quan Ấn-Sơ*20, Bạc*1000000, Vé Rút Thưởng*22
12
529000 VND
Rương Sự Kiện Thời Trang Đặc Biệt 01*4, Đá Tinh Luyện Trang Bị-Tốt*400, Rương Truyện Ký-Cam*10, Vé Rút Thưởng*40
12
1049000 VND
Rương Sự Kiện Thời Trang Đặc Biệt 02*1, Rương Đạo Cụ Chiến Mã Cam*40, Rương Truyện Ký-Đỏ*4, Vé Rút Thưởng*80
12
1999000 VND
Rương Sự Kiện Thời Trang Đặc Biệt 03*1, Tinh Hoa Thức Tỉnh Vũ Khí*6, Đá Thức Tỉnh*12, Vé Rút Thưởng*152
12
2199000 VND
Rương Sự Kiện Thời Trang Đặc Biệt 04*1, Rương Truyện Ký-Đỏ*8, Rương Truyện Ký-Cam*15, Vé Rút Thưởng*165
18

¤ Nạp tích lũy:

 Tích lũy nạp
Phần thưởng
Số lần
66000 VND
Rương Thần Thú Chiến Mã*1, Ngẫu nhiên Rương chọn Tướng Tinh*2, Vé Rút Thưởng*5
1
330000 VND
Rương Sự Kiện Thời Trang Đặc Biệt 01*2, Ngẫu nhiên Rương chọn Tướng Tinh*5, Vé Rút Thưởng*10
1
990000 VND
Rương Sự Kiện Thời Trang Đặc Biệt 01*4, Quà Chọn Tướng Tinh Cam*2
1
1980000 VND
Rương Sự Kiện Thời Trang Đặc Biệt 01*6, Rương Thần Thú Chiến Mã*8, Vé Rút Thưởng*20
1
4620000 VND
Rương Sự Kiện Thời Trang Đặc Biệt 02*1, Thiên Khởi Thạch*4
1
8250000 VND
Rương Sự Kiện Thời Trang Đặc Biệt 03*1, Rương Truyện Ký-Đỏ*6, Rương Truyện Ký-Cam*10, Vé Rút Thưởng*80
1
11550000 VND
Rương Sự Kiện Thời Trang Đặc Biệt 03*2, Rương Truyện Ký-Đỏ*8, Rương Truyện Ký-Cam*15, Thiên Khởi Thạch*12
1
16500000 VND
Rương Sự Kiện Thời Trang Đặc Biệt 04*2, Thiên Khởi Thạch*16, Xích Diệm Hỏa Vũ*2
1

*Lưu ý: Vé rút thưởng nhận được sử dụng cho Vòng Quay Thời Trang ngày 08/06 – 10/06. Event kéo dài 3 ngày, qua ngày không reset phần thưởng.

 

♦ Vòng quay Thời Trang:

► Nội dung: Tham gia vòng quay nhận Rương Thời Trang Tơ Lụa SS, SS+, SSS,…

► Quy tắc:

• Mỗi nạp 16,500 ingame nhận 1 Vé rút thưởng. Dùng Vé rút thưởng để quay trong Vòng quay. Ngoài ra, hoàn thành các nhiệm vụ rút thưởng trong thời gian diễn ra sự kiện có thể nhận Vé rút thưởng.
• Ví dụ: Nạp gói 20,000 trên trang http://nap.tndt3q.zing.vn/, tương đương 22,000 ingame sẽ nhận được: 22000/16500 = 1.3 vé 
Số dư 0.3 còn lại sẽ được tích lũy cho những lần nạp tiếp theo khi làm tròn vừa đủ 1 vé.

► Chi tiết Vé rút thưởng nhận từ các gói nạp:

Nạp trong game 
Nạp trên Web 
Vé rút thưởng 
22,000 VND 
20,000 VND 
1.33 
129,000 VND 
100,000 VND 
7.81 
279,000 VND 
200,000 VND 
16.9 
529,000 VND 
400,000 VND 
32.06 
1,049,000 VND 
800,000 VND 
63.57 
1,999,000 VND 
1,700,000 VND 
121.15 
2,199,000 VND 
2,000,000 VND 
133.27 

¤ Tiệm Đổi:

Vật phẩm
Nguyên liệu
Số lần
Mảnh Rương Thời Trang SS (Nam)*1
Thời Trang Tơ Lụa SS*1
1
Mảnh Rương Thời Trang SS (Nữ)*1
Thời Trang Tơ Lụa SS*1
1
Mảnh Rương Thời Trang SS+ (Nam)*1
Thời Trang Tơ Lụa SS+*1
1
Mảnh Rương Thời Trang SS+ (Nữ)*1
Thời Trang Tơ Lụa SS+*1
1
Mảnh Rương Thời Trang SSS (Nam)*1
Thời Trang Tơ Lụa SSS*1
1
Mảnh Rương Thời Trang SSS (Nữ)*1
Thời Trang Tơ Lụa SSS*1
1
Mảnh Rương Thời Trang SS (Nam)*1
Mảnh Vạn Năng*2
1
Mảnh Rương Thời Trang SS (Nữ)*1
Mảnh Vạn Năng*2
1
Mảnh Rương Thời Trang SS+ (Nam)*1
Mảnh Vạn Năng*6
1
Mảnh Rương Thời Trang SS+ (Nữ)*1
Mảnh Vạn Năng*6
1
Mảnh Rương Thời Trang SSS (Nam)*1
Mảnh Vạn Năng*18
1
Mảnh Rương Thời Trang SSS (Nữ)*1
Mảnh Vạn Năng*18
1
Thời Trang Vân Cẩm*20
Mảnh Vạn Năng*1
1

*Lưu ý: Các hoạt động liệt kê trên đây mang tính tham khảo, chủ nhân vui lòng vào game để xem chi tiết chính xác.