NẠP NHẬN THƯỞNG HINH NGỌC THƯƠNG LONG - VÒNG QUAY THẦN THÚ-CHIẾN MÃ

► Thời gian: 03/01 – 04/01

► Phạm vi: Server mở từ 30 ngày trở lên (S1-S179 ngày 03/01/2020, S180 ngày 04/01/2020)

♦ Nạp nhận thưởng – Hinh Ngọc Thương Long:

• Nạp 1 lần:

Nạp 1 lần đạt

Vật phẩm

Số lần

Nạp 1 lần 22000 VND

NB*666, Tiến Cấp Đơn*100, Đá Tinh Luyện-Cực *30, Vé Rút Thưởng*2

3

Nạp 1 lần 129000 VND

NB*666, Mảnh Hinh Ngọc Thương Long*1, Vé Rút Thưởng*8

1

Nạp 1 lần 129000 VND

NB*666, Rương Chọn Mảnh Cơ Quan Thú Kim*1, Vé Rút Thưởng*8

1

Nạp 1 lần 279000 VND

Mảnh Hinh Ngọc Thương Long*2, Vé Rứt Thưởng*17

1

Nạp 1 lần 279000 VND

Rương Chọn Mảnh Cơ Quan Thú Kim*2, Vé Rút Thưởng*17

1

Nạp 1 lần 529000 VND

Mảnh Hinh Ngọc Thương Long*3, Vé Rút Thưởng*32

1

Nạp 1 lần 529000 VND

Rương Chọn Mảnh Cơ Quan Thú Kim*3, Vé Rút Thưởng*32

1

Nạp 1 lần 1049000 VND

Mảnh Hinh Ngọc Thương Long*6, Vé Rút Thưởng*64

1

Nạp 1 lần 1049000 VND

Rương Chọn Mảnh Cơ Quan Thú Kim*5, Vé Rút Thưởng*64

1

Nạp 1 lần 1999000 VND

Mảnh Hinh Ngọc Thương Long*12, Vé Rút Thưởng *121

1

Nạp 1 lần 1999000 VND

Rương Chọn Mảnh Cơ Quan Thú Kim*10, Vé Rút Thưởng*121

1

Nạp 1 lần 2199000 VND

Mảnh Hinh Ngọc Thương Long*14, Vé Rút Thưởng*133

2

Nạp 1 lần 2199000 VND

Rương Chọn Mảnh Cơ Quan Thú Kim*12, Vé Rút Thưởng*133

2

• Nạp tích lũy:

 Tích lũy nạp

 Vật phẩm

Số lần

Tích lũy nạp 66,000 VND

Rương Đạo Cụ Chiến Mã Cam*6, Vé Rút Thưởng*4

1

Tích lũy nạp 264,000 VND

Rương Đạo Cụ Chiến Mã Cam*18, Rương Tài Nguyên Thú Cơ Quan*4, Vé Rút Thưởng*14

1

Tích lũy nạp 1,980,000 VND

Rương Thần Thú Chiến Mã*5, Đạo Cụ Chiến Mã Cam*22

1

Tích lũy nạp 6,600,000 VND

Quà Chọn Tướng Tinh Đỏ*1, Rương Đạo Cụ Chiến Mã Cam*30, Rương Tài Nguyên Thú Cơ Quan*7

1

Tích lũy nạp 11,550,000 VND

Truyện Ký Đỏ*20, Truyện Ký Cam*40, Cam Hồng Hỏa Vũ*4, Tử Vũ*8

1

¤ Lưu ý: Vé rút thưởng nhận được sử dụng cho vòng quay Thần Thú-Chiến Mã ngày 03/01 - 04/01. Event kéo dài 2 ngày, qua ngày không reser phần thưởng.

 

♦ Vòng quay Thần Thú-Chiến Mã:

► Nội dung: Tham gia vòng quay nhận rương nguyên liệu thú cơ quan, rương đạo cụ chiến mã cam,… Đặc biệt có cơ hội nhận được 120 Mảnh Thánh-Cự Thú (đủ hợp thành 1 Thánh-Cự Thú) hay 80 Mảnh Hinh Ngọc Thương Long (đủ hợp thành 1 Hinh Ngọc Thương Long).

► Quy tắc:

• Mỗi nạp 16,500 ingame nhận 1 Vé rút thưởng. Dùng Vé rút thưởng để quay trong Vòng quay. Ngoài ra, hoàn thành các nhiệm vụ rút thưởng trong thời gian diễn ra sự kiện có thể nhận Vé rút thưởng.
• Ví dụ: Nạp gói 20,000 trên trang http://nap.tndt3q.zing.vn/, tương đương 22,000 ingame sẽ nhận được: 22000/16500 = 1.3 vé 
Số dư 0.3 còn lại sẽ được tích lũy cho những lần nạp tiếp theo khi làm tròn vừa đủ 1 vé.

► Chi tiết Vé rút thưởng nhận từ các gói nạp:

Nạp trong game 

Nạp trên Web 

Vé rút thưởng 

22,000 VND 

20,000 VND 

1.33 

129,000 VND 

100,000 VND 

7.81 

279,000 VND 

200,000 VND 

16.9 

529,000 VND 

400,000 VND 

32.06 

1,049,000 VND 

800,000 VND 

63.57 

1,999,000 VND 

1,700,000 VND 

121.15 

2,199,000 VND 

2,000,000 VND 

133.27 

► Hoàn Trả Rút:

Số lần rút

Phần thưởng

10

Bánh Bao*5,Rượu Ngon*5

10

Vé rút thưởng *1

20

Bánh Bao*10,Rượu Ngon*10

20

Vé rút thưởng *1

30

Bánh Bao*10,Rượu Ngon*10

30

Vé rút thưởng *1

50

5 Mảnh Hình Ngọc Thương Long

50

Vé rút thưởng *1

80

Bánh Bao*20,Rượu Ngon*20

80

Vé rút thưởng *2

120

10 Mảnh Hình Ngọc Thương Long

200

Vé rút thưởng *5

350

20 Mảnh Hình Ngọc Thương Long

600

Vé rút thưởng *6

1000

30 Mảnh Hình Ngọc Thương Long

1500

30 Mảnh Hình Ngọc Thương Long

2000

40 Mảnh Hình Ngọc Thương Long

2500

40 Mảnh Hình Ngọc Thương Long

► Nhiệm vụ Phúc lợi:

Nhiệm vụ Phần thưởng

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 90 lần

Vé rút thưởng *2

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 180 lần

Vé rút thưởng *2

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 270 lần

Vé rút thưởng *2

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 360 lần

Vé rút thưởng *2

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 450 lần

Vé rút thưởng *2

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 540 lần

Vé rút thưởng *2

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 630 lần

Vé rút thưởng *2

Đoạt Trang Sức 50 lần

Vé rút thưởng *2

Đoạt Trang Sức 100 lần

Vé rút thưởng *2

Đoạt Trang Sức 150 lần

Vé rút thưởng *2

Đoạt Trang Sức 200 lần

Vé rút thưởng *2

Đoạt Trang Sức 250 lần

Vé rút thưởng *2

Đoạt Trang Sức 300 lần

Vé rút thưởng *2

Đoạt Trang Sức 350 lần

Vé rút thưởng *2

► Tiệm Đổi:

 Đổi thưởng

Vật phẩm

Vật phẩm tốn

Số lần đổi

Cao Cấp

Mảnh Thánh-Cự Thú *2

Mảnh Hình Ngọc Thương Long *3

80

Mảnh Hình Ngọc Thương Long *3

Mảnh Thánh-Cự Thú *2

40

Mảnh Thánh-Cự Linh *1

Mảnh Thánh-Cự Thú *1

950

Mảnh Luyện Ngục Viêm Hoàng

Mảnh Hình Ngọc Thương Long * 1

500

Mảnh Minh Diệm Thanh Long *1

Mảnh Hình Ngọc Thương Long * 1

500

Mảnh Thiên Lân *1

Mảnh Hình Ngọc Thương Long * 1

500

Trung cấp

Mảnh Viêm Long *2

Mảnh Thánh-Cự Thú *1

100

Mảnh Tuyết Hống *2

Mảnh Thánh-Cự Thú *1

100

Mảnh Thần Côn *2

Mảnh Thánh-Cự Thú *1

100

Sơ Cấp

Mảnh Thánh-Cự Thú *1

NB *1200

10

Mảnh Hình Ngọc Thương Long *1

NB *1200

10

Bạc*100000

NB*50

100

Rương Vật Yêu Thích Chiến Kỵ Cam*5

NB*250

200

Vật Yêu Thích Chiến Kỵ Tím*10

NB*250

100

Vật Yêu Thích Chiến Kỵ Lam*50

NB*250

100

Vật Yêu Thích Chiến Kỵ Lục*100

NB*250

100