NẠP + VÒNG QUAY THẦN THÚ CHIẾN MÃ (29/05)

► Thời gian: 29/05 – 30/05

► Phạm vi: Server mở từ 8 ngày trở lên (S1 - S252)

Sự kiện mừng Thần Thú-Chiến Mã lần này sẽ xuất hiện vật phẩm mới: Rương Thần Thú-Chiến Mã (Kim). Mở Rương Thần Thú-Chiến Mã (Kim) được chọn nhận Mảnh Kim Mã 5 chọn 1*3 hoặc Rương Chọn Mảnh Cơ Quan Thú-Vàng*2.

♦ Nạp Thần Thú-Chiến Mã:

Nạp 1 được 3: Nạp đúng mốc, nhận Vé rút thưởng, kèm tích lũy nạp siêu giá trị.
• Tham gia nạp sự kiện ngoài nhận được Vé rút thưởng sử dụng cho vòng quay Thần Thú-Chiến Mã (Quay thưởng tại vòng quay Thần Thú-Chiến Mã có cơ hội nhận 120 Mảnh Thánh-Tử Diệm Huyền Xà, 80 Mảnh Kim Mã 5 Chọn 1), còn chắc chắn nhận Mảnh Thánh-Tử Diệm Huyền Xà, Mảnh Kim Mã 5 Chọn 1
• Ngoài nhận nhiều phần thưởng hấp dẫn, nạp tích lũy đủ mốc còn nhận thêm nhiều phần quà giá trị. Ví dụ: nạp 3 lần gói nạp 22,000 VND ngoài nhận 666 NB, Rương Đạo Cụ Chiến Mã Cam*2, Rương Tài Nguyên Thú Cơ Quan*2, Vé Rút Thưởng*4 còn tích lũy mốc 66,000 VND nhận thêm Rương Đạo Cụ Chiến Mã Cam*6, Vé Rút Thưởng*8.
• Tích lũy nạp 11,550,000 VND nhận toàn bộ phần thưởng tích lũy, cực kì giá trị: Mảnh Thánh-Tử Diệm Huyền Xà, Rương Thần Thú-Chiến Mã, ngoài ra còn nhân được rất nhiều nguyên liệu Chú Linh Bảo Vật như: Kết Tinh Linh Khí, Nguyệt Quang Thạch, Nhật Diệu Thạch

¤ Nạp 1 lần:

Nạp 1 lần

Phần quà 

Số lần

22,000 VND

NB*666, Rương Đạo Cụ Chiến Mã Cam*2, Rương Tài Nguyên Thú Cơ Quan*2, Vé Rút Thưởng*4

6

129,000 VND

Ngẫu nhiên Rương chọn Tướng Tinh*3, Rương Đạo Cụ Chiến Mã Cam*4, Rương Tài Nguyên Thú Cơ Quan*4, Vé Rút Thưởng*10

12

279,000 VND

Rương Thần Thú-Chiến Mã (phẩm Kim)*1, Quan Ấn-Sơ*20, Bạc*1.000.000, Vé Rút Thưởng*22

12

529,000 VND

Rương Thần Thú-Chiến Mã (phẩm Kim)*2, Đá Tinh Luyện Trang Bị-Tốt*400, Rương Truyện Ký-Cam*10, Vé Rút Thưởng*40

12

1,049,000 VND

Rương Thần Thú-Chiến Mã (phẩm Kim)*3, Rương Đạo Cụ Chiến Mã Cam*40, Rương Truyện Ký-Đỏ*4, Vé Rút Thưởng*80

12

1,999,000 VND

Rương Thần Thú-Chiến Mã (phẩm Kim)*4, Tinh Hoa Thức Tỉnh Vũ Khí*6, Đá Thức Tỉnh*12, Vé Rút Thưởng*152

12

2,199,000 VND

Rương Thần Thú-Chiến Mã (phẩm Kim)*5, Rương Truyện Ký-Đỏ*8, Rương Truyện Ký-Cam*15, Vé Rút Thưởng*165

18

¤ Nạp tích lũy:

 Tích lũy nạp

Phần quà  

Số lần

66,000 VND

Rương Đạo Cụ Chiến Mã Cam*6, Ngẫu nhiên Rương chọn Tướng Tinh*2, Vé Rút Thưởng*8

1

264,000 VND

Rương Đạo Cụ Chiến Mã Cam*18, Ngẫu nhiên Rương chọn Tướng Tinh*4, Vé Rút Thưởng*20

1

990,000 VND

Rương Thần Thú-Chiến Mã (phẩm Kim)*2, Kết Tinh Linh Khí*160, Nguyệt Quang Thạch*32, Nhật Diệu Thạch*24

1

1,980,000 VND

Rương Thần Thú-Chiến Mã (phẩm Kim)*5, Kết Tinh Linh Khí*400, Nguyệt Quang Thạch*80, Nhật Diệu Thạch*50

1

6,600,000 VND

Rương Thần Thú-Chiến Mã (phẩm Kim)*10, Quà chọn Tướng tinh Đỏ*1, Thiên Khởi Thạch*6

1

11,550,000 VND

Rương Thần Thú-Chiến Mã (phẩm Kim)*15, Quà chọn Tướng tinh Đỏ*2, Thiên Khởi Thạch*12

1

*Lưu ý: Vé rút thưởng nhận được sử dụng cho vòng quay Thần Thú-Chiến Mã ngày 29/05 – 30/05. Event kéo dài 2 ngày, qua ngày không reset phần thưởng.

 

♦ Vòng Quay Thần Thú-Chiến Mã:

► Nội dung: Tham gia vòng quay nhận Rương Tài Nguyên Thú Cơ Quan, Rương Đạo Cụ Chiến Mã Cam… Đặc biệt có cơ hội nhận được 120 Rương chọn mảnh Cơ Quan Thú Kim (3 chọn 1), 80 Mảnh Kim Mã 5 Chọn 1.

► Quy tắc:

• Mỗi nạp 16,500 ingame nhận 1 Vé rút thưởng. Dùng Vé rút thưởng để quay trong Vòng quay. Ngoài ra, hoàn thành các nhiệm vụ rút thưởng trong thời gian diễn ra sự kiện có thể nhận Vé rút thưởng.
• Ví dụ: Nạp gói 20,000 trên trang http://nap.tndt3q.zing.vn/, tương đương 22,000 ingame sẽ nhận được: 22000/16500 = 1.3 vé 
Số dư 0.3 còn lại sẽ được tích lũy cho những lần nạp tiếp theo khi làm tròn vừa đủ 1 vé.

► Chi tiết Vé rút thưởng nhận từ các gói nạp:

Nạp trong game 

Nạp trên Web 

Vé rút thưởng 

22,000 VND 

20,000 VND 

1.33 

129,000 VND 

100,000 VND 

7.81 

279,000 VND 

200,000 VND 

16.9 

529,000 VND 

400,000 VND 

32.06 

1,049,000 VND 

800,000 VND 

63.57 

1,999,000 VND 

1,700,000 VND 

121.15 

2,199,000 VND 

2,000,000 VND 

133.27 

¤ Hoàn Trả Rút:

Số lần rút

Phần thưởng

10

Bánh Bao*5, Rượu Ngon*5

10

Vé rút thưởng*1

20

Bánh Bao*10, Rượu Ngon*10

20

Vé rút thưởng*1

30

Bánh Bao*10, Rượu Ngon*10

30

Vé rút thưởng*1

50

Rương Thần Thú-Chiến Mã (phẩm Kim)*2

50

Vé rút thưởng*1

80

Bánh Bao*20, Rượu Ngon*20

80

Vé rút thưởng*2

120

Rương Thần Thú-Chiến Mã (phẩm Kim)*5

200

Vé rút thưởng*5

350

Rương Thần Thú-Chiến Mã (phẩm Kim)*10

600

Vé rút thưởng*6

1000

Rương Thần Thú-Chiến Mã (phẩm Kim)*15

1500

Rương Thần Thú-Chiến Mã (phẩm Kim)*15

2000

Rương Thần Thú-Chiến Mã (phẩm Kim)*20

2500

Rương Thần Thú-Chiến Mã (phẩm Kim)*20

¤ Nhiệm vụ Phúc lợi:

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 90 lần

Vé rút thưởng*2

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 180 lần

Vé rút thưởng*2

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 270 lần

Vé rút thưởng*2

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 360 lần

Vé rút thưởng*2

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 450 lần

Vé rút thưởng*2

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 540 lần

Vé rút thưởng*2

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 630 lần

Vé rút thưởng*2

Đoạt Trang Sức 50 lần

Vé rút thưởng*2

Đoạt Trang Sức 100 lần

Vé rút thưởng*2

Đoạt Trang Sức 150 lần

Vé rút thưởng*2

Đoạt Trang Sức 200 lần

Vé rút thưởng*2

Đoạt Trang Sức 250 lần

Vé rút thưởng*2

Đoạt Trang Sức 300 lần

Vé rút thưởng*2

Đoạt Trang Sức 350 lần

Vé rút thưởng*2

¤ Tiệm Đổi:

Tiệm

Số Lần

Vật phẩm nhận

Vật phẩm tốn

Sơ Cấp

80

Mảnh Kim Mã 5 Chọn 1*3

Rương chọn mảnh Cơ Quan Thú Kim (3 chọn 1)*2

40

Rương chọn mảnh Cơ Quan Thú Kim (3 chọn 1)*2

Mảnh Kim Mã 5 Chọn 1*3

100

Rương chọn mảnh Cơ Quan Thú Kim (3 chọn 1)*1

Rương Mảnh Cơ Quan Thú Kim (2 chọn 1)*1

10

Rương chọn mảnh Cơ Quan Thú Kim (3 chọn 1)*1

Nguyên Bảo*1200

10

Mảnh Kim Mã 5 Chọn 1*1

Nguyên Bảo*1200

Trung Cấp

400

Mảnh Kim Mã 5 Chọn 1*1

Mảnh Hình Ngọc Thương Long*1

940

Mảnh Thánh-Cự Linh*1

Mảnh Thánh-Cự Thú*1

200

Mảnh Thánh-Cự Thú*1

Mảnh Thánh-Cự Linh*1

200

Rương chọn mảnh Cơ Quan Thú Kim (3 chọn 1)*1

Mảnh Thánh-Tử Viêm Huyền Xà*1

100

Mảnh Viêm Long*2

Rương chọn mảnh Cơ Quan Thú Kim (3 chọn 1)*1

100

Mảnh Tuyết Hống*2

Rương chọn mảnh Cơ Quan Thú Kim (3 chọn 1)*1

100

Mảnh Thần Côn*2

Rương chọn mảnh Cơ Quan Thú Kim (3 chọn 1)*1

100

Mảnh Hồng Mã 5 Chọn 1*2

Mảnh Kim Mã 5 Chọn 1*1

Sơ Cấp

20

Trang Sức EXP-Vàng*30

Thiên Khởi Thạch*1

250

Rương Vật Yêu Thích Chiến Kỵ Cam*5

Mảnh Kim Mã 5 Chọn 1*1

100

Bạc*100000

Nguyên Bảo*50

200

Rương Vật Yêu Thích Chiến Kỵ Cam*5

Nguyên Bảo*250

100

Vật Yêu Thích Chiến Kỵ Tím*10

Nguyên Bảo*250

100

Vật Yêu Thích Chiến Kỵ Lam*50

Nguyên Bảo*250

100

Vật Yêu Thích Chiến Kỵ Lục*100

Nguyên Bảo*250

*Lưu ý: Các hoạt động liệt kê trên đây mang tính tham khảo, Chủ nhân vui lòng vào game để xem chi tiết chính xác.