NẠP + VÒNG QUAY THẦN THÚ CHIẾN MÃ (27/04)

► Thời gian: 27/04 – 28/04

► Phạm vi: Server mở từ 8 ngày trở lên (S1 - S243 ngày 27/04)

♦ Nạp Thần Thú-Chiến Mã:

Nạp 1 được 3: Nạp đúng mốc, nhận Vé rút thưởng, kèm tích lũy nạp siêu giá trị.
• Tham gia nạp sự kiện ngoài nhận được Vé rút thưởng sử dụng cho vòng quay Thần Thú-Chiến Mã (Quay thưởng tại vòng quay Thần Thú-Chiến Mã có cơ hội nhận 120 Mảnh Thánh-Tử Diệm Huyền Xà, 80 Mảnh Kim Mã 5 Chọn 1), còn chắc chắn nhận Mảnh Thánh-Tử Diệm Huyền Xà, Mảnh Kim Mã 5 Chọn 1
• Ngoài nhận nhiều phần thưởng hấp dẫn, nạp tích lũy đủ mốc còn nhận thêm nhiều phần quà giá trị. Ví dụ: nạp 3 lần gói nạp 22,000 VND ngoài nhận 666 NB, Rương Đạo Cụ Chiến Mã Cam*2, Rương Tài Nguyên Thú Cơ Quan*2, Vé Rút Thưởng*4  còn tích lũy mốc 66,000 VND nhận thêm Rương Đạo Cụ Chiến Mã Cam*6, Vé Rút Thưởng*8.
• Tích lũy nạp 11,550,000 VND nhận toàn bộ phần thưởng tích lũy, cực kì giá trị: Rương Chọn Mảnh Cơ Quan Thú Kim, Rương Thần Thú-Chiến Mã, ngoài ra còn nhận được rất nhiều nguyên liệu Chú Linh Bảo Vật như: Kết Tinh Linh Khí, Nguyệt Quang Thạch, Nhật Diệu Thạch,...

¤ Nạp 1 lần:

Nạp 1 lần

Phần quà 

Số lần

22,000 VND

NB*666, Rương đạo cụ chiến mã cam*2, Rương tài nguyên Thú Cơ Quan*2, Vé Rút Thưởng*4

3

129,000 VND

NB*666, Mảnh Kim Mã 5 Chọn 1*2, Vé Rút Thưởng*10

4

129,000 VND

NB*666, Mảnh Thánh-Tử Diệm Huyền Xà*1, Vé Rút Thưởng*10

4

279,000 VND

Mảnh Kim Mã 5 Chọn 1*3, Vé Rút Thưởng*22

3

279,000 VND

Mảnh Thánh-Tử Diệm Huyền Xà*2, Vé Rút Thưởng*22

3

529,000 VND

Mảnh Kim Mã 5 Chọn 1*4, Vé Rút Thưởng*40

3

529,000 VND

Mảnh Thánh-Tử Diệm Huyền Xà*3, Vé Rút Thưởng*40

3

1,049,000 VND

Mảnh Kim Mã 5 Chọn 1*6, Vé Rút Thưởng*80

2

1,049,000 VND

Mảnh Thánh-Tử Diệm Huyền Xà*5, Vé Rút Thưởng*80

2

1,999,000 VND

Mảnh Kim Mã 5 Chọn 1*12, Vé Rút Thưởng*152

2

1,999,000 VND

Mảnh Thánh-Tử Diệm Huyền Xà*10, Vé Rút Thưởng*152

2

2,199,000 VND

Mảnh Kim Mã 5 Chọn 1*14, Vé Rút Thưởng*165

3

2,199,000 VND

Mảnh Thánh-Tử Diệm Huyền Xà*12, Vé Rút Thưởng*165

3

¤ Nạp tích lũy:

 Tích lũy nạp

Phần quà  

Số lần

66,000 VND

Rương Đạo Cụ Chiến Mã Cam*6, Vé Rút Thưởng*8

1

264,000 VND

Rương Đạo Cụ Chiến Mã Cam*18, Rương Tài Nguyên Thú Cơ Quan*4, Vé Rút Thưởng*20

1

990,000 VND

Rương Thần Thú Chiến Mã*4, Kết Tinh Linh Khí*160, Nguyệt Quang Thạch*32, Nhật Diệu Thạch*24

1

1,980,000 VND

Rương Thần Thú Chiến mã*10, Kết Tinh Linh Khí*400, Nguyệt Quang Thạch*80, Nhật Diệu Thạch*50

1

6,600,000 VND

Mảnh Thánh-Tử Diệm Huyền Xà*20, Quà chọn Tướng tinh Đỏ*1, Thiên Khởi Thạch*6

1

11,550,000 VND

Mảnh Thánh-Tử Diệm Huyền Xà*30, Quà chọn Tướng tinh Đỏ*2, Thiên Khởi Thạch*12

1

*Lưu ý:
- Vé rút thưởng nhận được sử dụng cho vòng quay Thần Thú-Chiến Mã ngày 27/04 - 28/04. Event kéo dài 2 ngày, qua ngày không reset phần thưởng.

 

♦ Vòng Quay Thần Thú-Chiến Mã:

► Nội dung: Tham gia vòng quay nhận Rương Tài Nguyên Thú Cơ Quan, Rương Đạo Cụ Chiến Mã Cam… Đặc biệt có cơ hội nhận được 120 Mảnh-Thánh Tử Diệm Huyền Xà, 80 Mảnh Kim Mã 5 Chọn 1.

► Quy tắc:

• Mỗi nạp 16,500 ingame nhận 1 Vé rút thưởng. Dùng Vé rút thưởng để quay trong Vòng quay. Ngoài ra, hoàn thành các nhiệm vụ rút thưởng trong thời gian diễn ra sự kiện có thể nhận Vé rút thưởng.
• Ví dụ: Nạp gói 20,000 trên trang http://nap.tndt3q.zing.vn/, tương đương 22,000 ingame sẽ nhận được: 22000/16500 = 1.3 vé 
Số dư 0.3 còn lại sẽ được tích lũy cho những lần nạp tiếp theo khi làm tròn vừa đủ 1 vé.

► Chi tiết Vé rút thưởng nhận từ các gói nạp:

Nạp trong game 

Nạp trên Web 

Vé rút thưởng 

22,000 VND 

20,000 VND 

1.33 

129,000 VND 

100,000 VND 

7.81 

279,000 VND 

200,000 VND 

16.9 

529,000 VND 

400,000 VND 

32.06 

1,049,000 VND 

800,000 VND 

63.57 

1,999,000 VND 

1,700,000 VND 

121.15 

2,199,000 VND 

2,000,000 VND 

133.27 

¤ Hoàn Trả Rút:

Số lần rút

Phần thưởng

10

Bánh Bao*5, Rượu Ngon*5

10

Vé rút thưởng*1

20

Bánh Bao*10, Rượu Ngon*10

20

Vé rút thưởng*1

30

Bánh Bao*10, Rượu Ngon*10

30

Vé rút thưởng*1

50

5 Mảnh Thánh-Tử Diệm Huyền Xà

50

Vé rút thưởng*1

80

Bánh Bao*20, Rượu Ngon*20

80

Vé rút thưởng*2

120

10 Mảnh Thánh-Tử Diệm Huyền Xà

200

Vé rút thưởng*5

350

20 Mảnh Thánh-Tử Diệm Huyền Xà

600

Vé rút thưởng*5

1000

30 Mảnh Thánh-Tử Diệm Huyền Xà

1500

30 Mảnh Thánh-Tử Diệm Huyền Xà

2000

40 Mảnh Thánh-Tử Diệm Huyền Xà

2500

40 Mảnh Thánh-Tử Diệm Huyền Xà

¤ Nhiệm vụ Phúc lợi:

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 90 lần

Vé rút thưởng*2

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 180 lần

Vé rút thưởng*2

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 270 lần

Vé rút thưởng*2

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 360 lần

Vé rút thưởng*2

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 450 lần

Vé rút thưởng*2

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 540 lần

Vé rút thưởng*2

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 630 lần

Vé rút thưởng*2

Đoạt Trang Sức 50 lần

Vé rút thưởng*2

Đoạt Trang Sức 100 lần

Vé rút thưởng*2

Đoạt Trang Sức 150 lần

Vé rút thưởng*2

Đoạt Trang Sức 200 lần

Vé rút thưởng*2

Đoạt Trang Sức 250 lần

Vé rút thưởng*2

Đoạt Trang Sức 300 lần

Vé rút thưởng*2

Đoạt Trang Sức 350 lần

Vé rút thưởng*2

¤ Tiệm Đổi:

Tiệm

Vật phẩm

Nguyên liệu tốn

Số lần đổi

Cao Cấp

Mảnh Kim Mã 5 Chọn 1*3

Mảnh Thánh-Tử Diệm Huyền Xà*2

80

Mảnh Thánh- Tử Diệm Huyền Xà*2

Mảnh Kim Mã 5 Chọn 1*3

40

Mảnh Thánh- Tử Diệm Huyền Xà*1

Rương Mảnh Cơ Quan Thú Kim (2 chọn 1)*1

40

Mảnh Thánh- Tử Diệm Huyền Xà*1

NB*1200

10

Mảnh Kim Mã 5 Chọn 1*1 NB*1200 10

Trung cấp

Mảnh Kim Mã 5 Chọn 1*1

Mảnh Hình Ngọc Thương Long*1

400

Mảnh Thánh-Cự Linh*1

Mảnh Thánh-Cự Thú*1

940

Mảnh Thánh-Cự Thú*1

Mảnh Thánh-Cự Linh*1

200

Rương Mảnh Cơ Quan Thú Kim (2 chọn 1)*1

Mảnh Thánh-Tử Diệm Huyền Xà*1

200

Mảnh Viêm Long*2

Rương Mảnh Cơ Quan Thú Kim (2 chọn 1)*1

100

Mảnh Tuyết Hống*2

Rương Mảnh Cơ Quan Thú Kim (2 chọn 1)*1

100

Mảnh Thần Côn*2

Rương Mảnh Cơ Quan Thú Kim (2 chọn 1)*1

100

Mảnh Hồng Mã 5 Chọn 1*2

Mảnh Kim Mã 5 Chọn 1*1

100

Sơ Cấp

Rương Vật Yêu Thích Chiến Kỵ Cam*5 Mảnh Kim Mã 5 Chọn 1*1 250

Bạc*100000

NB*50

100

Rương Vật Yêu Thích Chiến Kỵ Cam*5

NB*250

200

Vật Yêu Thích Chiến Kỵ Tím*10

NB*250

100

Vật Yêu Thích Chiến Kỵ Lam*50

NB*250

100

Vật Yêu Thích Chiến Kỵ Lục*100

NB*250

100