NẠP + VÒNG QUAY CHIẾN MÃ TỬ KIM – BÍCH HẢI THẦN LÂN (12/06)

► Thời gian: 12/06 – 13/06

► Phạm vi: Server mở từ 8 ngày trở lên (S1 - S256)

♦ Nạp – Bích Hải Thần Lân:

Nạp 1 được 3: Nạp đúng mốc, nhận Vé rút thưởng, kèm tích lũy nạp siêu giá trị.
• Tham gia nạp sự kiện ngoài nhận được Vé rút thưởng sử dụng cho vòng quay Bích Hải Thần Lân (Quay thưởng tại vòng quay Bích Hải Thần Lân có cơ hội nhận 80 mảnh Bích Hải Thần Lân). 
• Ngoài nhận nhiều phần thưởng hấp dẫn, nạp tích lũy đủ mốc còn nhận thêm nhiều phần quà giá trị.
• Tích lũy nạp 11,550,000 VND nhận toàn bộ phần thưởng tích lũy, cực kì giá trị: Mảnh Bích Hải Thần Lân, Rương Thần Thú-Chiến Mã, ngoài ra còn nhân được rất nhiều nguyên liệu Chú Linh Bảo Vật như: Kết Tinh Linh Khí, Nguyệt Quang Thạch, Nhật Diệu Thạch,…

¤ Nạp 1 lần:

Nạp 1 lần
Phần quà 
Số lần
22,000 VND
NB*666, Rương Đạo Cụ Chiến Mã Cam*2, Rương Tài Nguyên Thú Cơ Quan*2, Vé Rút Thưởng*4
6
129,000 VND
Ngẫu nhiên Rương chọn Tướng Tinh*3, Rương Đạo Cụ Chiến Mã Cam*4, Rương Tài Nguyên Thú Cơ Quan*4, Vé Rút Thưởng*10
12
279,000 VND
Mảnh Bích Hải Thần Lân*3, Quan Ấn-Sơ*20, Bạc*1.000.000, Vé Rút Thưởng*22
12
529,000 VND
Mảnh Bích Hải Thần Lân*6, Đá Tinh Luyện Trang Bị-Tốt*400, Rương Truyện Ký-Cam*10, Vé Rút Thưởng*40
12
1,049,000 VND
Mảnh Bích Hải Thần Lân*9, Rương Đạo Cụ Chiến Mã Cam*40, Rương Truyện Ký-Đỏ*4, Vé Rút Thưởng*80
12
1,999,000 VND
Mảnh Bích Hải Thần Lân*12, Tinh Hoa Thức Tỉnh Vũ Khí*6, Đá Thức Tỉnh*12, Vé Rút Thưởng*152
12
2,199,000 VND
Mảnh Bích Hải Thần Lân*15, Rương Truyện Ký-Đỏ*8, Rương Truyện Ký-Cam*15, Vé Rút Thưởng*165
18

¤ Nạp tích lũy:

 Tích lũy nạp
Phần quà  
Số lần
66,000 VND
Rương Thần Thú Chiến Mã (Đỏ)*1, Ngẫu nhiên Rương chọn Tướng Tinh*2, Vé Rút Thưởng*8
1
264,000 VND
Rương Thần Thú Chiến Mã (Đỏ)*3, Ngẫu nhiên Rương chọn Tướng Tinh*4, Vé Rút Thưởng*20
1
990,000 VND
Mảnh Bích Hải Thần Lân*6, Rương Thần Thú Chiến Mã (Đỏ)*6, Nguyệt Quang Thạch*32, Nhật Diệu Thạch*24
1
1,980,000 VND
Mảnh Bích Hải Thần Lân*15, Rương Thần Thú Chiến Mã (Đỏ)*12, Nguyệt Quang Thạch*80, Nhật Diệu Thạch*50
1
6,600,000 VND
Mảnh Bích Hải Thần Lân*30, Quà chọn Tướng tinh Đỏ*1, Thiên Khởi Thạch*6
1
11,550,000 VND
Mảnh Bích Hải Thần Lân*45, Quà chọn Tướng tinh Đỏ*2, Thiên Khởi Thạch*12
1

*Lưu ý: Vé rút thưởng nhận được sử dụng cho vòng quay Thần Thú-Chiến Mã ngày 12/06 - 13/06. Event kéo dài 2 ngày, qua ngày không reser phần thưởng.

 

♦ Vòng Quay Thần Thú-Chiến Mã:

► Nội dung: Tham gia vòng quay nhận Rương Tài Nguyên Thú Cơ Quan, Rương Đạo Cụ Chiến Mã Cam… Đặc biệt có cơ hội nhận được 120 Rương chọn mảnh Cơ Quan Thú Kim (3 chọn 1), 80 Mảnh Kim Mã 5 Chọn 1.

► Quy tắc:

• Mỗi nạp 16,500 ingame nhận 1 Vé rút thưởng. Dùng Vé rút thưởng để quay trong Vòng quay. Ngoài ra, hoàn thành các nhiệm vụ rút thưởng trong thời gian diễn ra sự kiện có thể nhận Vé rút thưởng.
• Ví dụ: Nạp gói 20,000 trên trang http://nap.tndt3q.zing.vn/, tương đương 22,000 ingame sẽ nhận được: 22000/16500 = 1.3 vé 
Số dư 0.3 còn lại sẽ được tích lũy cho những lần nạp tiếp theo khi làm tròn vừa đủ 1 vé.

► Chi tiết Vé rút thưởng nhận từ các gói nạp:

Nạp trong game 
Nạp trên Web 
Vé rút thưởng 
22,000 VND 
20,000 VND 
1.33 
129,000 VND 
100,000 VND 
7.81 
279,000 VND 
200,000 VND 
16.9 
529,000 VND 
400,000 VND 
32.06 
1,049,000 VND 
800,000 VND 
63.57 
1,999,000 VND 
1,700,000 VND 
121.15 
2,199,000 VND 
2,000,000 VND 
133.27 

¤ Hoàn Trả Rút:

Số lần rút
Phần thưởng
10
Bánh Bao*5, Rượu Ngon*5
10
Vé rút thưởng*1
20
Bánh Bao*10, Rượu Ngon*10
20
Vé rút thưởng*1
30
Bánh Bao*10, Rượu Ngon*10
30
Vé rút thưởng*1
50
Mảnh Bích Hải Thần Lân*2
50
Vé rút thưởng*1
80
Bánh Bao*20, Rượu Ngon*20
80
Vé rút thưởng*2
120
Mảnh Bích Hải Thần Lân*5
200
Vé rút thưởng*5
350
Mảnh Bích Hải Thần Lân*10
600
Vé rút thưởng*6
1000
Mảnh Bích Hải Thần Lân*15
1500
Mảnh Bích Hải Thần Lân*15
2000
Mảnh Bích Hải Thần Lân*20
2500
Mảnh Bích Hải Thần Lân*20

¤ Nhiệm vụ Phúc lợi:

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 90 lần
Vé rút thưởng*2
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 180 lần
Vé rút thưởng*2
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 270 lần
Vé rút thưởng*2
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 360 lần
Vé rút thưởng*2
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 450 lần
Vé rút thưởng*2
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 540 lần
Vé rút thưởng*2
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 630 lần
Vé rút thưởng*2
Đoạt Trang Sức 50 lần
Vé rút thưởng*2
Đoạt Trang Sức 100 lần
Vé rút thưởng*2
Đoạt Trang Sức 150 lần
Vé rút thưởng*2
Đoạt Trang Sức 200 lần
Vé rút thưởng*2
Đoạt Trang Sức 250 lần
Vé rút thưởng*2
Đoạt Trang Sức 300 lần
Vé rút thưởng*2
Đoạt Trang Sức 350 lần
Vé rút thưởng*2

¤ Tiệm Đổi:

Tiệm
Số Lần
Vật phẩm nhận
Vật phẩm tốn
Sơ Cấp
80
Rương chọn mảnh Cơ Quan Thú Kim (3 chọn 1)*2
Mảnh Bích Hải Thần Lân*2
80 Mảnh Kim Mã 5 Chọn 1*3 Rương chọn mảnh Cơ Quan Thú Kim (3 chọn 1)*2
40
Rương chọn mảnh Cơ Quan Thú Kim (3 chọn 1)*2
Mảnh Kim Mã 5 Chọn 1*3
100
Rương chọn mảnh Cơ Quan Thú Kim (3 chọn 1)*1
Rương Mảnh Cơ Quan Thú Kim (2 chọn 1)*1
10
Rương chọn mảnh Cơ Quan Thú Kim (3 chọn 1)*1
Nguyên Bảo*1200
10
Mảnh Kim Mã 5 Chọn 1*1
Nguyên Bảo*1200
10 Mảnh Bích Hải Thần Lân*1 Nguyên Bảo*1800
Trung Cấp
400
Mảnh Kim Mã 5 Chọn 1*1
Mảnh Hình Ngọc Thương Long*1
940
Mảnh Thánh-Cự Linh*1
Mảnh Thánh-Cự Thú*1
200
Mảnh Thánh-Cự Thú*1
Mảnh Thánh-Cự Linh*1
200
Rương chọn mảnh Cơ Quan Thú Kim (3 chọn 1)*1
Mảnh Thánh-Tử Viêm Huyền Xà*1
100
Mảnh Viêm Long*2
Rương chọn mảnh Cơ Quan Thú Kim (3 chọn 1)*1
100
Mảnh Tuyết Hống*2
Rương chọn mảnh Cơ Quan Thú Kim (3 chọn 1)*1
100
Mảnh Thần Côn*2
Rương chọn mảnh Cơ Quan Thú Kim (3 chọn 1)*1
100
Mảnh Hồng Mã 5 Chọn 1*2
Mảnh Kim Mã 5 Chọn 1*1
Sơ Cấp
20
Trang Sức EXP-Vàng*30
Thiên Khởi Thạch*1
250
Rương Vật Yêu Thích Chiến Kỵ Cam*5
Mảnh Kim Mã 5 Chọn 1*1
100
Bạc*100000
Nguyên Bảo*50
200
Rương Vật Yêu Thích Chiến Kỵ Cam*5
Nguyên Bảo*250
100
Vật Yêu Thích Chiến Kỵ Tím*10
Nguyên Bảo*250
100
Vật Yêu Thích Chiến Kỵ Lam*50
Nguyên Bảo*250
100
Vật Yêu Thích Chiến Kỵ Lục*100
Nguyên Bảo*250

*Lưu ý: Các hoạt động liệt kê trên đây mang tính tham khảo, Chủ nhân vui lòng vào game để xem chi tiết chính xác.