NẠP - VÒNG QUAY KIM TƯỚNG LỮ LINH THƯ (09/03)

► Thời gian: 09/03 – 10/03

► Phạm vi: Server mở từ 8 ngày trở lên (S1 - S229)

♦ Nạp nhận Kim Tướng Lữ Linh Thư:

Nạp 1 được 3: Nạp đúng mốc, nhận Vé rút thưởng kèm tích lũy nạp siêu giá trị:

 Tham gia nạp sự kiện ngoài nhận được Vé rút thưởng sử dụng cho vòng quay Kim Tướng (Quay thưởng tại vòng quay Kim Tướng có cơ hội nhận 100 Mảnh Lữ Linh Thư – Có thể ghép thành 1 Kim Tướng), còn chắc chắn nhận Rương chọn Mảnh Tướng Thiên Kim và nhiều nguyên liệu nâng cấp như Tiến Cấp Đơn, Thức Tỉnh Đơn,…
 Ngoài nhận nhiều phần thưởng hấp dẫn, nạp tích lũy đủ mốc còn nhận thêm nhiều phần quà giá trị. Ví dụ: nạp 3 lần gói nạp 22,000 VND ngoài nhận 666 NB, Tiến Cấp Đơn*100, Đá Tinh Luyện-Cực*30, Vé Rút Thưởng*2 còn tích lũy mốc 66,000 VND nhận thêm Truyện Ký Đỏ*1, Vé Rút Thưởng*4.
 Tích lũy nạp 11,550,000 VND nhận toàn bộ phần thưởng tích lũy, cực kì giá trị: Rương chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*50, Rương Chọn Linh Thạch Lv5... Đặc biệt nhận được rất nhiều nguyên liệu Chú Linh Bảo Vật như: Kết Tinh Linh Khí, Nguyệt Quang Thạch, Nhật Diệu Thạch,…

¤ Nạp 1 lần:

Nạp 1 lần

Phần thưởng

Số lần

22,000 VND

NB*666, Tiến Cấp Đơn*100, Đá Tinh Luyện-Cực*30, Vé Rút Thưởng*2

4

129,000 VND

NB*666, Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*1, Vé Rút Thưởng*8

6

279,000 VND

Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*2, Bạc*100 Vạn, Tiến Cấp Đơn*1000, Vé Rút Thưởng*17

6

529,000 VND

Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*4, Thiên Mệnh Đơn*600, Thức Tỉnh Đơn*250, Vé Rút Thưởng*32

6

1,049,000 VND

Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*12, Thiên Mệnh Đơn*1200, Thức Tỉnh Đơn*500, Vé Rút Thưởng*64

6

1,999,000 VND

Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*26, Vé Rút Thưởng*121

6

2,199,000 VND

Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*30, Vé Rút Thưởng*133

6

¤ Nạp tích lũy:

Tích lũy nạp

Phần thưởng

Số lần

66,000 VND

Truyện Ký Đỏ*1, Vé Rút Thưởng*4

1

264,000 VND

Truyện Ký Đỏ*4, Truyện Ký Cam*8, Vé Rút Thưởng*14

1

990,000 VND

Kết Tinh Linh Khí*40, Nguyệt Quang Thạch*8, Nhật Diệu Thạch*4, Rương Linh Thạch lv5 (tự chọn)*2

1

1,980,000 VND

Rương Chọn Mảnh Tướng Đỏ*15, Kết Tinh Linh Khí*60, Nguyệt Quang Thạch*12, Nhật Diệu Thạch*6

1

6,600,000 VND

Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*40, Tiến Cấp Đơn*2000, Thiên Mệnh Đơn*1000

1

11,550,000 VND

Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*50

1

*Lưu ý: Vé rút thưởng nhận được sử dụng cho vòng quay Kim Tướng ngày 09/03 - 10/03. Event kéo dài 2 ngày, qua ngày không reser phần thưởng.

 

♦ Vòng quay Kim Tướng – Lữ Linh Thư:

► Nội dung: Tham gia vòng quay nhận Rương nguyên liệu thú cơ quan, Rương đạo cụ chiến mã cam,… Đặc biệt có cơ hội nhận được 100 Mảnh Lữ Linh Thư (Đủ hợp thành 1 Kim Tướng Lữ Linh Thư).

► Quy tắc:

• Mỗi nạp 16,500 ingame nhận 1 Vé rút thưởng. Dùng Vé rút thưởng để quay trong Vòng quay. Ngoài ra, hoàn thành các nhiệm vụ rút thưởng trong thời gian diễn ra sự kiện có thể nhận Vé rút thưởng.
• Ví dụ: Nạp gói 20,000 trên trang http://nap.tndt3q.zing.vn/, tương đương 22,000 ingame sẽ nhận được: 22000/16500 = 1.3 vé 
Số dư 0.3 còn lại sẽ được tích lũy cho những lần nạp tiếp theo khi làm tròn vừa đủ 1 vé.

► Chi tiết Vé rút thưởng nhận từ các gói nạp:

Nạp trong game 

Nạp trên Web 

Vé rút thưởng 

22,000 VND 

20,000 VND 

1.33 

129,000 VND 

100,000 VND 

7.81 

279,000 VND 

200,000 VND 

16.9 

529,000 VND 

400,000 VND 

32.06 

1,049,000 VND 

800,000 VND 

63.57 

1,999,000 VND 

1,700,000 VND 

121.15 

2,199,000 VND 

2,000,000 VND 

133.27 

¤ Hoàn Trả Rút:

Phần thưởng

Số lần rút

Bánh Bao*5, Rượu Ngon*5

10

Vé rút thưởng*1

10

Bánh Bao*10, Rượu Ngon*10

20

Vé rút thưởng*1

20

Bánh Bao*10, Rượu Ngon*10

30

Vé rút thưởng*1

30

Bánh Bao*20, Rượu Ngon*20

50

40 mảnh Lữ Linh Thư

50

Bánh Bao*20, Rượu Ngon*20

80

Vé rút thưởng*2

80

40 mảnh Lữ Linh Thư

120

Vé rút thưởng*5

200

40 mảnh Lữ Linh Thư

350

Vé rút thưởng*6

600

40 mảnh Lữ Linh Thư

1000

60 mảnh Lữ Linh Thư

1500

60 mảnh Lữ Linh Thư

2000

60 mảnh Lữ Linh Thư

2500

¤ Nhiệm vụ Phúc lợi:

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 90 lần

Vé rút thưởng*2

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 180 lần

Vé rút thưởng*2

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 270 lần

Vé rút thưởng*2

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 360 lần

Vé rút thưởng*2

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 450 lần

Vé rút thưởng*2

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 540 lần

Vé rút thưởng*2

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 630 lần

Vé rút thưởng*2

Đoạt Trang Sức 50 lần

Vé rút thưởng*2

Đoạt Trang Sức 100 lần

Vé rút thưởng*2

Đoạt Trang Sức 150 lần

Vé rút thưởng*2

Đoạt Trang Sức 200 lần

Vé rút thưởng*2

Đoạt Trang Sức 250 lần

Vé rút thưởng*2

Đoạt Trang Sức 300 lần

Vé rút thưởng*2

Đoạt Trang Sức 350 lần

Vé rút thưởng*2

¤ Tiệm Đổi:

Tiệm

Vật phẩm

Vật phẩm tốn

Số lần đổi

Cao Cấp

Mảnh Nam Hoa Lão Tiên

Mảnh Lữ Linh Thư*1

2000

Mảnh Tử Hư Thượng Nhân

Mảnh Lữ Linh Thư*1

2000

Mảnh Bàng Đức*1

Mảnh Lữ Linh Thư*1

2000

Trung Cấp

Túi Mảnh Thiên Cơ Quân Sư*2

Mảnh Lữ Linh Thư*1

200

Rương Mảnh Mãnh Tướng Ngạo Thế*5

Mảnh Lữ Linh Thư*1

200

Sơ Cấp

Mảnh Lữ Linh Thư*1

NB*1200

10

Bạc*100000

NB*50

100