NẠP - VÒNG QUAY KIM TƯỚNG (19/10)

► Thời gian: từ ngày 19/10 – 20/10
► Phạm vi: Server mở từ 08 ngày trở lên (S1 - S398)
♦ Nạp nhận Kim Tướng:
Vật phẩm mới: Thạch Huyền Linh-Cực chỉ Tử Kim Tướng được sử dụng, cho phép mở Chú Linh phẩm Kim thuộc tính, có thể sử dụng Chú Phách Đơn-Sơ thăng cấp lên Chú Linh Tử Kim.
Nạp 1 được 3: Nạp đúng mốc, nhận Vé Rút Thưởng kèm tích lũy nạp siêu giá trị:
 Tham gia nạp sự kiện ngoài nhận được Vé Rút Thưởng sử dụng cho vòng quay Kim Tướng (Quay thưởng tại vòng quay Kim Tướng có cơ hội nhận 100 Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim – có thể ghép thành 1 Kim Tướng).
 Tích lũy nạp 11,550,000 VND nhận toàn bộ phần thưởng tích lũy, cực kì giá trị: Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim, Quà Chọn Tướng Tinh Kim, Quà Chọn Tướng Tinh Đỏ, Rương Chọn Linh Thạch Lv5...
¤ Nạp 1 lần:
Nạp 1 lần
Phần thưởng
Số lần
22,000 VND
Nguyên Bảo*666, Chú Linh Đơn*60, Tẩy Linh Thạch*25, Vé Rút Thưởng*4
4
129,000 VND
Mảnh Thanh Long Yển Nguyệt-Quan Đế*2, Khởi Linh Thạch*50, Chú Linh Đơn*120, Vé Rút Thưởng*12
6
279,000 VND
Mảnh Thanh Long Yển Nguyệt-Quan Đế*4, Phá Giới Ngọc Bài*20, Chú Phách Đơn-Sơ*80, Vé Rút Thưởng*22
6
529,000 VND
Mảnh Thanh Long Yển Nguyệt-Quan Đế*8, Thiên Cơ Hồn Thạch*75, Võ Thánh Hồn*2, Vé Rút Thưởng*44
6
1,049,000 VND
Mảnh Thanh Long Yển Nguyệt-Quan Đế*16, Thiên Trí Hồn Thạch*250, Đế Quân Bảo Ấn*20, Vé Rút Thưởng*88
6
1,999,000 VND
Mảnh Thanh Long Yển Nguyệt-Quan Đế*34, Rương Truyện Ký-Đỏ*17, Rương Truyện Ký-Kim*4, Vé Rút Thưởng*170
6
2,199,000 VND
Mảnh Thanh Long Yển Nguyệt-Quan Đế*40, Rương Tự Chọn Thần Binh-Kim*1, Võ Thánh Hồn*10, Vé Rút Thưởng*200
6
¤ Nạp tích lũy:
Tích lũy nạp
Phần thưởng
Số lần
66,000 VND
Chú Linh Đơn*80, Tẩy Linh Thạch*40, Kim Khuyết Linh Thạch*40, Vé Rút Thưởng*8
1
264,000 VND
Chú Linh Đơn*160, Chú Phách Đơn-Sơ*120, Kim Khuyết Linh Thạch*80, Vé Rút Thưởng*20
1
990,000 VND
Mảnh Thanh Long Yển Nguyệt-Quan Đế*10, Thất Tinh Đơn*1000, Rương Ngẫu Nhiên Thạch Huyền Linh-Tinh*1, Chú Phách Đơn-Sơ*360
1
1,980,000 VND
Mảnh Thanh Long Yển Nguyệt-Quan Đế*20, Thất Tinh Đơn*2000, Rương Tự Chọn Thạch Huyền Linh-Tinh*1, Chú Phách Đơn-Sơ*720
1
6,600,000 VND
Mảnh Thanh Long Yển Nguyệt-Quan Đế*40, Quà Chọn Tướng Tinh Đỏ (full)*1, Rương Ngẫu Nhiên Thạch Huyền Linh-Cực*1, Rương Tự Chọn Thần Binh-Kim*1
1
11,550,000 VND
Mảnh Thanh Long Yển Nguyệt-Quan Đế*50, Quà Chọn Tướng Tinh Kim (mới)*1, Rương Tự Chọn Thạch Huyền Linh-Cực*2, Truyện Ký-Ám Kim*5
1
*Lưu ý: Vé rút thưởng nhận được sử dụng cho vòng quay Kim Tướng ngày 19/10 – 20/10. Event kéo dài 2 ngày, qua ngày không reset phần thưởng.
 
♦ Vòng quay Kim Tướng:
► Nội dung: Tham gia vòng quay nhận Rương Nguyên Liệu Thú Cơ Quan, Rương Đạo Cụ Chiến Mã Cam… Đặc biệt có cơ hội nhận được 100 Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim (Đủ hợp thành 1 Kim Tướng).
► Quy tắc:
• Mỗi nạp 16,500 ingame nhận 1 Vé Rút Thưởng. Dùng Vé Rút Thưởng để quay trong Vòng quay. Ngoài ra, hoàn thành các nhiệm vụ rút thưởng trong thời gian diễn ra sự kiện có thể nhận Vé Rút Thưởng.
• Ví dụ: Nạp gói 20,000 trên trang http://nap.tndt3q.zing.vn/, tương đương 22,000 ingame sẽ nhận được: 22000/16500 = 1.3 vé 
Số dư 0.3 còn lại sẽ được tích lũy cho những lần nạp tiếp theo khi làm tròn vừa đủ 1 vé.
► Chi tiết Vé rút thưởng nhận từ các gói nạp:
Nạp trong game 
Nạp trên Web 
Vé rút thưởng 
22,000 VND 
20,000 VND 
1.33 
129,000 VND 
100,000 VND 
7.81 
279,000 VND 
200,000 VND 
16.9 
529,000 VND 
400,000 VND 
32.06 
1,049,000 VND 
800,000 VND 
63.57 
1,999,000 VND 
1,700,000 VND 
121.15 
2,199,000 VND 
2,000,000 VND 
133.27 
¤ Hoàn trả rút:
Phần thưởng
Số lần rút
Bánh Bao*5, Rượu Ngon*5
10
Vé Rút Thưởng*1
10
Bánh Bao*10, Rượu Ngon*10
20
Vé Rút Thưởng*1
20
Bánh Bao*10, Rượu Ngon*10
30
Vé Rút Thưởng*1
30
Bánh Bao*20, Rượu Ngon*20
50
Mảnh Thanh Long Yển Nguyệt-Quan Đế*10
50
Bánh Bao*20, Rượu Ngon*20
80
Vé Rút Thưởng*2
80
Mảnh Thanh Long Yển Nguyệt-Quan Đế*20
120
Vé Rút Thưởng*5
200
Mảnh Thanh Long Yển Nguyệt-Quan Đế*20
350
Vé Rút Thưởng*6
600
Mảnh Thanh Long Yển Nguyệt-Quan Đế*30
1000
Mảnh Thanh Long Yển Nguyệt-Quan Đế*40
1500
Mảnh Thanh Long Yển Nguyệt-Quan Đế*40
2000
Mảnh Thanh Long Yển Nguyệt-Quan Đế*40
2500
¤ Nhiệm vụ phúc lợi:
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 90 lần
Vé Rút Thưởng*2
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 180 lần
Vé Rút Thưởng*2
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 270 lần
Vé Rút Thưởng*2
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 360 lần
Vé Rút Thưởng*2
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 450 lần
Vé Rút Thưởng*2
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 540 lần
Vé Rút Thưởng*2
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 630 lần
Vé Rút Thưởng*2
Đoạt Trang Sức 50 lần
Vé Rút Thưởng*2
Đoạt Trang Sức 100 lần
Vé Rút Thưởng*2
Đoạt Trang Sức 150 lần
Vé Rút Thưởng*2
Đoạt Trang Sức 200 lần
Vé Rút Thưởng*2
Đoạt Trang Sức 250 lần
Vé Rút Thưởng*2
Đoạt Trang Sức 300 lần
Vé Rút Thưởng*2
Đoạt Trang Sức 350 lần
Vé Rút Thưởng*2
¤ Tiệm đổi:
Tiệm
Số lần
Vật phẩm nhận
Vật phẩm tốn
Cao Cấp
10
Mảnh Thanh Long Yển Nguyệt-Quan Đế*1
Nguyên Bảo*1800
50
Mảnh Thanh Long Yển Nguyệt-Quan Đế*2
Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*3
10
Võ Thánh Hồn*1
Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*10
100
Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*3
Mảnh Thanh Long Yển Nguyệt-Quan Đế*2
10 Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*1 Nguyên Bảo*1200
200
Túi Mảnh Thiên Cơ Quân Sư*2
Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*1
200
Rương Mảnh Mãnh Tướng Ngạo Thế*5
Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*1
50
Đế Quân Bảo Ấn*1
Phá Giới Ngọc Bài*4
Trung Cấp
100
Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*1
Mảnh Linh Thư*1
200
Rương Mảnh Mãnh Tướng Ngạo Thế*5
Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*1
20
Võ Thánh Hồn*1
Mảnh Tử Hư Thượng Nhân*10
20
Võ Thánh Hồn*1
Mảnh Bàng Đức*10
20
Võ Thánh Hồn*1
Mảnh Nam Hoa Lão Tiên*10
20
Võ Thánh Hồn*1
Mảnh Linh Thư*10
20
Chú Linh Đơn*500
Rương Tự Chọn Thạch Huyền Linh-Tinh*1
100
Thất Tinh Đơn*100
Thiên Kích Đơn*200
10
Thiên Khởi Thạch*1
Nguyên Bảo*6000
20
Thiên Khởi Thạch*1
Nhật Diệu Thạch*15
40
Nhật Diệu Thạch*1
Nguyệt Quang Thạch*2
40
Nguyệt Quang Thạch*1
Kết Tinh Linh Khí*5
Sơ Cấp
20
Trang Sức EXP-Vàng*35
Thiên Khởi Thạch*1
10
Xích Diệm Phụng Vũ*1
Cam Hồng Hỏa Vũ*4
10
Nguyên Bảo*2000
Xích Diệm Phụng Vũ*1
50
Thiên Mệnh Đơn*300
Nguyên Bảo*1500
100
Bạc*100000
Nguyên Bảo*500
*Lưu ý: Các hoạt động liệt kê trên đây mang tính tham khảo, Chủ nhân vui lòng vào game để xem chi tiết chính xác.